MEB Bursluluk Sınavı Puanları Nasıl Hesaplanacak ?

3 Haziran 10:00’da yapılacak olan 5-6-7-8-9-10-11 ve Hazırlık sınıfı öğrencilerinin girebileceği MEB Bursluluk Sınavında başarılı olacak adaylara burs verilecek. 

 

 

 

 

Sınava    katılan    öğrencilerin    İOKBS    puanı,    aşağıdaki    işlem    basamaklarına göre hesaplanacaktır:

 

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

 

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

 

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

 

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

 

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir

 

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur

 

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

 

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

 

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

 

 

 

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Test No Test Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı 3
2 Matematik 3
3 Fen Bilimleri 3
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3
TOPLAM 12

 

 

 

 

İlgili Makaleler

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu