İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2018 2019 Bahar Merkezi Puanla Yatay Geçiş Başvuruları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2018 2019 Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş hakkında bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Üniversitemiz lisans programlarının Ek Madde-1 yatay geçiş kontenjanları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kabul şartları hakkında detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Üniversitemize Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmak isteyen adayların Online Başvuru Sistemi‘ne üye kaydı yaptıktan sonra  Başvuru Formunu‘nu doldurmaları ve başvuru için istenen belgeleri en geç 11 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Halkalı Kampüsünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na veya Altunizade Yerleşkesinde Öğrenci İşleri Birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri: 03 Aralık 2018 Pazartesi – 11 Ocak 2019 Cuma
Değerlendirme Tarihleri: 14- 15 Ocak 2019 Pazartesi, Salı
Sonuç İlan Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba Saat:17.30
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: 17-18 Ocak 2019 Perşembe, Cuma / Saat:10.00
Kesin Kayıt Tarihleri: 21 – 25 Ocak 2019 Pazartesi- Cuma

 

Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS puanının karşılık geldiği tam veya kısmi burslu programa ilgili burs oranıyla yerleştirilir.

 

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler:

– Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar,

– Lisans programlarının Yabancı Dil Hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı olan adaylardan puan şartını yerine getirenler,

– Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran, sınavsız geçişten yararlanan, ön lisans veya MTOK programlarında kayıtlı olan adaylardan puan şartını yerine getirenler.

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar:

–  Kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans programının o yılki taban puanından düşük olanlar,

–  ÖSYM tarafından belirtilen yükseköğretim kurumlarına yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar,

–  Güz yarıyılı için; ÖSYM tarafından kılavuzda yer alan (T.C. veya KKTC hariç) yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olanlar,

– Bahar yarıyılı için; ÖSYM tarafından kılavuzda yer alan (T.C.hariç) yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olanlar,

–  Başvuru yapılan tarih itibarıyla Üniversiteden ilişiği kesilmiş bulunanlar,

–  Üniversiteye yurt dışı öğrenci kabul koşullarına göre kabul edilip kayıt olanlar,

–  Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapanlar, (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan adaylar, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt yaptırdıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.)

–  Askeri yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlar,

– Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.

Genel Durumlar:

– Kayıt dondurmuş veya kayıtsız statüde olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.

– Geçmek istenilen programa, adayın halen öğrenim gördüğü programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse programın taban puan oluşmadığından başvuru yapılamaz.

– Askeri yükseköğretim kurumlarındaki adaylar merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.

Yabancı Dil Yeterliği:

Yabancı Dil Hazırlık sınıfı veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyip başvurulan programın dil yeterlik şartını sağlayamayan adaylar Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görürler. İkinci veya üstü sınıflarda geçiş yapmak isteyen adayların ise yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları zorunludur.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda azami süreyi tamamlayarak ilişik kesme durumuna gelen adaylar, yalnızca öğrenim dili Türkçe olan programlara başvuruda bulunabilirler.

Öğrenim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde olan programlara başvuru için yabancı dil yeterliğini gösterir belgenin sunulması gerekir. Belgesi olmayan adayların  Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılacak Yabancı Dil Seviye Belirleme ve Yeterlilik sınavlarına girmeleri gerekir.

 

Üniversitemizde; 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında her bir lisans programının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı da dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda öngörülen toplam öğrenci kontenjanının %20’si kadar Ek Madde-1 Yatay Geçiş Kontenjanı ayrılmıştır..

– Üniversitemiz lisans programlarının yıllar bazında Taban ve Tavan Puanları ile Kontenjanları için tıklayınız > > > 

 

 

1. Başvuru Formu. (Üniversitemizin Başvuru ve Yerleştirme Sistemine üyelik kaydı yaptırarak Online Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir.) 
2. LYS Sonuçları’nın (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” bulunmalıdır)
3. ÖSYS Yerleştirme Sonucu’nun internet çıktısı, (Belge üzerinde “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” bulunmalıdır)
4. Öğrenci Belgesi, (Belgede; “Kayıt Türü” ya da “Kayıt Şekli” belirtilmeyen öğrencilerin daha önce “Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair” bilgi notu bulunmalıdır)
5
Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Transkript veya Öğrenci Belgesi üzerinde yazılı olması da yeterlidir.)
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Öğrenci kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslını yanında bulunmalıdır)
7. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için yabancı dil yeterlilik belgesi.

 

 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans programlarına Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1) yapmak isteyen adaylar için “Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı” ve “Yabancı Dil Yeterlik Sınavı” 17 – 18 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Öğretim dili %100 İngilizce, %30 İngilizce veya %30 Arapça olan lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adayların  17 Ocak 2019 Perşembe günü Saat:09:00’da Üniversitenin Halkalı Merkez Kampüsünde (Derslik: DLB15) yapılacak olan bu sınavlara girmeleri zorunludur.

 

Üniversitemiz lisans programlarına 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1) yapacak adayların kesin kayıt işlemleri 21- 25 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

21- 25 Ocak 2019 tarihleri arasında öğrenim ücretini ödemeyen veya taksitlendirmeyen adaylar ile kayıt için istenen belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, Üniversitemizin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

 

1. LYS Sonuçları’nın (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” bulunmalıdır)
2. ÖSYS Yerleştirme Sonucu’nun internet çıktısı (Belge üzerinde “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” bulunmalıdır)
3. Öğrenci Belgesi, (Belgede; “Kayıt Türü” ya da “Kayıt Şekli” belirtilmeyen öğrencilerin daha önce “Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair” bilgi notu bulunmalıdır)
4. Not döküm belgesinin (Transkript) aslı, (İngilizce Hazırlık Sınıfına ve birinci sınıfa geçiş yapmak isteyen adaylardan istenmez)
5. Ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planı; Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan varsa aldığı transkriptteki derslerin içeriklerini ve programda okutulan dersleri gösterir belge (İngilizce Hazırlık Sınıfına ve birinci sınıfa geçiş yapmak isteyen adaylardan istenmez)
6. Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (Transkript veya Öğrenci Belgesi üzerinde yazılı olması da yeterlidir.)
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Öğrenci kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslını yanında bulunmalıdır)
8. Dört (4) Adet Fotoğraf.
9. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için yabancı dil yeterlilik belgesi.

 

 

Üniversitemize ödemeniz gereken öğrenim ücretinin tutarını Öğrenim Ücreti Ödeme ve Borç Sorgulama Sistemi‘ne “T.C. Kimlik Numaranız” ve“Soyadınız” ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Öğrenim ücreti ödeme işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız > > >

 

 

 

Daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir Üniversitede öğrenim görmüş olan öğrenciler, önceki Üniversitede alıp başarılı olduğu dersler için ilgili dekanlığa not belgesinin aslı, ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planıyla birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilirler.

Öğrencilerin ders muafiyet taleplerini, en geç üniversiteye kayıt yaptırdığı ilk yarıyılda akademik takvimde belirtilen Ders Kayıtları/Danışman Onayları haftasında, Kampüs Bilgi Sisteminden alacağı Ders Muafiyet Dilekçesi‘ne transkript, ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planının onaylı suretlerini ekleyerek, ilgili Fakülte Sekreterliğine teslim etmesi gerekir. Sonraki tarihlerde ve yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez.

 

 

Daha önce herhangi bir Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya uluslararası bir yabancı dil sınavından Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde bir puan alan öğrencilerin, en geç akademik takvimde belirtilen Ders Kayıtları/Danışman Onayları haftasında, bir dilekçeyle ve yabancı dil hazırlık sınıfını başardığını gösteren belgeyle ilgili fakülte sekreterliğine başvuru yapmaları ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muafiyet talep etmeleri gerekir.

Üniversitemiz tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları Eş Değerlik Tablosu

Üniversitemizde TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE sınavlarından alınan puanların Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine (CEFR) dönüşümü Tablo 1’de gösterildiği şekilde yapılır.  Ayrıca ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavların denklikleri Tablo 1 esas alınarak değerlendirilir.

Tablo 1: TOFFL IBT, ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS, YÖKDİL, PTE ACADEMIC, CPE ve CAE Sınavlarının Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri (CEFR) ile Eşdeğerlik Tablosu

Avrupa Ortak

Dil Çerçevesi Seviyeleri

(CEFR)

TOEFL IBT ÜDS / KPDS / YDS

E-YDS / YÖKDİL

PTE ACADEMIC  

CPE /CAE

B2+ * 72 ve üzeri 60 ve üzeri 55 ve üzeri C / B / A
B2 62 – 71 52,50 – 58,75 43-54
B1+ 52 – 61 43,75 – 51,25 36-42
B1 42 – 51 35 – 42,5 30-35
A2 20 – 41 16,25 – 33,5
A1 0 – 19 0 – 15

* Tablo 1’de B2+ seviyesine denk gelen puanlar (B2 üzeri C1 veya C2 seviyeleri olup) IZU zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için yeterlidir.

Tüm yabancı diller için; dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemişse, Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

https://www.izu.edu.tr/ogrenci/kayit-kabul/yatay-gecis/merkezi-yerle%C5%9Ftirme-puani-ile-yatay-gecis

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.