Değer Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

Ülkemizde birçok dernek ve vakıf eğitime katkı sunmak için burs vermektedir.Belirli dönemlerde başvuru alınmaktadır. Burs başvurularını kaçırmamak için süreci iyi takip etmeniz ve zamanında başvurmanız gerekmektedir. Dernek / Vakıfların burs başvurularını bu kategorimizden takip edebilirsiniz.

3.2 Yardım ve Burs Miktarlarının Belirlenmesi

Yardım komisyonu, her yıl yapılacak yardım, verilecek burs sayısı ve miktarları ile ilgili çalışmalarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna teklif eder. Yönetim Kurulunun onayı ile o yıl verilecek yardım ve burs sayısı ve miktarları kesinlik kazanır. Genel yardım miktarı; daha önceki yıllarda yapılan yardımlar ve kurumun sahip olduğu mal varlığı artışları göz önüne alınarak Vakıf Mütevelli Heyetinin yardım konusundaki hassasiyetleri ve görüşlerine göre belirlenir. Burs sayısının öngörüsü ve burs miktarı ise yılın TEFE – TÜFE oranlarına göre komisyonun teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

3.3 Burs Verilecek ve Yardım Yapılacakların Belirlenmesi

Yardım komisyonunca belirlenerek Yönetim Kuruluna teklif edilen ve Yönetim Kurulunda onaylanan burs dağıtılacak ve yardım yapılacak kişi, kurum listesine, belirlenen yıllık burs miktarı, Değer Eğitim Vakfı yöneticisi (Bu işle sorumlu kılınan kişi) tarafından dağıtılır.

3.4 Yönetim Kurulu, burs ve yardım dağıtımında ilke olarak Vakfın kuruluş amaçları doğrultusunda uygun görülen yardıma muhtaç ehil kişilere ve kurumlara öncelik verilir. Bu süreçte bu yönetmelikte belirlenen genel kriterlere, öğrenciler için başarı düzeylerine, vakıftan gerçekten ihtiyaçlı olup beklentileri olanlara, akrabalara, çalışanlara, çevre halkı ve istekte bulunanlara, şehit ve gazilerin çocukları ve akrabalarına öncelik verilir. Bu süreçte her türlü işlemin belge esasına dayanması gereklidir.

3.5 Bursların Dağıtılması

Burs verilmesi sürecinde bursiyer adaylar “Değer Eğitim Vakfı Bursiyer Belgesi”ni doldurur. Aday, belgede belirtilen evrakı tamamlar. Bursiyer adayların başvuruları Değer Eğitim Vakfı yöneticisi tarafından toplanır.

3.6 Yardım komisyonu, bir önceki yılın bilgileri ışığında gelen başvurular içinden yaptığı değerlendirme sonucunda bursa hak kazananların listesini Değer Eğitim Vakfı genel amaçlarını ve bu yönetmeliğe uygun olarak belirler.

3.7 Burslar ilke olarak bir akademik yıl için (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran – 9 ay) verilir.

3.8 Bursu 2. yıl devam edecek adayların, yeniden başvuru yapmaları gereklidir.

3.9 İhtiyaca binaen öğrenciler dışında ihtiyaçlı, mağdur, iş yapamaz, fakir, çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılara da ihtiyaçlarını belgelemek şartıyla burs verilebilir.

3.10 Burs Alanların Kurumda Çalışması

Burs alan öğrencilerin, öğrenimleri süresince DEĞER EĞİTİM VAKFI veya bağlı kurum ve kuruluşlarında staj yapmaları, mezuniyet sonrasında bu kurumlarda çalışmaları konusunda seçim hakkı kurumda olmak şartıyla kendilerine öncelik verilir.

3.11 Bursiyer Tercih Nedenleri

DEĞER EĞİTİM VAKFI’nda burs verilecek bireylerde seçim hakkı kurumda olmak üzere tercih sırasında göz önünde bulundurulacak temel esaslar şunlardır:

 • Öğrencinin eğitim ve öğretimini sürdürmesine, kendisi ve ailesinin maddi durumunun yeterli olmaması ve/veya çok kısıtlı olması
 • Ayrıca başka özel kurum ve kuruluştan ya da kişiden, her ne isim altında olursa olsun eğitim-öğretim için mali yardım görenler burstan yararlanamazlar.
 • Devlete ait eğitim kurumlarında okuyanlara özel kurumlara göre öncelik verilir.
 • Bursiyerin, ülkemiz adına yararlı işler yapmış şehit, gazi ve benzerinin 1.dereceden akrabası olması
 • Üstün başarı için verilecek burslarda öğrenci veya ailesinin maddi durumuna bakılmaz.
 • Fakülte ve yüksekokula ilk başlayanlar için ÖSYM sonuç belgesinde bursiyer adayları arasında en yüksek puanı almış olması tercih edilir.
 • Ara sınıflarda olanların ise o sınıfa kadar ki ders ortalaması en yüksek olması tercih edilir.
 • Eğitim – öğretim yılı için mali desteğe diğer başvurulara oranla daha fazla ihtiyaç duyanlar tercih edilir.
 • Bursiyerin vatanına, milletine, bayrağına, inancına düşkün, gelenek ve göreneklerine duyarlı, temel insani değerler ve evrensel ahlak anlayışı konularında hassas, örnek insan idealine sahip olması,
 • Bursiyerin; öğrenme ve kişisel gelişim anlamında aktif olması,
 • Bursiyerin yeni bir buluş, araştırma ve benzeri uğraş içinde olmaları,
 • Değer Eğitim Vakfı yardım komisyonunca belirlenecek diğer nedenler tercih sebebidir.
 • Öğrenciler dışındaki bursiyerlerin; gerçekten yardıma muhtaç olan; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı olmaları ve bu durumlarının resmi bir belge ve kişisel yazılı başvuruları ile belirlenmesi gereklidir.
 • Referans mektubu olan bursiyerlere öncelik verilir.

3.12 Başvuru 

 • Burs başvurularının tamamı Değer Eğitim Vakfı Yöneticisi tarafından alınır.
 • Gerekli hazırlıklarla ilgili başvurular, ilgili komisyona sunulur.
 • Burs başvuruları için Ek 1’de yer alan “Değer Eğitim Vakfı Bursiyer Belgesi” bursiyer adayı tarafından doldurulur. Burada yer alan belgeler bursiyer adayı tarafından tamamlanır.

           3.13 Burs ve Yardımların Ödenmesi

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bursiyer listesinde burs almaya hak kazananlara Yönetim Kurulu tarafından belirlenen burs miktarı; aylık ödeme olarak (her ay için takip eden ayın 1-5’i arasında) bursiyerin hesap numarasına yatırılır.

3.14 Burs ve Yardımların Kesilmesi

 • Burs alanın; bildirdiği bilgi ve belgelerde yanlış ve yanıltmaların olması,
 • Bursiyerin çeşitli sebeplerle okulundan uzaklaştırılması,
 • Bursiyerin mali desteğe ihtiyacı olmadığının tespit edilmesi,
 • Bursiyer öğrencinin okuluna devam etmemesi, disiplinsizlik göstermesi, başarısızlığı ve benzeri yasal durumların oluşması,
 • Bursiyerin neden ne olursa olsun öğrencilik ve genel ahlak standartları ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar içinde olması gibi etkenler bursun kesilmesine sebep olur.
 • Değer Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun bu ve benzeri nedenlerle bursu iptal etmesi

 

http://www.degervakfi.com/burs-yonetmeligi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu