Rönesans Eğitim Vakfı Burs Başvuruları 2019-2020

Rönesans Eğitim Vakfı , 2019-2020 eğitim öğretim döneminde sağlayacağı burs imkanı ile ilgili internet sitesinde açıklama yayımladı.

 

REV Burs Programı Gerekli Başvuru Belgeleri

Önemli Not:

Sadece sizi tanıyabileceğimiz bir fotoğrafınızı yüklemeniz yeterlidir. Gerekli belgeler, ön değerlendirmeyi geçen adaylardan, kargo ya da posta yoluyla daha sonra talep edilecektir.

 • Öğrencilik durumunu gösterir belge:
  • Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için, öğrenim süresince aldıkları derslerin notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi. (Transkript)
  • Bir yüksek öğretim kurumuna yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belge.
  • Öğrenim kurumundan alınmış, onaylı öğrenci belgesi*
 • Tüm aile fertlerinin gösterildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği *
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet güncel vesikalık fotoğraf
 • Anne ve babanın mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
  • Maaş bordrosu
  • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi*
  • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge*
  • Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anne ve baba adına SGK kaydı olmadığına dair resmi belge*
 • Birinci derece akraba (anne, baba, kardeş) şehit ya da gazi var ise, buna dair resmi belge.
 • Bedensel engeli olan öğrenciler için, sağlık raporu

 

(*) İşaretli belgeler, ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir. Diğer belgelerin ise, asılları (onaylı ve ıslak imzalı) kabul edilir.

Bursiyerden, ikinci eğitim öğretim dönemi öncesinde, transkript ve öğrenci belgeleri tekrar istenir.

Bursiyerlerin disiplin cezalarına ilişkin durumlar, her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak, Vakıf tarafından takip edilir.

 

  Adres: Refik Belendir Sokak No:110 Yukarı Ayrancı / ANKARA

  www.rev.org.tr

  /revakfi

  /revakfi

  [email protected]

 

Rönesans Eğitim Vakıf Burs Programı Başvuru Koşulları

Bursiyer adaylarının, başvuruların geçerli sayılması ve değerlendirmeye alınması için, Burs Programı Başvuru Koşulları’nı eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olmaları gereklidir. Lütfen, başvuru koşullarını dikkatlice inceleyiniz.

REV Burs Programı hakkında sorularınız için  [email protected] adresine yazarak, bize her zaman ulaşabilirsiniz.

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Türkiye’de, devlete ait bir yüksek öğretim kurumunda, lisans programına kayıt hakkı kazanmak veya ara sınıflarda öğrenimine devam ediyor olmak,
  • Yeni kayıt yaptıran adaylar için: Bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belgeye sahip olmak.
  • Ara sınıflarda olan adaylar için: Genel başarı ortalaması 4,00 üzerinden, en az 2,00 olup; bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
 • Maddi desteğe ihtiyaç duymak,
 • Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak,
 • Herhangi bir kurumdan maaş ya da ücret almıyor olmak, (Eğitimi ile ilgili zorunlu stajları kapsamında alınan ödemeler hariç.)
 • Aynı aileden REV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması,
 • REV Bursiyer Sözleşmesi’nde geçen sorumlulukları kabul etmek,
 • Başvuruyu, belirtilen tarihleri arasında, basvuru.revakademi.org adresinden online olarak eksiksiz gerçekleştirmek,
 • REV Burs Programı Gerekli Başvuru Belgeleri’ni eksiksiz ve doğru bir şekilde, belirtilen tarihler içerisinde teslim etmiş olmak.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Başvurum nasıl değerlendiriliyor?

REV Burs Başvuru Sistemi üzerinden girmiş olduğunuz tüm bilgiler incelenir ve başvurunuz burs programı koşullarına uygunluk derecesine göre değerlendirilir.

Yılda kaç ay burs alabilirim?

Ekim ve Haziran ayları arasında olmak üzere, bir yılda toplam 9 ay burs ödemesi yapılır.

Burs başvurumun sonuçlarını nasıl takip edebilirim?

Burs başvuru sonuçlarının açıklandığı, web sitemizden ve sosyal medya sayfalarımızdan duyurulur. Adaylar, daha sonra sonuçları basvuru.revakademi.org web sitesinden giriş yaparak, kendi hesaplarından görüntüleyebilirler.

Burs Programı’nın herhangi bir geri ödeme şartı veya mecburi hizmet zorunluluğu var mı?

Rönesans Eğitim Vakfı bursları karşılıksızdır ve geri ödeme talep edilmez. REV bursiyerinden, Bursiyer Sözleşmesi’nde yer alan ve programın önemli bir parçası olan REV Akademi web sitesi üzerinden sunulan online eğitimleri tamamlamaları ve sosyal projelerde yılda 50 saat gönüllü olarak çalışmalar yürütmeleri beklenmektedir.

Hak kazandığım bursumun devam etmesi için ne yapmalıyım?

Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durumu olmayan bursiyer, kayıtlı olduğu lisans eğitimi süresince, kontenjan doğrultusunda burs programına devam eder.

Hangi durumlarda bursum kesilebilir?

Aşağıdaki durumların en az birinin gerçekleşmesi durumunda, burs programı iptal edilir:

 • REV Burs Programı Katılım Koşulları’ndaki herhangi bir katılım şartının değişmesi, bu durumun REV’e bildirilmemesi ya da geç bildirilmesi,
 • REV Gönüllü Sözleşmesi’nde yer alan sorumlulukların yerine getirilmemesi,
 • Başarısızlık nedeniyle sınıf veya dönemin tekrar edilmesi,
 • Herhangi bir şekilde okulla ilişiğin kesilmesi ya da öğrenim durumunun değiştirilmesinin vakıf yönetimine bildirilmemesi,
 • Disiplin cezası alınması, herhangi bir suça karışması, hakkında herhangi bir şekilde cezai takibat yapılması hali,
 • Herhangi bir mecrada hakaret, iftira ve herhangi bir suçun, yahut haksız fiilin unsurunu taşıyan yazılı ve sözlü beyanlarda bulunulması ve bu içeriklerin herhangi bir şekilde paylaşılması,
 • Rönesans Holding, REV, bunların sorumluları ve yetkilileri ile ilgili yanlış yazılı ve sözlü beyanlarda bulunulması,
 • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi,
 • Öğrenim programının geçici bir süre için dondurulması ya da belirli bir dönem izin alınması,
 • Burs alanın vefat etmesi,
 • Eğitimi ile ilgili zorunlu stajları hariç, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tam zamanlı olarak çalışılması,
 • Burs başvuru koşullarının sağlayan, başvurusunu her yıl yenileyerek, belge gönderimini tamamlayan ve bursiyer sözleşmesindeki maddeleri yerine getiren bursiyerler, kontenjan doğrultusunda burs programına devam eder.

Bursum kesilirse, daha sonra programa yeniden başvurabilir miyim?

Daha önce kesilmiş olan burslar için, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda, gerekli belgelerin yenilenerek vakfa ulaştırılması şartı ile, yeniden başvuru yapılabilir. Başvuru değerlendirilmeye alınır, ancak başvuru olumlu sonuçlansa da geriye dönük ödeme yapılmaz.

 • Verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,
 • Varsa, ceza, takibatların kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı ile neticelenmesi,
 • Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların, takip eden ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi (Mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç),
 • Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle, zamanında sağlanamayan bilgi ve belgelerin, bursun kesilme süresinin bir dönemi aşmamış olması koşuluyla iletilmesi.

Bursum devam ederken çalışabilir miyim?

Bursiyerin, eğitimi ile ilgili zorunlu stajları hariç, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tam zamanlı çalışması durumunda bursu kesilir. Ancak, eğitimleri süresince part-time çalışan bursiyer burs başvurusunda bulunabilir. Burs almakta iken part-time çalışmaya başlayan bursiyerin ise, bursu kesilmez ya da dondurulmaz.

Burs ödemeleri nasıl yapılıyor?

Burslar sadece aylık nakit ödeme şeklinde yapılır ve ödeme miktarları her yıl REV tarafından belirlenir. Ekim-Haziran aylarında olmak üzere, yılda 9 ay süreyle yapılan burs ödemesi, bursiyelerin banka hesabına havale yolu ile yapılır. Ödemeler, burs alınan ilk tarihten başlayarak normal öğrenim süresince –gerekli koşullar sağlandığı takdirde- devam eder. Burs ödemesi dışında, bursiyere harç ödemesi gibi özel bir ödeme yapılmaz.

Ara sınıf öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor mu?

Evet. Burs Programı Başvuru Koşulları’nı sağlayan ve başvuru süreçlerini gerçekleştiren ara sınıf öğrencileri de burs programına başvuru yapabilirler.

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen, yüksek lisans yapmak isteyen ya da bir yüksek lisans programına devam eden öğrencilere burs imkanı sağlanıyor mu?

Hayır. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen, yüksek lisans yapmak isteyen ya da bu programlarına devam etmekte olan öğrenciler tarafından başvuru yapılmaz.

Değişim programı kapsamında yurt dışında eğitim görmek istediğimde bursum kesiliyor mu?

Değişim programları kapsamında yurt dışında eğitim görmek isteyen bursiyerin bursu, yurt dışında eğitim gördüğü dönem boyunca dondurularak, bursuna ara verilir. Yurtdışında gördüğü eğitimi başarılı olarak tamamladığını ve burs programı devam koşullarını eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini beyan etmesi durumunda; kayıtlı olduğu üniversiteden ilgili güncel belgelerini de Vakfa ilettiğinde, yıl içerisinde burs ödemesine devam edilir. Bursuna devam edileceği dönem içerisinde geriye dönük burs ödemesi yapılmaz. Bursiyerin, değişim programı ile yurtdışında eğitim gördüğünü beyan etmediği durumda ise, burs programı kesilir ve programa tekrar başvuru yapma hakkı iptal edilir.

Bursun dondurulması hakkında:

Eğitimine yurt dışında değişim programı ile devam eden veya sağlık sorunları nedeni ile eğitimine ara veren bursiyerin, REV’e merkezine bilgilendirme yapması koşulu ile bursuna eğitimine devam edeceği döneme kadar ara verilmesidir.

Yatay geçiş yapmak istersem, bursum devam eder mi?

Yatay geçiş ile bölüm değiştirmek isteyen bursiyer, yataş geçiş yaptığını vakıf merkezine beyan eder. Devam ve kontenjan koşulları doğrultusunda burs programına yeni okulunda devam eder. Bununla birlikte, bursiyerin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde alacağı burs süresinin toplamı 4 eğitim yılından (hazırlık sınıfı hariç) fazla olamaz.

 

 

Başvuru Formu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.