Kafkas Üniversitesi 2018 2019 Bahar Merkezi Puanla Yatay Geçiş Başvuruları

Kafkas Üniversitesi 2018 2019 Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş hakkında bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Kafkas Üniversitesi ve diğer yurtiçi üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemiz
programlarına 21 Ocak 2019-01 Şubat 2019 tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu
yapabileceklerdir.
Başvuru ve Geçiş koşulları
1) Başvuruda bulunacak olanların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme
puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
2) Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
3) 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran
öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş ve çift anadal işlemleri
başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci sırada olma
şartı aranmaktadır.
4) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran
öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş ve çift anadal işlemleri
başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Mimarlık için en düşük 200 bin, mühendislik için en
düşük 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
5) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş
yaptığı programın derslerini dikkate alarak senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi
yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder varsa öğrencinin alması gereken ilave
derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
6) Adayların İlk ve Acil Yardım programı için; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız
öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen
değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak,
Özel Güvenlik ve Koruma programı için; erkek öğrencilerde 1.70 m’den, kız öğrencilerde 1.63
m’den kısa olmamak şartını taşımaları gerekir.

Adayların Özel Güvenlik ve Koruma programı için 5188 sayılı ÖZEL GÜVENLİK
HİZMETLERİNE DAİR KANUN’un 10. Maddesine yer alan şartları taşıyor olması
gerekmektedir.
7) Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş başvurunda bulunacak öğrencilerin
mevcut kayıtlı olduğu programdaki azemi süreleri aşmamış olması gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.(son bir ay
içerisindeki)
2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.
3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait
ÖSYS Sonuç Belgesi
Yerleştirme sonuç belgesi
Puan YGS,LYS sonuç belgesi internet çıktısı.(tüm puanların yer aldığı sonuç belgesi) 4)-
Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.
5)-(Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara
başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi.
6)- Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair
Taahhütname
7) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına başvuran
öğrenciler için; dair (erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa
olmaması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en
çok 5 fazla veya 15 noksan kg ağırlığında olması) şartlarını sağladığına dair , üniversite
hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış belge
8) Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına başvuran
öğrenciler için;

8.1. Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, aşağıda belirtilen
hususları kapsayacak şekilde, üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet
hastanesinden alınmış
“özel güvenlik görevlisi olur” ibareli heyet raporu
a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı olmamak.
b)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak.
c)Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.
d)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak.
8.2. Boy uzunluğu erkek öğrencilerde 1,70 m’den, kız öğrencilerde 1,63 m’den kısa
olmamak şartını taşıdıklarına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış belge
8.3. Adli Sicil Kaydı

NOT: Öğrenci tarafından yazılan Başvuru Dilekçesine yukarıda belirtilen belgeler
eklenerek, 21 Ocak 2019- 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yatay geçiş yapılmak istenen
fakülte/yüksekokula şahsen veya posta yolu ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Ancak,
posta ile veya bir başkası tarafından istenen belgeler tamam olmak koşulu ile başvuru
yapılabilir. Eksik belgeli başvurular ile postadaki / kargodaki gecikmeler değerlendirmeye
alınmaz, başvurunun kabul edilmemesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.
Kesin Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yeri:
Kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında;
“İlgili Fakülte, Yüksekokularında ” yapılacaktır.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.
3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç
Belgesinin internet çıktısı.
4)- 8 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci
Numarası, Ad ve Soyad yazılacaktır.)
5)-İkinci Öğretim Programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden öğrenim ücretinin birinci
taksitinin yatırıldığını (Kafkas Üniversitesine) gösteren banka dekontu.
6)-İkinci Öğretim Programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden ayrıca, 2017-2018 Güz ve
Bahar Yarıyılı Öğrenim Ücretinin halen kayıtlı olduğu üniversiteye ödendiğini gösterir belge.
7)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra
resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)
NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen
kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı
ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.
NOT -2- 2018-2019 OSYS puanı ile herhangi bir yükseköğretime yerleşen öğrencilerin güz
döneminde YATAY GEÇİŞ hakları bulunmamaktadır. EK
EK-1
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 15/01/2015
Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararına ulaşmak için ;
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ
YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ ESASLARI tıklayınız.

EK-2
2018-2019 BAHAR YARIYILI İÇİN MERKEZİ YERLEŞTİRME (EK-1) PUANINA
GÖRE ALIM YAPACAK OLAN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARIN
KONTENJANLARINA ULAŞMAK İÇİN;
Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları ile Yıllara ait Taban Puanlarını ve

2018 Yılı BAHAR Yarıyılı Yatay Geçiş Üniversitemiz Kontenjanlarını görmek için
TABLO 1 VE TABLO 2 ‘yi tıklayınız;
MERKEZİ YERLEŞTİRME KONTENJANLARI İÇİN Tablo-1 ( LİSANS) tıklayınız.
Taban Puanları İçin ; https://www.osym.gov.tr/TR,12901/2017.html
MERKEZİ YERLEŞTİRME KONTENJANLARI İÇİN Tablo-2 (ÖNLİSANS)
tıklayınız.
Taban Puanları İçin ; https://www.osym.gov.tr/TR,12901/2017.html

Ek-3
Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde -1 Uygulama Esaslarına Göre yatay geçiş
yapmadığına dair TAAHHÜTNAME için tıklayınız.
(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan taahhütname doldurularak
başvurulan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına
başvuru sırasında teslim edilecektir.

 

 

https://www.kafkas.edu.tr/kau/TR/duyuru/2018-2019-EgiTiM-ogRETiM-YiLi-BAHAR-YARiYiLi-MERKEZi-YERLEsTiRME-PUANiNA-GoRE-YATAY-GEcisLE-ogRENCi-KABUL-DUYURUSU

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu