MEB Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzunu Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı , 5-6-7-8-Hazırlık-9-10-11. sınıf öğrencilerinin girebileceği Bursluluk sınavının başvuru kılavuzunu yayınladı. 

 

3 Haziran’da yapılacak olan sınavın başvuruları 12 Mart-5 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sınav Giriş belgeleri 24 Mayısta açıklanacak olup sınav sonuçları 18 Temmuzda duyurulacak

 

 

 

SINIF

 

 

SINAV BAŞVURU TARİHİ

 

 

SINAV GİRİŞ BELGESİ İLANI

 

 

SINAV TARİHİ

 

 

SINAV SONUÇLARININ İLANI

5, 6, 7 , 8, hazırlık

sınıf ı, 9,10 ve

11 inci sınıflar

 

12 Mart-05 Nisan 2018

 

24 Mayıs 2018

 

03 Haziran 2018

Saat: 10.00

 

18 Temmuz 2018

 

Sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacak.

 

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamıyor.

 

Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmeyecek

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 

Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

 

Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak

 

Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

 

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak

 

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

 

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

 

Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan EK- 1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

 

 

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

 

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.

 

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

 

Kanunlarla özel hak tanınan öğrencilerden durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez

 

 

Kontenjan Dağılımı:
  • Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

%10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

%5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

%5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam- hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

%80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır.

 

  • Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir

 

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili   müdür   yardımcısının   ya    da    görevlendirilen    bir    müdür    yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2018 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

Yurt İçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri

 

Başvuru iş    ve    işlemleri     http://www.meb.gov.tr, http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

 

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvuruları 12 Mart-05 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır.

 

Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;

 

“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

 

 

Sınav Konuları

5, 6 ve 7 nci Sınıf
Sıra No Ders Adı
1 Türkçe
2 Matematik
3 Fen Bilimleri
4 Sosyal Bilgiler

 

 

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı(8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)
Sıra No Ders Adı
1 Türkçe
2 Matematik
3 Fen Bilimleri
4 Sosyal Bilimler(T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

 

 

9, 10 ve 11 inci Sınıf
Sıra No Ders Adı
1 Türk    Edebiyatı-Dil    ve    Anlatım-Türk    Dili    ve

Edebiyatı

2 Matematik
3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)
4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi)

 

 

Sınav saat 10:00’da başlayacak olup adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. 

 

 

 

Puan Hesaplamada Kullanılacak Katsayılar 

 

 

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Test No Test Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı 3
2 Matematik 3
3 Fen Bilimleri 3
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3
TOPLAM 12

 

 

 

Detaylı Bilgi

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.