Sözleşmeli Öğretmen Alımı Mülakat-Sözlü Sınav Değerlendirme Formu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sözleşmeli Öğretmenliğe alınacak öğretmenlerimiz için mülakat değerlendirme formu belli oldu .

 

  • EĞİTİM BİLİMLERİ VE GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ
No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı
1 EĞİTİM BİLİMLERİ 0-10    
2 GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ 0-10  
  • BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı
1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir. 0-4    
2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir. 0-4  
3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir. 0-4  
4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder. 0-4  
5 Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar. 0-4  
  • İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı
1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır. 0-4    
2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar. 0-4  
3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir. 0-4  
4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar. 0-4  
5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir. 0-4  
  • BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı
1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir. 0-4    
2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder. 0-4  
3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla

ilişkilendirerek ifade eder.

0-4  
4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir. 0-4  
5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve

çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

0-4  
  • TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ
No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı
1 Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur. 0-4    
2 Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir. 0-4  
3 Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle

konuşabilmektedir.

0-4  
4 Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir. 0-4  
5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır. 0-4  

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu