Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2019

Vakıflar Genel Müdürlüğü , 2019-2020 eğitim öğretim döneminde sağlayacağı burs imkanı ile ilgili internet sitesinde açıklama yayımladı.

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM YARDIMLARI SIK SORULAN SORULAR

 

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine yılda 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

 

 • Burs başvuruları hangi tarihlerde, nasıl alınır?

Ortaöğrenim burs başvuruları her yıl eğitim döneminin başladığı tarihte başlar ve 1 ay boyunca devam eder. Yükseköğrenim burs başvuruları ise her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır.

Her iki bursun başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınır.

 

 • Burs miktarı ne kadardır?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

 

 • Öğrencilere bursları nasıl ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

 

 • Burs başvuruları nasıl değerlendirilir?

Yükseköğrenim Bursu:

 • 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
 • 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)

hükümleri gereği Türkiye’deki eğitim kurumlarında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

 

 

Ortaöğrenim Bursu:

 • 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
 • Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010)

ilgili hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasının ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-16)’ya göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanımız nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

 

 • Kimler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

 1. a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
 2. b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
 3. c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

 1. d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
 2. e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere
 3. f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere

yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

 

 • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) burs almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanmaya engel midir?

Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK’ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

 

 

 • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) öğrenim kredisi almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanmaya engel midir?

Hayır. KYK’dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

 

 • Kimler ortaöğrenim bursundan yararlanamaz?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup yabancı uyruklu öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde burs alma durumları tekrar değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu burs almaya uygun olmayan öğrencilerin bursları kesilir.

 

 • Yurtdışında okuyan öğrenciler ortaöğrenim ya da yükseköğrenim bursundan yararlanabilir mi?

Hayır. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları sadece yurtiçinde bulunan eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere verilmektedir.

 

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarından yararlanmaktayım. Her eğitim döneminde başvuru yapmam gerekir mi?

Hayır. Ortaöğrenim ya da yükseköğrenim bursu alan öğrencilerin durumları, ilgili mevzuat gereği burs almaya uygun olduğu sürece bursları eğitim kurumlarının normal eğitim süresi boyunca devam eder.

 

 • Kardeşler aynı burs türünden yararlanabilir mi?

Hayır. Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir.

 

 • Almakta olduğum burstan artık yararlanmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

Bursunuzu akmakta olduğunuz Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kimliğinizi gösterir bir belge ile müracaat ederek, durumu anlatan bir dilekçe vermeniz bursunuzun kesilmesi için yeterlidir.

 

 • Burs başvurumu nasıl yapabilirim?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Ortaöğrenim bursu için başvurular her yıl eğitim döneminin başladığı ilk gün başlar ve 30 gün devam eder. Yükseköğrenim bursu için başvurular ise her yıl 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır. Başvuru tarihi duyuruları, başvuru alma ve sonuç açıklama www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilir. Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

 • Başvurumda iletişim bilgilerimi neden doğru vermeliyim?

Burs başvurularında iletişim bilgileri olarak sizlerden posta adresi, telefon numarası (cep/diğer) ve e-posta adresi bilgisi istenmektedir. Burs başvuru değerlendirmeleri sırasında ve burs kazanılması halinde yapılması gereken işlemler için Bölge Müdürlüklerimizce belirli zamanlarda sizlerle iletişime geçilmektedir. Bölge Müdürlüklerimiz, sizlerle telefon, kısa mesaj (sms), yazışma ya da e-posta ile iletişime geçebilirler. Bu nedenle vermiş olduğunuz iletişim bilgilerinizin tamamının doğru ve kullanılıyor olması önemlidir.

 

 • Burs başvurumda nüfus cüzdanı yerine kimlik kartını kullanabilir miyim?

Evet. Başvurunuzu yeni kimlik kartınızdaki bilgiler ile de yapabilirsiniz. Başvuru giriş ekranında hangi kimlik belgesi ile işlem yapılması isteniyorsa o kimlik belgesinin doğru seçilmesi yeterlidir. ANCAK YENİ KİMLİK KARTLARINI ALAN KİŞİLER BAŞVURULARINI SADECE YENİ KİMLİK KARTLARI İLE YAPABİLİRLER.

 

 • Yükseköğrenim bursu başvuru formunda okumakta olduğum üniversite/myo/fakülte/bölüm adını göremiyorum. Ne yapmalıyım?

Eğer okumakta olduğunuz yükseköğrenim eğitim kurumu yeni açılmış ya da adı yeni değişmiş ise okumakta olduğunuz okulu başvuru formunda göremeyebilirsiniz. Bu durumda Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığını arayarak durumu bildirebilirsiniz.

 

 • Ortaöğrenim bursu başvuru formunda okumakta olduğum okulu göremiyorum. Ne yapmalıyım?

Okumakta olduğunuz okul özel okul ise ortaöğrenim bursu başvuru formunda göremezsiniz. Okulunuz özel okul değil ve başvuru formunda yoksa Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığını arayarak durumu bildirebilirsiniz.

 

 • Burs başvurumu yaptım. Ancak burs başvurumda bazı bilgilerin yanlış olduğunu fark ettim. Burs başvurumu değiştirebilir miyim?

Evet. Burs başvurunuzu yaptıktan sonra değişen bilgilerinizi ya da yanlış girdiğiniz bilgilerinizi değiştirmeniz mümkündür. Bunun için ilk kez başvuru yapıyormuş gibi burs başvuru giriş ekranında kimlik bilgilerinizi girebilir ve daha önce vermiş olduğunuz bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Değişiklik sonrası başvuru değişikliğinizi onaylayarak kaydetmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu başvurusu süresi boyunca değiştirebilirsiniz. Başvuru süresi bittikten sonra başvuru beyanınızda değişiklik yapılamaz.

 

 • Burs başvurumu yapmadan önce nelere dikkat etmeliyim?

Burs başvurunuzu doğru ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeniz için Başvuru Kılavuzları hazırlanmıştır. Burs başvuru giriş ekranlarında başvuru kılavuzlarına erişebilir ve başvurunuzu yapmadan önce okuyabilirsiniz.

 

 • Başvurumu yaptıktan sonra ne yapmalıyım?

Başvurusunu tamamlayan öğrenciler burs başvuru sürelerinin tamamlanmasını beklemelidirler. Burs başvuru süreleri tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüklerimizce başvuru değerlendirme işlemlerine başlanacaktır. Değerlendirme işlemleri sırasında internet sitemiz üzerinden gerekli duyurular sizlerle paylaşılacaktır. Ayrıca değerlendirme işlemleri sırasında ilgili Bölge Müdürlüğü yetkili personeli tarafından bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz iletişim kanalları kullanılarak sizlere ulaşılabilir ve başvurunuzun değerlendirilmesi ile ilgili bazı belgeler istenebilir. İSTENEN BELGELERİN VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLMEMESİ HALİNDE BURS BAŞVURUNUZ İPTAL EDİLİR. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları yine internet sitemiz üzerinden sizlere duyurulur.

 

 • Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları ne zaman ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

 

 • Burs kazanan öğrencilerin yükümlülükleri nelerdir?

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, burs almaya devam ettikleri süre boyunca;

 • Vermiş oldukları iletişim bilgileri (telefon, adres, e-posta) ile okul/bölüm/program bilgilerinin değişmesi halinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,
 • İlgili mevzuat kapsamında burs almaya engel bir durumlarının oluşması halinde (bir üst sınıfa geçememe, kayıt dondurma, sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alma vb.) ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,
 • Bölge Müdürlüklerince talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdürler.

Yukarıda sayılan yükümlülüklerin yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği gereği yükseköğrenim öğrencileri (okula yeni başlayan öğrenciler hariç) burs aldıkları sürelerde eğitim yılı başladıktan sonra 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgelerini ilgili Bölge Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

 

 • Yabancı uyruklu öğrenciyim. Burs başvurumu yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Yabancı uyruklu öğrenciler burs başvurularını 99 ile başlayan 11 haneli yabancı kimlik numaraları ile yaparlar. Başvuru sahibi öğrenci okumakta olduğu üniversitede, başvurusunu yaptığı yabancı kimlik numarası ile aktif öğrenci olarak kayıtlı olmalıdır. Burs başvurusunu tamamlayan öğrencilerin Türkiye’de yasal yollarla kalmadığı ya da Türk Vatandaşlığı almaya hak kazandığının tespit edilmesi halinde öğrencilerin burs başvuruları iptal edilir.

 

 • Yükseköğrenim bursuna başvuru yapan 25 yaş ve üstü yaşlarda olan öğrencilerin başvuru değerlendirmelerinde bir fark var mıdır?

25 yaş ve 25 yaşından daha büyük olan öğrenciler anne ve/veya babası vefat etmiş ya da anne ve babası kanunen ayrı olsa bile Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği eki Ek-2 Değerlendirme Kriterlerinde yer alan anne/baba yaşam durumu ve anne/baba birliktelik durumu alanlarından puan alamazlar. Başvuruları Ek-2 Değerlendirme Kriterlerinde yer alan diğer alanlardan aldıkları puanlar üzerinden değerlendirmeye alınır.

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu