MSÜ

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na Nasıl Başvuru Yapılacak ? 2019

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı  (2019-MSÜ) yapılacaktır.

2019 MSÜ Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmayacaktır.

2019 MSÜ Sınavı Ne Zaman? MSÜ Geri Sayım
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet
aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Çıkmış Sorular 
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir
başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav
Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş
gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın
başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak
internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday
şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM
tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
Adayların, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınan ortaöğretim bilgileri
başvuru ekranına yansıtılacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan;
 Son sınıf öğrencileri kendi okullarına,
 Mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
başvurarak, MEB e-Okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-Okul
sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği
durumlarda adaylar, sınava mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.

 

MEB e-Okul sistemi dışında kalan ortaöğretim kurumunda (MEB’e bağlı olmayan yurt dışı okullar, KKTC ortaöğretim kurumları) öğrenim gören/mezun olan adaylardan ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri,
ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru esnasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Başvuru
tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Eğitim bilgisi ekleme/düzeltme/değişiklik vb. amaçlı ÖSYM’ye gönderilen dilekçeler, mezuniyet/öğrenim durumu
belgeleri, Merkezimizce işleme alınmayacaktır.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday
Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru
Merkezlerine şahsen başvuracaklardır.
Bir Başvuru Merkezinden başvuracak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile
birlikte aşağıdaki kimlik belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur:
 Nüfus cüzdanı
 T.C. Kimlik Kartı
 Geçerlilik süresi dolmamış pasaport
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak
güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk
damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik numarası
elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar
kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğraf olmayan
adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
MEB e-Okul sisteminde veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan KKTC, yurt
dışı okul mezunlarının eğitim bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için başvuru merkezine giderken öğrenim
belgesi, diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Bu bilgilerinde ekleme/değişiklik olan adayların, Aday Başvuru Formu ekinde belgelerinin onaylı örneğini
başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1
takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince
ÖSYM’ye gönderilecektir.
Belgelerin asılları ÖSYM’ye gönderilmemeli, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine ve diğer başvuru
merkezlerine de teslim edilmemelidir.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla
alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan
adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak
tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını
elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi
için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday
belgeyi kontrol edecek, bilgiler doğru ise imzalayacak ve imzalı belgeyi onaylaması için görevliye geri
verecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten sonra başvuru işlemi yapılmış olacaktır. Onay
kodu sisteme girilmeyen durumlarda başvuru işlemi geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.
Adaylar, başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir.
Adaylar, başvuru bilgilerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeli ve sınavın
diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek özenle
saklamalıdır.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru işlemi
yapan adayların başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri,
süresi içinde sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak,
başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece
elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin
yatırılması, sonuçlara itiraz vb. konulardaki sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara
duyurulacaktır.
Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır.
Adaylar kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de
yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav
ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda
bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont
üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları
gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret
yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri 28 Şubat 2019 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için
mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.
Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında
yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.
16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında 2019-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru
gününde (7 Mart 2019 tarihinde) 2019-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan
başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (7 Mart 2019 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.
Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamayacağından bankalardan ücret
ödemesi yapılmamalıdır.
Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini
yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen,
sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret
gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan
adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.
DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde
yatırmayanlar ile geç başvuru gününde bankalardan ücret ödemesi yapan adayların başvuruları
tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal
edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir
(Aday Başvuru Formunun 28. ŞEHİT EŞ/ÇOCUĞU VEYA GAZİ/GAZİ EŞ/ÇOCUĞU OLMA DURUMU bilgi
alanındaki seçeneklerden herhangi birini işaretleyen ve bu bilgisi ÖSYM tarafından onaylanan adaylar hariç).
KKTC’den başvuran adaylar, başvuru yapma ve ücret yatırma işlemlerini yurt içinden başvuran adaylarda
olduğu gibi kılavuzdaki kurallar doğrultusunda yapacaklardır.
Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM’ye postayla gönderilen veya elden verilmek istenen
belgeler kabul edilmeyecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur. Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz. İyi Çalışmalar Dileriz www.unikampus.net
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.
Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.
İyi Çalışmalar Dileriz
unikampus.net

Close