İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018 2019 Bahar Merkezi Puanla Yatay Geçiş Başvuruları

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018 2019 Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş hakkında bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

BAŞLAGIÇ BİTİŞ FAALİYET
07 Ocak 2019 11 Ocak 2019 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
14 Ocak 2019 16 Ocak 2019 Başvurularının İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi
18 Ocak 2019 Sonuçların İlan Edilmesi
21 Ocak 2019 23 Ocak 2019 Kayıtların Yapılması
24 Ocak 2019 25 Ocak 2019 Yedek Kayıtların Yapılması

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular 07-11 Ocak 2019 tarihleri arasında ubs.ikc.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Ayrıca aşağıda istenen belgeler tamamlanarak başvuru süreleri içerisinde Üniversitemize ulaşacak şekilde ilgili akademik birime şahsen veya posta yolu ile gönderilecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Posta Adresi:

Diş Hekimliği Fakültesi Hariç Tüm Birimler:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi …………………….. Fakültesi / Meslek Yüksekokulu Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 Balatçık-Çiğli/İZMİR

Diş Hekimliği Fakültesi:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Aydınlık Evler Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi, 6780 Sokak. No:48, 35640-Çiğli / İZMİR

Akademik Birimlerimizin iletişim adreslerine ulaşmak için tıklayınız.

     KONTENJANLAR

PROGRAM ADI Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Kontenjanları
  2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 2. Yarıyıl 4. Yarıyıl 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği (Türkçe) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ağız ve Diş Sağlığı (Türkçe) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yaşlı Bakımı (Türkçe) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizyoterapi (Türkçe) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (ubs.ikc.edu.tr adresinden yaptığınız çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra sayfanın çıktısının alınması ve her bir   sayfanın altının imzalanması suretiyle oluşturulacaktır.)

2. Kayıtlanma şekli ve kayıtlı olunan sınıfı gösterir öğrenci belgesi (Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğüne dair sınıf bilgisinin yer aldığı öğrenci belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.)

3. Not Durum Belgesi (Transkript):   Başvuran  öğrencinin,   ayrılacağı   kurumdan   alacağı,  izlediği  bütün dersleri ve  bu  derslerden  aldığı notları   gösteren resmi  belge,

4. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

5. ÖSYS Sonuç Belgesi (Yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesi)

6. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı onaylı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin içerikleri. (Yurtdışından yapılan başvurularda ders içeriklerinin tasdikli örneği ve bu belgenin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği)

7. Akademik ortalamaya göre bulunan sınıfın ilk %10’una girilerek bir üst sınıfa geçildiğine dair belge (İkinci öğretim programlarından başvuranlar için)

8. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler için ilişik kesilme nedenini gösteren belge.

KESİN KAYIT

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asil öğrenciler 21-23 Ocak 2019 ; yedek öğrenciler ise 24-25 Ocak 2019  tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır.

1- 6 Adet Fotoğraf

2- Kayıtlı olunan Üniversiteden alınan öğrenci kimlik kartı (Şahsi dosya istenirken ilgili Üniversiteye iade edilecektir.)

BAŞVURU ŞARTLARI

Kurumlararası Yatay Geçiş

 • Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4 üzerinden yapılan değerlendirmelerin 100 lük sistemde değerlendirmesi Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosuna göre yapılır.) olması şarttır.
 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması, 4.00 üzerinden en az 3.00 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan diploma programlarına yatay geçiş için İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 70 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış ancak intibak  programını tamamlamamış  olan öğrencilerin, yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

Kurumiçi Yatay Geçiş

 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
 • Kurum içi yatay geçişe başvurulabilmesi için geçiş yapılacak yarıyıla kadar, öğrencinin programında aldığı tüm derslerden başarılı olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 3.00 olması gerekir. Uzaktan eğitimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için ise en az 4.00 üzerinden 3.50 olması gerekir.
 • Üçüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 70 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.

 

Yatay Geçiş için gerekli bazı şartlar yukarıda belirtilmiş olup, başvuruların değerlendirilmesi ve diğer hususlar hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki yönetmelik ve yönergenin ilgili maddeleri dikkatlice incelenmelidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.