Üni Kampüs

KYK Yurtları

KYK Yurtları , üniversite öğrencisi için fiyat olarak büyük bir avantaj. Özel Yurtların fiyatları yüksek tutup kayıtta söylenen vaatleri yerine getirmemesinden dolayı yaşanan sıkıntılar KYK Yurtlarında bir nebze daha az yaşanıyor.

Yurt başvuruları üniversite yerleşimi yapıldıktan sonra 15 gün içinde başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıp 10 dan fazla devlet kurumunun taramasından çektikten sonra sonuçlar açıklanıyor. e-Devlet şifrenizin olması lazım yurda kayıt yaptırabilmek için. Çünkü KYK Taahhütnamesini e-Devlet üzerinden onaylayabiliyorsunuz ve yurtta kullanabileceğiniz internet şifresini e-Devlet üzerinden alabiliyorsunuz.

e-Devlet şifrenizi PTT’den 2 TL ye alabilirsiniz.

 

KYK’nın Yurt Başvuruları Açıklaması:

 1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile, ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Okulunu uzatan öğrenciler de ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuracaklardır.(Artık Yıl)
 2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yüksek öğretim programına yerleştiren öğrenciler,
 3. Özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisanüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,
 4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.
 5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden duyurulmaktadır. Başvuru sonucunda; asil listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere yurdun adı, asil liste dışında kalan tüm öğrencilere ise yedek sırası verilecektir.

Başvuru çeşitleri de bunlardı. Yedek listeler büyükşehirlerde hızlı ilerlerken yurdun az olduğu küçük şehirlerde yavaş ilerlemekte. Yedek liste Nisan ayına kadar sürüyor.

Ek Yerleştirme ile kazananlar için KYK kontenjan ayırıyor. Yani 1. Yerleştirmeden kazanamadım şimdi yurtlar dolar diye kaygınız olmasın. Sizin listeniz farklı olacak.

Yurt kazandığınız vakit sizden istenen belgeler olacak

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler :

    1.  Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

 • Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)
 • % 40  ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)
 • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,(Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,(Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak belge)
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,(Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
 • Anne ve/veya babası Gençlik ve Spor Bakanlığı (Merkez Teşkilatı) ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışanlar veya Kurumdan emekli olanlar (Kurumdan alacakları onaylı belge)
 • Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
 • Gönüllü ve geçici köy korucusu çocukları. (                                       )

    2.  4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

    3.  % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

    4.  Kayıt, kimlik, yurt ücreti ve depozito ücreti makbuz/ dekontu

    5.  18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Aile İzin Onay Belgesi

    6.  Aynı öğretim döneminde yükseköğrenime başlayan kardeşe ait öğrenci belgesi, kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ibraz edilecektir.

   7. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

Yurt Ücretleri :

2016 -2017 Öğretim Döneminde yurt ücretleri 150-265 TL arasında değişmekte. Özel yurtların fiyatları ise bunun en az 2 katı . 2017-2018 için yurt ücretlerine %10 zam gelebilir. Önceki yıllarda zam oranı bu şekildeydi.

Güvence Bedeline Depozito ücreti de deniliyor. Yurttan çıkış yaptığınızda KYK bu ücreti hesabınıza yatırıyor.

Güvence Bedeli Nedir ?

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

 Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri :

1- Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

2- Güvence bedeli tutarı, Genel Müdürlükçe tespit edilir. İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı yurtta kalan öğrencilere tamamlattırılır. Ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. O öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

3- Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar güvence bedeli tutarından az ise güvence bedelinden mahsup edilir ve eksilen tutar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar güvence bedeli tutarından fazla ise tutarın tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır. Bu süre içinde güvence bedelini tamamlamadığı ya da verdiği zararı ödemediği takdirde yurtla ilişiği kesilir. Zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

4- Öğrencilerin yurtlardan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları, talep halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise güvence bedeli tutarı 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

5- Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam ederler.

6- Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden güvence bedeli talep edilmesi halinde varislerine iade edilir.

Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1-        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

2-      Devlet koruması altında olan öğrenciler.

3-      Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

4-      Şehit ve gazi çocukları.

5-      2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

 

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt ücretlerini Ziraat ATM’lerinden veya Online olarak https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinden ödeyebilirsiniz.

Yaz aylarında da yurt ücreti ödeniyor.

 

Yurt Ücretini Ödemeyenler
Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.

b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.

İzin İşlemleri:
Kurum Yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilmektedir.
Belgelendirilmek kaydıyla; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için “özel izin”li sayılacak ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeple Yurtla İlişiği Kesilir:

 1. Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,
 2. Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,
 3. Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,
 4. Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir. Dönüşlerinde ise yurtta barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekir.

 

Beslenme

Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler ya da yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Yemekler alakart ya da tabldot olarak verilmektedir.

Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 19 Eylül 2016 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 3,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 6,50 TL olmak üzere toplam 9,50 TL olarak uygulanmaktadır.

Kurum yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere; günlük 19,50 TL Beslenme Yardımı yapılmaktadır.

Yurtlarda Barındırma Koşulları :
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz Çıkarma Cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,Yurtlarda Barınma Hak ve Süresi :
a) Öğrenciler yurtlarda, normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.
b) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.
c) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.
ç) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barınırlar.
d) Bir öğretim kurumundan mezun olup, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayan öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilir.
e) Bir lisans programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrencinin, diğer bir lisans programında çift ana dal veya yan dal eğitimi alması halinde, yan dal öğrenim süresi kadar daha barındırılır.
f) Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.
g) Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.
ğ) Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak ara sınıf olarak değerlendirilir.
h) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde öğrenim görecek yurt öğrencileri, öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara nakledilirler. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlara yine öncelikli olarak nakledilirler.
ı) Yurtta barınmakta iken öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.
i) Ücretsiz barınmakta iken öğrenci değişim programı ile yurt içi ve yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin dönüşlerinde yurda kayıt yaptırması ve durumunda değişiklik olmaması halinde ücretsiz barındırılmasına devam edilir.
j) Yurtta barınmakta iken öğretim kurumunda kayıt donduran öğrenciler dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Öğretim kurumunda dondurulan süreler normal öğrenim süresine eklenir.

Yurt Dışı Yurt Hizmetleri

Kurumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine hizmet vermek üzere üç yurdu bulunmaktadır.

Bülent Ecevit Yurt Müdürlüğü 587 Kız, 375 Erkek olmak üzere toplam 962 kapasiteyle 2011 yılından itibaren hizmet vermektedir. Bu yurt müdürlüğünden sadece Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.

Necmettin Erbakan Yurt Müdürlüğü 404 Kız, 365 Erkek toplam 769 kapasiteyle 2013 yılından itibaren hizmet vermektedir. Bu yurt müdürlüğünden sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.

Refika Öğretmen Yurt Müdürlüğü 1000 Kız kapasitesiyle 2016 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Bu yurt müdürlüğünden ise öncelikli olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri, yer kalması durumunda ise Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.

Yurt ücreti; Yurtların 2016 yılı aylık yurt ücreti 265TL dir.

Beslenme yardımı ; 3TL sabah kahvaltısı, 6TL akşam yemeği olmak üzere toplam 9TL günlük beslenme yardımı yapılmaktadır.

Türk öğrencilerin yoğun olarak öğrenim gördükleri diğer ülkelerde de yurt açılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

 

Yurt Odaları 2-8 arasında değişmekte. Daha çok 4 kişilik odalar mevcut. Kızların yurt sayısı erkeklerden daha fazladır.

Odalarda baza,yatak,dolap,mini buzdolabı,ders çalışma masası mevcut.Bazı yurtlarda odalarda TV de mevcut. Onun dışında katlarda ders çalışma odaları ve mescitlerde bulunmakta. Öğrenciye yastık,yorgan,nevresim KYK tarafından veriliyor.

Yurtta çamaşır yıkama işletmeye verilmediyse ücretsiz. Katlarda veya çamaşırhanede çamaşır makinası ve kurutma makinaları bulunmakta. Bazı yurtlarda odalarda çamaşır kurutmalık askılıkta bulunuyor.

Yemek olarak zengin çeşide sahip olan KYK yurtları açık büfe olarak hizmet veriyor.

Sabah 7 de başlayan kahvaltı hizmeti 13-14 e kadar sürebiliyor. Devletin sabah kahvaltısı için yaptığı beslenme yardımı  3.5 TL . Bu fiyatın üstüne çıkınca kendiniz ödüyorsunuz kalanını.

Akşam yemeği ise 16 da başlayıp 23 e kadar sürer. Beslenme yardımı 7.5 TL. Ayrıca 2 hizmette de 1 dilim ekmek ücretsiz olarak veriliyor.

Giriş çıkışlarda parmak izi sistemi mevcut. Yurtlara en son giriş saati genellikle 23.00 dır. Ramazan ayında son giriş saati 24:00 oluyor.

İnternet ise kullanıcıya özel olarak girilebiliyor. Bunun için e devletten kayıt olup 8 saatte bir sisteme tekrar giriş yapmanız gerek. Genelde akşam saatleri bağlanmakta zorlanılan internet gece 3 ten sonra daha hızlı şekilde çalışmakta. Steam gibi uygulamalar KYK netinde çalışmıyor. VPN kullanmanız lazım

Odalarda Kettle,tost makinesi kullanımı normalde yasak. Sıcak suyu kantinden ücretiyle satın almanız isteniyor ama bazı öğrenciler gizlice yurtlara bu eşyaları sokmakta. Tabi ara ara kontroller yapılıyor odalarda.

Bazı yurtlarda ise dışarıdan yemek siparişi de yasak. Size gelecek kargoları da genelde almıyor yurt güvenlik görevlileri.

Odaların temizliği genellikle her gün yapılıyor. Bu konuda sıkıntınız olmaz KYK da

Başka bir ile gittiğinizde misafir olarak KYK yurtlarında kalma imkanı da bulunuyor.

Onun dışında etkinlikler olarak da zengin içeriğe sahip KYK Yurtları. Tatillerde yapılan kamplar, dini günlerdeki etkinlikler , ünlü isimlerle sohbetler derken kültürel olarak da öğrenciye katkı da bulunuyor.

KYK Yurdundan kayıt sildirip tekrar dönersen bu sefer normal ücretin 2 katını ödüyorsun her ay KYKya . O yüzden çıkmadan önce iyi düşünülmeli.

KYK Yurtlarında oluşan sıkıntıları önce yurt müdürlüğüne bildirdikten sonra çözülmezse KYK Kurumsal İletişim Hattına daha sonra ise BİMER e bildirirseniz çözüm sağlanacaktır. Twitterdan da KYK hesaplarına soru sorabilirsiniz.

KYK Yurtları hakkındaki sorularınızı yorum olarak sorabilirsiniz.

KYK Yurt Listesi

KYK Resmi Site

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur. Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz. İyi Çalışmalar Dileriz www.unikampus.net
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.
Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.
İyi Çalışmalar Dileriz
unikampus.net

Close