Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Soru ve Cevapları 2018 MEB

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen için mülakatlar başladı. Mülakata katılan öğretmenlerimizin hatırladığı kadarıyla soru ve cevapları sizlere faydalı olması için paylaşmaya devam edeceğiz…

 

Sözleşmeli Öğretmen Ataması KPSS-Mülakat Puanları

 

 

1.Çoklu zeka kuramı nedir ?

Gardner tarafından geliştirilmiş, 8 zeka alanı bulunur, bu alanların özelliklerine uygun şekilde öğretim yöntem ve teknikler kullanılır, mesleklere yönlendirilir, bireysel farklılıkları dikkate alıp derslerimize farklı yöntem ve teknikleri kullanmayı ve öğrencinin baskın olmayan zeka alanını geliştirmeyi sağlar, amaç budur.

 

2.Kitab-ı bahriye yazarı kimdir?

Piri reis

 

3.Düz anlatımla anlatılan dersi nasıl aktif kılarsınız ?

Düz anlatımın yanı sıra soru cevap tekniğini de kullanırım, dersi ilgiyi ve motivasyonu yüksek tutmaya çalışırım, bunun içim mizahi yönümü kullanırım, çeşitli görsel ve zihinsel materyallerle dersimi  çeşitlendiririm, öğrencilerin dikkatleri dağılmaya başladıysa konu üzerine ya da farklı mizahi bir yön üzerine fikir taraması yaptırırım.

 

4.Siber zorbalık nedir örneklerle açıklayınız?

Birini rahatsız etmek, korkutmak, utandırmak, rencide etmek, tedirgin etmek amacıyla İnternet üzerinden yazılı, görsel ya da video şeklinde oluşan siber iletişim şekli. Kişinin adına sahte hesaplar açma, kişinin kendisiymiş gibi davranma ( fake olma), aşağılayıcı kaba metinler gönderme, hoş olmayan fotolar gönderme

 

5.Sunuş yoluyla öğrenme ?

Ausubel tarafından geliştirilmiştir, tümden gelim yöntemi kullanılır, örneklerden kavrama ulaştırılır, konuyla ilgili zıt örnekler de verilip anlamlı öğrenme sağlanmaya çalışılır, öğrenci pasiftir ama soru cevap, örnek verme noktasında yarı aktif olur, bilişsel alanın bilme ve kavrama düzeyinde etkilidir, kavram haritaları ve  ön örgütleyiciler kullanılır, açıklık ilkesi mevcuttur, ilke ve genellemeleri öğretmen bizzat kendisi dersin başında verir, ilk kez öğrenilecek olan ve soyut konularda etkilidir, yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sunmaz, ekonomiktir, kısa zamanda çok kişiye bilgi ulaştırır.

 

6.Dünya Sağlık Örgütü ?

WHO dünya üzerindeki genel sağlık durumu ve hastalıklarla ilgilenir, bilgi verip insanları yönlendirir

 1. Dünyanın en uzun nehri ?

Amazon

8. Sınıf tarafından dışlanmış öğrenciye öğretmen nasıl yaklaşmalı ?

öğrenci sınıfa kazandırılmaya çalışılmalı, etkili, olumlu, rahat ve samimi bir sınıf ortamı oluşturulmalı, kendisini rahatça ifade edebilecek şekilde ders katılımı sağlanmalı, ders katılımı kolayda zora, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene doğru olmalı, bizzat o öğrenci vurgulayarak değil genelleme yaparak diğer insanlara hoşgörülü, insancıl, yardımsever davranılması gerektiği anlatılmalı, dinen de örnekler verilmeli

 

9.  Görsel zeka – İşitsel zeka tanımını verip nedir diye sordular ?

GÖRSEL = etkin bir gözleme sahiptirler, gelişmiş yön duygusu vardır, çizim yapmaya, şekillere uğraşmaya merkalıdırlar, tablolar ve grafijlerden anlam çıkartırlar, ilgili meslekler ressam, mimar, haritacı, denizci, pilot, tasarımcı, fotoğrafçı. İŞİTSEL= müzik kulakları gelişmiştir, sese ve ritme duyarlıdır, melodi oluşturabilirler, meslekler, orkestra şefi, müzik öğretmeni, müzisyen, ses sanatçısı

 

10.Atom bombası nereye atıldı ?

Japonya/ Hiroşima ve Nagazaki şehirleri

 

11. Derste kullanılacak işitsel materyaller nelerdir?

radyo, teyp, ses kayıtları, CD

 

12.borçlu ve alacaklının durumu

Edim

 

13. Wifi eğitimde nasıl kullanılır ?

İnterneti sınıf ortamına taşımaktır, anlık olarak ihtiyaç duyduğumuzda akıllı tahta ile kullananilmektir, dersin konusuna göre şarkı, video, film izletilebilir

 

14.Olumlu öğretmen tutumunun faydası nedir ?

öğrencinin her yönden gelişmesini sağlayan, öğrencinin kendini gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğuna inanma, empati kuran, öğrencilerini anlayabilen, değişime ve gelişime açık kendini geliştiren, sabit fikirli olmayan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ve herkese eşit davranan, demokratik, rahat ve   samimi bir sınıf ortamı oluşturandır

 

15.2018 Küresel öğretmen ödülünü kim almıştır ?

Andria zafarikou İnternete böyle yazıyor, ama Türklerdn Nurten Akkuş un ismi geçiyor

 

16.Kapadokya hangi 2 dağın püskürttüğü volkanlardan oluşmuştur?

Erciyes, Hasan, Güllüdağ

 

17. Kaynaştırma eğitiminin olumlu olumsuz yanları nelerdir ?

özel ihtiyaçları olan öğrencilerinin en az kısıtlanmış eğitimi ortamında eğitim alma hakkı veriliyor, bu eğitimde fırsat eşitliğini ve imkanını oluşturur, özel öğrencinin kendine güveni artar, motivasyonu yükselir, hem sınıfa hem de topluma ayak uydurmayı öğrenir, insan ilişkileri gelişir, kendini kabullenir olumlu bir benlik ile, bazı davranışları akranlarından öğrenir, yeni beceriler geliştirip, daha hızlı akademik gelişme gösterir, diğer öğrencilerin engelli bireylere nasıl davranması gerektiği konusunda bilinçli olur.

OLUMSUZLUKLAR olumsuz öğretmen tutumu, yetersiz fiziki ortam, uygun personel ve destek servislerinin olmayışı, diğer öğrencilerin özel öğrenciye hor davranmaları, özel öğrencinin kendisini yetersiz hissetmesi, başarılarının düşmesi, sınıfa ayak uydurmaması vs

 

18.Afrinin önemi ?

sınırlarımızı koruma altına aldık, terörizme karşı çıktık vs hocalarım İnternet üzerinden okuyup, yorum yapın

 

19. Engel türlerini söyleyiniz?

zihinsel, bedensel

 

20.İnteraktif öğretim nedir öğretmene düşen sorumluluk nedir ?

Uzaktan eğitim, İnternet tabanlı eğitim, sınıfın genelinden düşük bir başarı gösteren öğrrnye karşı tamamlayıcı ek öğretim olarak kullanılabilir

 

21. İstanbulda son inşa edilen köprü?

yavuz Sultan Selim asma köprü

 

22.Eğitsel oyunun yararları ?

dersi eğlenceli hale getirip,öğrencilerin ilgi ve meraklarını uyandırır, dersin anlaşılmasına ve pekiştirilmesine katkı sağlar, daha anlamlı ve kalıcı öğrenme gerçekleşir

 

23. Bilgisayar destekli eğitimin yararları ve zararları nelerdir ?

hızlı, kolay bir şekilde çok sayıda bilgiye ulaşılabilir, bireysel öğrenme sağlar, bireysel sorumluluk kazandırır, tekrar ve pekiştirme sağlar, programlı öğretimin pc üzerinden yapılmasıdır, hem görsel hem işitsele hitap eder, anında dönüt sağlar, çoklu öğrenme ortamı sunar, okul dışında da çalışma fırsatı verir, ekonomiktir, OLUMSUZ YANLARI sosyalleşmeyi olumsuz etkiler, bazı veriler koybolabilir, psiko motor davranışları geliştirmez

 

24.Eğitimde ekonomiklik ilkesini açıklayınız ?

Az maliyet çok kazanım

 

25. 2. Dünya savaşında japonyanın bombaladığı yer?

Hiroşima ve Nagazaki

 

26. Özgüveni eksik çocuğu derse karşı nasıl motive edersiniz ?

 

 

 1. Öğretmen öğrenci arasındaki ilişki nasıl olmalıdır ?

 

 

 1. İşitsel cihazları alanınızda nasıl kullanırdınız ?

 

 

 1. Yaratıcılığın tanımı?

 

 

 1. Öğretmenlik mesleğini diğerlerinden ayıran özellikler?

İNSAN YETİŞTİRİR

 

31. Ausebel?

Sunuş yolu ile anlatım

 

32.Buluş yöntemi ?

Bruner – tümevarım

 

33.Problem çözme basamakları ?

 

 

 1. Yazıyı icad edenler ?

Sümerler

 

35.Lahey ?

Uluslararası adalet Divanı (devlet adamlarını yargılayan)

 

36.1948 sağlık örgütü ?

WHO (World healty orgn.)

 

37. 2.Dünya Savaşı Japonya’nın baskını

Pearl Harbour

 

38. Carrol okulda öğrenmesi

Yetenek-sabır-herkes öğrenebilir

39.Baskıcı kuralcı öğretmen

Otokratik öğretmen

40. Malezya hangi kıtada ?

Asya

41. Araştırma inceleme basamakları ?

 

 

 1. tam öğrenme duyuşsal giriş basamakları ?

İlgi ve tutumlar

43.engel türleri ?

Fiziksel, zihinsel, işitme, görme, otizm ve down

44. öğrenmeyi öğrenme ?

Metabilişsel öğrenme

45. Nobel kimya ödülü

Enzim araştırmalarında yaptıkları keşifler nedeniyle Frances Arnold, George Smith ve Gregory Winter’a verilmiştir.

46.Önleyici model

 

 

 1. Derste sürekli olumsuz davranan öğrenciyi görmezden gelmek ne gibi durumlara yol acar

 

 

 1. Cep telefonu kullanımını azaltmak icin neler yapardınız

 

 

 1. kalabalik bir sinifta öğretmen olarak ne yapardın

 

 

 1. Algoritmik kodlama nedir

 

 

 1. Okulda öğrenci gelişimsel anlamda nasıl yetiştirilir

 

 

 1. devlet adamları işledikleri suçlardan dolayı nerede yargılanır

Yüce divan

 

53. özgün düşünce sisteminin en üst basamağı hangisidir

 

 

 1. dersinizde işlediğiniz konuyla ilgili hangi görsel tasarımı kullanırsınız ?

 

 

 1. e-kitabın faydaları nelerdir ?

 

 1. Ertuğrul fırkateyni hangi ülkedee batmıştır

japonya

57.öğretim tekniklerinin önceden planlanmasının ne gibi faydası vardır ?

 

 

 1. mostar köprüsü nerededir

Bosna – hersek

 

 

59.öğretmenin ortak tutum bennimsemesi öğrenci davranışlarını nasıl etkiler ?

 

 

 1. teknolojiden ne zaman vazgeçeriz

 

 

 1. doğru yanlış testinin ölçmeye güvenilirliğe etkisi

 

 

 1. öğrencinin yaşantısı ile dersi ilişkilendirmesinin faydaları

 

 

 1. probleme dayalı öğrenmenin özellikleri

 

 

 1. Avrupa konseyinin başkenti

brüksel

 

65.velisi çocuğa dersleriyle ilgili psikolojik baskı yapıyorsa veli ile nasıl konuşulmalıdır

Ailenin benimsediği tutumun yanlış olduğu suçlayıcı ve yargılayıcı olmadan ifade edilir öğrenci üzerindeki etkiler hakkında görüşmeler yapılabilir, konsültasyon hizmetleri uygulanabilir.

 

 

66. sunuş yoluyla öğrenmenin özellikleri

 

 

 1. yaşattığı şarlo karakteriyle ünlenen ve yönetmen ve aktör kimdir

Charlie Caplin??

 

68. eğitimde ceza ve ödülün kullanılması hakkında düşünceleriniz

 

 

 1. yabancı dil öğretiminde kulaklığın yararı var mıdır

Ceza kullanılmamalı, mümkün olduğunca cezaya alternatif yöntemler olmalı. Ödül ise istendik davranışlar kazandırmada kullanılmalı ancak sıklığı ve dozu iyi ayarlanmalı ki öğrencinin gözündeki değerini yitirmesin ayrıca maddi ödülden çok manevi değeri olan ödüller kullanılması öğrenci açısından daha manidar olur.

 

70.milli eğitimin temel ilke ve amaçlarından 2 tane söyler misiniz

 

 

 1. üşüyorum adlı şiir yazılan 2009 da helikopter kazasında vefat eden siyasetçimiz

Muhsin yazıcıoğlu

 

72. iletişim becerilerinin eğitim de kurumda önemi

 

 

 1. İnternette blog nedir eğitimde nasıl kullanırsınız

Blog, sosyal siteler gibi herkesin ulaşabileceği bir sayfada çeşitli konularda makale tadında yazılar  diyebiliriz. Az çaba ile çok fazla kişiye hitap edebiliriz bu yönüyle de eğitimde ekonomiklik sağlar diyebiliriz.

 

 

74. Kodlama ve yazılımı öğrencilere nasıl sevdirirsin

Bununla ilgili sınıfa çeşitli güncel haberler, projeler ve teknolojik gelişmelerden bahsedilebilir. Küçük ve basit oyunları öğrencilerle birlikte yapıp oyun oynamak sayılabilir.

 

75. Probleme dayalı öğretim neler olmalı

 

 

 1. Ailesi tarafından suçlanan öğrenciye neler yapılır

 

 

 1. Bütünsel sinif yönetiminin tanimini vermis cevabını istemiş

 

 

 1. Turkiyede taşımacılık yapılan akarsu hangisi

Bartın çayı

 

79. okulda yapilan internet tabanlı egitimin zararlari neler olabilir

Amaçtan sapabilir gereksiz sitelere erişim engeli sağlanmazsa zaman kaybı yapar. Kişisel bir eğitim sistemidir. Sosyalleşmeyi azaltır herkes kendi hızında ilerlediği için fayda olarak görülse de birlik olmadığı için fayda sağlayamayabilir.

 

80. Karsilikli goruslerin juri onunde savunuldugu teknik?

münazara

 

81. Bir akarsuyun tasidigi su miktari?

debi

 

82. Farkli Ogretim yontem ve tekniklerini kullanmak neden faydalidir

 

 

 1. üc boyutlu teknoloji sinif ortamina entegre edilebilir mi

Öğrenmeyi somutlaştırır ,dokunup keşfetmeye de imkan sağlar, örneğin prizmayı öğretecek bir öğretmenin işine yarayabilir diyebiliriz

 

84.  Zeynelbey türbesinin hangi türbede

Batman ??

 

85. ılısu barajından etkilenmemesi için taşınan tarihi yapılar

hasankeyf

 

86. sinavdan 70 puan alan öğrenci icin ölçme ve degerlendirme yapan öğretmenin diye bi cümle vardı ordaki 70 puani nedir

ölçüm

 

87.yöneticilerin olumsuz tutumlarınnın öğrenme ortamina yansimasi nedir

 

 1. “sinavdan 70 puan alan geçer” öğrenci icin ölçme ve degerlendirme yapan öğretmenin diye bi cümle vardı ordaki 70 puani nedir

Mutlak ölçüt

 

89. Kati ogretmen modeli olumsuz yönü

Öğretmen baskıcı, zorlayıcı ve itaat isteyen olduğundan dolayı öğrenciler üzerinde olumsuz bir imaj bırakır. Cezalandırıcı olduğundan dolayı öğrenmeye karşı istekliliği azaltır

.

90. egitimde hologramlarin onemi nedir

Çoklu zekaya hitap eder, derse katılımı arttırır, öğrenmeyi güdüler, öğrencinin daha somut bilgilere sahip olmasını sağlar dolayısıylsa akılda kalıcılığı sağlar.

 

91.  dünya ekstrim şampiyonu

Deniz selin ünlüdağ

 

92. fare ve klavye yerine dokunmadik ekran ve kalem kullanımı avantajları

 

 

 1. 2016 yılında ölen Müslüman boksör

Muhammed Ali

 

94.   branşınızda teknolojinin fayda ve zararları nelerdir ?

 

 

 1. kanun ve yönetmelik ne işimize yarar ?

657 memur kanunlarını bilmek lazım. Hedef ve kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlamada ve çocukların gelişim düzerine uygun etkinlikler yapmada fayda sağlar. Okula erken gelme, kılık kıyafetlere dikkat etmek, öğrenciler üzerinde örnek olmada da fayda sağlar.

 

96. eğitim fakülteleri nasıl kaliteli eğitim verebilir ?

 

 

 1. NBA’de all star olan ilk Türk basketbolcu

Mehmet okur

 

98. kayıt yapan gözlük derste kullanılsa faydalı olur mu ?

 

 

 1. eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilere etkisi

Öğrenciler hem eğlenip hem öğrenirler. Dersin sıradanlaştığı zamanlarda eğitsel oyunlar etkinlikler ile hem tüm öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamış oluruz hem de dikkatlerini diri tutmuş oluruz.

 

100. RTE’nın Malazgirt’in 947.yıldönümünde gezdiği anıt mezar nerede

Bitlis-ahlat

 

101. sınıf dışı etkinliklerin olumsuz yanları

 

 

 1. klik,alt üst falan bireyi tanıma teknikleri

sosyometri

 

103. bir öğretmen neden mevzuata ve yönetmeliğe uymak zorundadır

Hedef ve kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlamada ve çocukların gelişim düzerine uygun etkinlikler yapmada fayda sağlar. Okula erken gelme, kılık kıyafetlere dikkat etmek, öğrenciler üzerinde örnek olmada da fayda sağlar.

 

2. Gün Soruları

1. “Üniversite not ortalamalarının KPSS puanını etkisi”Buradaki bağımsız değişken nedir ? ( Not ortalaması )
2. Serbest piyasada rekabeti düzenleyen kurum ? ( Rekabet kurumu )
3. Derse öğrencilerin ilgisini çekmek için neler yaparsınız?
4. İnternetin olmadığı yerde eğitimi nasıl düzenlersin?
5.aritmetik ort. Tanimi
6 öğrencilerin ilgi yeteneklerini ortaya cikarmak icin ne yapılabilir
7 teknolojik uyg. Icin okulda imkanlar yetersiz ne yaparsiniz
8-Test hazirlanirken uyulmasi gereken ilk basamak ne. Cevap AMAÇ olacak.
9-Sermaye Piyasasi Kurulu’nun tanimini vermiş, cevabi istiyordu sadece..
10.Neden öğretmen olmak istiyorsunuz. Öğretmen olursaniz gayeniz nedir tarzi bir soru
11.Bilgisayar, tablet, telefon gibi aletleri geri dönüşüme kazandirmak adina ne düşünüyorsunuz
12. fallik dönemin tanımı verilmişti hangi dönem diye sordular
13 merkez bankasının tanımını vermişti hangi kurum diye sordular
14 2018 ralli pilotuna hazırlanan bayan ( Burcu Çetinkaya)
15.ilgi ve yeteneklerini bildiğiniz öğrencilerinizle neler yaparsınız gibi bir soru vardı
16. Proje ödevi verdiğiniz öğrencileriniz için teknoloji yetersiz ise neler yaparsınız?
17.Sans basarisinin dusuk oldugu teknikler
18.Rtük tanımı
19.Sinifin duvarlari nasil olmali ogrenciye etkisi
20.Teknoloji ogrenci basarisini etkilemede nasil kullanilir
21.Çiçek ve çocuk festivali ?
22.Bireyi tanıma test teknikleri expo
23.Bireysel farklılıklar ile ilgili bir soru
24.Seçme ve karar vermeyi öğretirken teknolojiyi nasıl kullanırsınız
25.Küçük Prens Yazarı
26. Değerlendirme nedir
27.Bilim nedir
28.Kültürel farklılık ve teknoloji ilişkisi
29.Geofit bahçesi nerede
30.Okulun çevresini nasıl düzenlerdiniz
31.Hizmetiçi eğitim gerekli midir neden yapılır tarzında bir soru vardı
32.MEBin başında e bulunan hizmetlerine örnek veriniz.
33.İletişimin kullanılması veli öğretmen ilişkisinde iletişim nasıl kullanılır
34.Olcmede kullanislilik nedir
35.Ilk yuz nakli nerede yapildi Akdeniz uni
36.Mudur yardımcısı yaraticiligi gelistirmek icin neler yapabilir
37.Dersin ozet kisminda teknolojiyi nasil kullanirsiniz
38.Ölçek türlerinden sınıflama ölçeği
39.Almanya’da 13 yasinda Mozart ödülünü alan Ali İhsan
40.Sınıfınızda teknolojiyi kullnarak nasıl ders işlersiniz
41Ekonomiklik ilkesininin tanımı verilmiş ne olduğu sorulmuştu
42.ilk yüz nakli yapılan hastane
43-Dersin tekrarını teknolojiden faydalanarak nasıl yaparsınız
44-Okulda yaratıcılığı geliştirmek için yöneticilere ne gibi görevler düşer
45.Özel eğitimin amaçları 2 tane
46.Bir öğretmenin memur olduğu için ne gibi yükümlülükleri vardır 2 tane
47.Mevlananın ne kadar bilgili olursan bildiklerin karşıdakilerin anladığı kadardır sözünü öğretmen öğrenci ilişkisi doğrultusunda değerlendiririz.
49.Performans ödevi verilen bi öğrenci kaynakça olarak İnterneti göstermiş. Öğretmen bunu kabul etmemiş. Bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılabilir
50.Bursa örgün eğitim nedir açıklayınız 51.Unescoya giren gastronomi şehrimiz
52. ders kitapları nasıl olmalıdır zararlı alışkanlıkları teknoloji yardımıyla nasıl engelleriz
53) Formal eğitimin özelliklerinden 3 tane sayınız.
54 Tevhid-i Tedrisat kanunu nedir?
55 Tek tip eğitim sistemi gerekli midir? Düşüncelerinizi açıklayınız.
56 Teknolojiyle donatılan okullar cazibe merkezi olur mu?
57.Hizmetiçi eğitim nedir?
58 İdealistlik nedir. İdealist ogretmen nasil olmali
59-2016 dünya botanik Expo su nerede düzenlendi?
60 bireyi tanıma tekniklerinden test tekniklerinden 2 tanesini söyleyiniz?
61-bireysel farklılıkları neden dikkate almalıyız
62. çocukların kendi başlarına karar vermelerinde teknolojiden nasıl yararlanırız
63.malezya hangi kıtada
64.Guvenirligin tanimi
65.Eren Bulbul
66.Metabilis dusunme
67.1. Öğrenmenin gerçekleşmesi için ilk koşul nedir?
68. Artemis Tapınağı nerededir?
69. “Bilgisayar kullanmayı öğretmek, teknoloji kullanmayı öğretmek değildir.” sözünden ne anlıyorsunuz?
70. Öğretmenlerin mesleki bakımdan yüksek lisans ve doktora yapmalarını olumlu karşılıyor musunuz?
71. öğrenme-ogretme sürecinin en önemli 3 öğesi
72) yüzölçümü en küçük ülke
73) öğrencilere meslek seçiminde nasıl yardımcı olabiliriz
74) eğitimde teknolojinin sıkıntıları
75. Öğrenme nedir
76 )similasyon yöntemi ile ilgili ne düşünüyosunuz
77.Türkiyenin büyük adalarından birini söyleyin
78.Öğretmen tahtayı nasıl kullanmalıdır siz kaç renk kalem taşımayı düşünüyosunuz?
79.Ölçme türleri?
80.islamiyet öncesi Türk devletlerinde kadınlara verilen unvan?
81.Birden fazla zeka alanina sahip ogrencilerin oldugu sinifta dersi nasil islersiniz?
82.Yapay zeka derste nasil kullanilir?
83.1-Çoklu zeka kuramını açıklayınız
84. çalıkuşu yazarı
85.kullanıcı dostu yazılımlar ile ilgili yorum sorusu
86.örtük öğrenme
87.ülkemizin yüzölçümü en büyük komşusu İran
88. TV de bir belgeselin izlenmesini istediniz izleyemeyen öğrenciye nasıl izlettirirsiniz
89.soru çalıştığınız okula ne gibi katkı saglarsiniz
90.Fizigin tanimi
91. okullarda nobet tutmayla alakali
92.Gizil öğrenme
93. Basit sorularin oldgu matematik sinavinda öğrenciler hesap makinesi isteseydi cevabın ne olurdu ve neden?
94.Öğretmen ve Veli iletişiminde teknolojiyi nasıl kullanır?
95.Manisa’daki jeopark(kula)
96.Hizmetiçi eğitim nedir ?
97.kültürlenme nedir?
98. En fazla yağış alan ilimiz
99 okul müdürünün rahat bir ortam oluşturmak için görevi nedir?
100. Sağlık sorunu nedeniyle derse gelemeyen öğrenciye teknolojik olarak nasıl bir imkan sağlarsınız?
101.Tümevarımı açıklayınız
102. Kanıtlanmış petrol rezervi en çok olan ülke( Venezüela)
103.Toplumsallaşmada bir çocuğun ailede aldığı ilk eğitim ne kadar önemli
104. Okul servislerinde güvenliği sağlamak için teknolojik olarak ne gibi önlemler alınabilir?
105.Öğrenmenin gerçekleşmesi için ilk koşul nedir?
106. Artemis Tapınağı nerededir?
107. “Bilgisayar kullanmayı öğretmek, teknoloji kullanmayı öğretmek değildir.” sözünden ne anlıyorsunuz?
108. Öğretmenlerin mesleki bakımdan yüksek lisans ve doktora yapmalarını olumlu karşılıyor musunuz?
109.Gelişimi etkileyen faktörler
110.İpsala sınır kapısı hangi ülkeye açılır
111.öğretmenlerin okulda rahat olması için neler yapılmalı
112.öğrencilerin bilinçli internet kullanması için neler yapılmalı
113.2017 yılında güney Kore ortak yapımı ABD de 2 ödül alan film.
114.öğrencide özdisiplin ve otokontrol becerilerini öğrenme ortamında nasıl geliştirirsiniz?
115.öğrencinin evinde bilgisayar ve internet olmalı mı?
116.Dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu sözü kime aittir
117.Akıllı tahta kullanmamanın avantaj ve dezavantajları nelerdir ?
118. Meslek seçimi ile ilgili ortaya atılan kuramlar nelerdir ?
119. Birbirini sürekli şikayet öğrenciler için ne tür önlemler alırsınız ?
120.kolberg ahlak gelişim evresinde 2 tane söyleyiniz
121. ülkemizde deniz üzerine kurulan Havalimanları hangileridir.
122.2018 kış olimpiyatları nerde olacak
123.Bloom taksonomisini söyleyin
124.Bireyi tanıma tekniklerine örnek verin
125.Sosyal medyanın zararları
126. Matematik dersinden her zaman başarısız olacağına inanan bir öğrenci var. Bu durumun adı?
127.Orhun Yazıtları hangi ülkenin sınırları içindedir.
128.Exstra öğretim nedir?
129.Geleneksel öğretim ile yeni öğretim farklılıkları.
130. Teknolojiyi bölümünde nasıl kullanırsın?
131.Göbeklitepe hangi ilimiz sınırları içindedir.
132.Gelişim alanlarını kısaca aciklayiniz
133.Sizce bir öğretmen alanında ne kadar şey bilmelidir ve ne kadarını öğrencilerine aktarmalidir?
134.Kağıt ve matbaayı kullanann ilk türk devleti
135.Robot öğretmenle ilgili ne düşünüyorsunuz
136.Tümdengelim nedir açıklayınız
137.Petrol bakımından en zengin ülke
138. Okul servisleri için teknolojiden nasıl faydalanirsiniz
139.çocuk için aile herşeydir sözünü açıklayınız
140.Doğalgaz rezervine en çok sahip olan ülke ?
141. etik olmak nedir ?
142. internet üzerinden yapılan canlı dersler ile ilgili ne düşünüyorsunuz ?
143. Informal eğitim hakkında bilgi verin
144. Güvenirlik ve geçerlilik kavramları aciklayiniz.
145.Cocuk gelişiminde Anne baba yaklaşımı nasıl olmalıdır.?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.