Sınavsız İkinci Üniversite – Atatürk Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden sonra bu imkanı sunan bir diğer üniversite de Atatürk Üniversitesi. Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta iseniz herhangi bir sınava girmeden Atatürk Üniversitesi Açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirsiniz.
Önlisans programı mezunu ya da öğrencisi iseniz Önlisans programlarına, Lisans programı öğrencisi ya da mezunu iseniz hem Önlisans hem de Lisans programlarına okuduğunuz ya da mezun olduğunuz programın aynısı olmamak kaydıyla kayıt yaptırabilirsiniz
Atatürk Üniversitesinin internet sitesinde paylaşmış olduğu 2017-2018 Kayıt Şeması


Atatürk Üniversitesi İkinci Üniversite Sık Sorulan Sorular 

1. İkinci Üniversite Nedir?

Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.

 

2. İkinci Üniversiteye Kimler Başvuru Yapabilir?

İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun veya hali hazırda öğrenci olan ya da yükseköğrenimine bu yıl bir başka bölüm/programda başlayacak olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirler. Diğer taraftan herhangi bir lisansprogramından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarını tercih edebilirler.

Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif öğrenci durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.

 

3. İkinci Üniversite Kapsamında Hangi Programlara Başvurabilirim?

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları; İşletme, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Sosyolojiprogramlarından oluşmaktadır.

İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları; Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgi Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, İşletme Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Lojistik, Reklamcılık, Özel Güvenlik ve Koruma, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri ve Yerel Yönetimler programlarından oluşmaktadır.

4. İkinci Üniversite Kapsamındaki Programlarla İlgili Nasıl Bilgi Sahibi Olabilirim?

Programlarla ilgili olarak;

Lisans için https://www.ataaof.edu.tr/Program/ProgramGrup/13

Önlisans için https://www.ataaof.edu.tr/Program/ProgramGrup/12 linklerinden bilgi alabilirsiniz.

 

5. İkinci Üniversite Başvuru Şartları Nelerdir?

İkinci üniversite kapsamında lisans öğrencileri (üniversitelerin dört yıllık programları) ya da mezunları LİSANS veya ÖN LİSANS Programlarına, önlisans öğrencileri (üniversitelerin iki yıllık programları) ya da mezunları sadece ÖN LİSANSProgramlarına kayıt yaptırabilirler.

Not: Açık, uzaktan ve örgün eğitimden mezun ya da öğrenci durumunda olanlar aynı alanda olmamak şartı ile ikinci üniversite kaydı yaptırabilirler.

 

6. İkinci Üniversite Kayıt Tarihlerini Nasıl Öğrenebilirim?

İkinci üniversite kapsamında ön kayıtlar 08.05.2017 – 08.10.2017 tarihlerinde kesin kayıtlar ise 21.08.2017 – 08.10.2017 tarihlerinde yapılacaktır.

Not: Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yaptıramayan adaylarımız kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir mazeret ileri sürerek hak iddia edemezler.

 

7. İkinci Üniversite Ön Kayıt İşlemini Nasıl Yapabilirim?

İkinci üniversite ön kayıt işlemini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi mevcut olan öğrenci adayları https://obs.atauni.edu.tr/AOF/IkinciUniversite/Kayit/Default.aspx linkinden yapabilirler. Bu adresten ön kayıt işlemini yapan (YÖKSİS bilgisi olan) adayların bu işlemin ardından kesin kayıt işlemleri için herhangi bir belge göndermelerine kesinlikle gerek yoktur. Bu adayların kesin kaydı materyal ücretinin yatırılmasının ardından Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak, Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programı ya da Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıracak olanlar, en az %40 engel durumu olan öğrenciler, gaziler, birinci dereceden şehit ve gazi yakını olanlar ve  uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar aşağıda verilen ilgili belgeleri göndermek zorundadırlar.

            Belge talep edilmediği halde herhangi bir belge gönderen öğrencilerin evraklarına ait sorumluluk Fakültemize ait olmayacaktır.

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrencilerin bilgilerini YÖKSİS’e işletmek üzere mezun oldukları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

YÖKSİS’e mezuniyet bilgisini işletemeyen adayların ön kayıt işlemleri ise ilgili belgeleri ulaştırdıkları takdirde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

 • Öğrencilerimizin hangi bölümü tercih ettiklerini belirten ve iletişim bilgilerinin (adres ve cep telefonu) yer aldığı başvuru dilekçesi,
 • Önlisans veya lisans diplomasının resmi onaylı örneği (noter onaylı olmak zorunda değildir, kurum onaylı belgeler kabul edilmekte olup, faks, fotokopi vb. nitelikteki belgeler kabul edilmemektedir).

Not: Öğrencilerimizin kayıt işlemleri için diplomanın aslını göndermemeleri gerekmektedir. Diplomanın aslının gönderildiği durumda sorumluluk Fakültemize ait olmayacaktır.

 

Gazilerin, birinci dereceden şehit ve gazi yakınlarının (anne, baba, eş ve çocukları) Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

 • İlgili kurumlardan (Mensubu olunan Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumundan) alacakları “Durum Belgesi” nin aslı ya da barkodlu e-devlet çıktısı (Dernek yazıları, SGK ekran çıktıları, VHKİ vb. tarafından imzalanmış yazılar, Resmi mühürle birlikte kurum yetkilisi tarafından imzalanmamış yazılar kabul edilmemektedir),
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Ücret muafiyeti talebini belirten ıslak imzalı dilekçe.

 

En az %40 engel durumu olan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

 • Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği,
 • Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi.

 

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

 •  Tam teşekküllü bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını ve erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların ise 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu,
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza almadığınıza dair güncel Adli Sicil Kayıt Belgesi.

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir güncel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösteren belge,
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alacağı güncel sağlık raporunun aslı.

 

Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan denklik belgesi,
 • Diplomanın onaylı örneği ve tercüme edilmiş hali.

Kayıt evraklarını Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Adresi:

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

 

8. İkinci Üniversite Ön Kayıt İşlemimi Güncelleyebilir miyim?

İkinci üniversite kesin kayıt işlemi tamamlanmadan önce

https://obs.atauni.edu.tr/AOF/IkinciUniversite/Kayit/Default.aspx linkinden mevcut ön kaydınızı görüntüleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.

 

9. İkinci Üniversite Kesin Kayıt İşlemini Nasıl Yapabilirim?

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunan ve ön kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin materyal ücreti ödemelerini 21.08.2017 – 08.10.2017 tarihleri arasında Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubelerine ya da internet bankacılığı aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.  Bu işlemin ardından kesin kayıt işlemi öğrencilerimizin belge göndermelerine gerek kalmaksızın (belge istenilen durumlar hariç) Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Not: Belge talep edilmediği halde herhangi bir belge gönderen öğrencilerin evraklarına ait sorumluluk Fakültemize ait olmayacaktır.

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmadığı için istenilen evrakları göndermiş ve ön kayıt işlemini tamamlanmış öğrencilerimizin materyal ücreti ödemelerini 21.08.2017 – 08.10.2017 tarihleri arasında Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubelerine ya da internet bankacılığı aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Ödeme işleminin ardından kesin kayıt işlemi tamamlanacaktır.

 

10. İkinci Üniversite Kapsamında Belirlenen Materyal Ücretlerini Nasıl Öğrenebilirim?

Öğrencilerimizin materyal ücretini T.C. kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubelerine ya da internet bankacılığı aracılığıyla 08.10.2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler Fakültemiz akademik takviminde ilan edilen tarihler arasında, Güz ve Bahar Yarıyılı dönemlerinde yapılacaktır. T.C. kimlik numarası ile yapılmayan ödemeler Fakültemiz tarafından işleme alınmayacaktır.

Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini http://www.ataaof.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

 

11. İkinci Üniversite Kapsamında Belirlenen Materyal Ücreti Dışında Herhangi Bir Ücret Ödemeli miyim?

Fakültemiz programlarına herhangi bir yükseköğretim programında öğrenci iken ikinci üniversite kapsamında başvurduğunuz durumda Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücreti Bakanlar Kurulu kararı ile alınmaktadır.

Fakültemiz programlarına herhangi bir yükseköğretim programından mezun olarak başvuruda bulunanlardan bu ücret talep edilmemektedir.

 

12. Gazi, Birinci Dereceden Şehit ve Gazi Yakınıyım İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptırırken Materyal Ücretinden Muaf Olabilir miyim?

Evet, olabilirsiniz. Öğrencilerimiz ilgili kurumlardan (Mensubu olunan Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumundan) alacakları “Durum Belgesi” nin aslı ya da barkodlu e-devlet çıktısını (Dernek yazıları, SGK ekran çıktıları, VHKİ vb. tarafından imzalanmış yazılar, Resmi mühürle birlikte kurum yetkilisi tarafından imzalanmamış yazılar kabul edilmemektedir), nüfus kayıt örneğini ve ücret muafiyeti talebini belirten ıslak imzalı dilekçelerini Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

 

13. İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptırırken Engel Durumum Nedeniyle Materyal Ücretinden Muaf Olabilir miyim?

       Evet, olabilirsiniz. En az %40 engel durumu olan öğrencilerimizin bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneğini, taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçelerini ve nüfus cüzdan fotokopisini Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

 

14. Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına İkinci Üniversite ile Kayıt Yapmak İstiyorum ve YÖKSİS’te Bilgilerim Var Herhangi Bir Belge Göndermeli miyim?

       Evet, göndermelisiniz. Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yatıracak öğrencilerimiz tam teşekküllü bir hastaneden, bu mesleği yapmanızı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeliniz olmadığını ve erkek iseniz 1.70 m’den, kız iseniz 1.63 m’den kısa olmadığınızı belgeleyen heyet raporu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza almadığınıza dair güncel Adli Sicil Kayıt Belgesini Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

 

15. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına İkinci Üniversite ile Kayıt Yapmak İstiyorum ve YÖKSİS’te Bilgilerim Var Herhangi Bir Belge Göndermeli miyim?

       Evet, göndermelisiniz. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerimiz Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir güncel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösteren belge ile mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alacağı güncel sağlık raporunun aslını Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

 

16. Kayıt İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Bilgilerime Nasıl Ulaşabilirim?

Kullanıcı adı T.C. kimlik numaranız ve şifreniz T.C. kimlik numaranızın ilk sekiz hanesi olarak giriş yapacağınız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kaydınızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

17. İkinci Üniversite Kaydı ile İlgili İstenen Belgeleri Eksik ya da Hatalı Gönderdim Ne Yapmalıyım?

Belge istenen öğrencilerin gönderdikleri kayıt evraklarının eksik ya da hatalı olması durumunda eksik ya da hatalı olduğu belirtilen evrakları web sayfamızda bulunan “KAYIT EKSİK EVRAK FORMU” ile birlikte Dekanlığımıza 08.10.2017 tarihine kadar elden ya da posta/kargo yolu ile mutlaka ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde kesin kayıt işlemi gerçekleşemeyecektir.

 

18. Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Çocuk Gelişimi Okumaktayım Fakültenizde Aynı Bölüme Kayıt Yaptırabilir miyim?

       Hayır, aynı anda aynı bölüme kayıt yaptırmazsınız. Çocuk Gelişimi Programı dışında kalan bir programı tercih etmelisiniz.

 

19. Uyruğumdan Biri T.C. Olup Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Mezunum İkinci Üniversiteye Başvurabilir Miyim?

Yabancı uyruklu olup, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavında (YÖS) başarılı olan ve halen ülkemizde öğrenci ya da mezun olanlar, Fakültemiz programlarına “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler. Bu durumda olanlardan lisans mezunları önlisans veya lisansa, önlisans mezunları ise yalnızca önlisans programlarına başvurabilirler.

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirerek YÖK denklik belgesi olanlar (denkliği sonradan iptal edilenler hariç)  ve uyruğundan biri T.C. olanlar fakültemiz programlarına “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.

Başvuru için gerekli belgelere ve bilgilere Fakültemiz web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

20. İkinci Üniversite Kapsamında Okumaya Karar Verdiğimde Hangi Derslerden Muaf Olabilirim?

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup önlisans veya lisans diplomasına sahip olan öğrencilerin Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- II derslerinden muafiyet işlemleri YÖKSİS’te mezuniyet bilginiz varsa Fakültemiz tarafından herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmadan yapılacaktır. YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrenciler bilgilerini YÖKSİS’e işletmek üzere mezun oldukları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçmelidirler. Halen başka bir yükseköğretim kurumunda öğreniminize devam ediyorsanız muafiyet talepleriniz dikkate alınmayacaktır. Ancak Fakültemizde kayıtlı iken okuduğunuz yükseköğretim programından mezun durumuna gelindiğinizde talebinizi iletmeniz halinde muafiyet işleminiz yapılacaktır.

Not: Muafiyet işlemleri  Fakültemize yatay ya da dikey geçişle gelen öğrenciler hariç yalnızca Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- II dersleri için yapılmaktadır.

 

21. İkinci Üniversiteye Kimler Başvuru Yapamaz?

 • Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydı ya da mezuniyeti bulunmayanlar,
 • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler,
 • Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarının herhangi birinde kaydı bulunanlar.

 

22. İkinci Üniversite Kayıtları ile İlgili Bilgi Almak için Size Nasıl Ulaşabilirim?

Fakültemiz web sitesinden kayıtlarla ilgili bilgi edinebilir ya da çağrı merkezimizi arayarak Fakültemize doğrudan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezi: 444 9282 – 0442 230 1000 Web Sitesi: https://www.ataaof.edu.tr

 

23. Fakültenizin Türkiye Genelinde Hizmet Veren Büroları Var mı?

Fakültemizin Ankara’da İletişim Merkezi bulunmaktadır.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenci İletişim Merkezi Kültür Mahallesi İçel Sokak No:27 Kızılay/ANKARA Telefon : 0312 432 0382 Fax : 0312 432 0383

Not: Kayıt için belge istenen öğrenciler ilgili belgeleri posta yoluyla göndereceklerse Ankara İletişim Merkezi’ne değil, Atatürk Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlık Binası’na ulaştırmalıdırlar.

 

24. Derslere Ait Materyallere Nasıl Ulaşabilirim?

Fakültemizde kitap uygulaması bulunmamaktadır. Kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz.  LMS’ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

 

25. Fakültenizde Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?

Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış  ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır.  Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan’da sınav yapılmaktadır.

 

26. İkinci Üniversite Okurken Askerlik ile İlgili Durumum Nasıl Değerlendirilmektedir?

İkinci Üniversite kapsamında okurken öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden (Örgün öğretimdeki kaydını sildirmiş ve askerlik ile ilgili tecil işlemi için örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belgeyi ve askerlikle ilişiği bulunmadığına ait dilekçeyi Fakültemize ulaştıranlar hariç)  faydalanamamaktadırlar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.