Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Konuları

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı , yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Başvuru Şartları
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

d) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
e) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
h) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
i) Son 10 yılda, uyarma ve kınama cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
j) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
k) Tablo – 5’te belirtilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Tablo 7’de belirtilen, Biyoloji, Fizik ve Matematik alanlarında İngilizce; Tablo 1’de belirtilen ülkelerdeki alanların tamamında ise görevlendirmeye esas yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS veya YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde ya da sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk bir dil belgesine*sahip olmak,

l) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak.

Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Sınav Konuları

Türkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.)  > 25 PUAN

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.   >        25 PUAN

Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
Mevzuat *(657 sayılı DMK’nın 1. Kısmı ile 4. Kısmın 7. Bölümü, ) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6.
Kısmın 10. Bölümü (Millî Eğitim Bakanlığı), 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, >

 25 PUAN

Genel Kültür (Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi vb.)   >   25 PUAN

Temsil Yeteneği Sınavı Konuları

Türkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.

Genel Kültür, Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı

Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu