YKS

2019 YKS Sözel (TS) Tüm Konuları – Soru Dağılımı

2019’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye Sözel puan türünden hazırlanacak adaylar için Konuları ve Soru dağılımlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. 

 

 

Sözel Puan: = [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

 

 

 

 

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ
 

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1

 

 

 

Sosyal Bilimler-2

 

 

 

Matematik

 

 

 

Fen Bilimleri

Sözel Puan için++  
Sayısal Puan için  ++
Eşit Ağırlık Puanı için+ + 
Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için+++ 
Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için+ ++
Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için 

+

 

+

 

+

 

+

TYT

TESTLERSoru Sayısı
Türkçe                                                          40
Toplam40
Sosyal Bilimler
Coğrafya5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi5
Felsefe5
Tarih5
Toplam20
Temel Matematik  (Matematik+Geometri)                                     40
Toplam40
Fen Bilimleri
Biyoloji6
Fizik7
Kimya7
 

Toplam

 

20

 

Toplam

 

120

 

AYT

ALAN YETERLİLİK TESTLERİSoru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Türk Dili ve Edebiyatı24
Sosyal Bilimler-1
Coğrafya -16
Tarih -110
Toplam40
 
Matematik                                                           40
Toplam40
Sosyal Bilimler-2 
Coğrafya – 211
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi6
Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji)12
Tarih – 211
 

Toplam

 

40

 
 

 

Fen Bilimleri

Biyoloji13
Fizik14
Kimya13
 

Toplam

 

40

 
 

AYT Toplam

 

160

 

 

 

 

2019 YKS TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Coğrafya-1 Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Coğrafya-2 Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Tarih-1 Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Tarih-2 Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS YDT Yabancı Dil Konuları ve Soru Dağılımı PDF

 

 

 

 

2019 TYT Türkçe Konuları

Sözcük Anlamı
Cümle Anlamı
Cümle Yorumu
Paragraf
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcüğün Yapısı
Sözcük Türleri
Fiiller
Sözcük Grupları
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu

 

 

 

 

2019 YKS Matematik Konuları

Sayılar
Bölme-Bölünebilme
OBEB-OKEK
Basit Eşitsiz.-Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Denklem Çözme
Sayı-Kesir Prob.
Yaş Problemleri
İşçi-Havuz Prob.
Yüzde-Kar Prob.
Hız Problemleri
Karışım Problemleri
Grafik Problemleri
Yetenek Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
Polinomlar
2.Derece Denklem
Karmaşık Sayılar
Parabol
Mantık
Mod Aritmetik
2.Derece Eşitsizlik
Logaritma
Diziler-Seriler
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral

 

 

2019 YKS Geometri Konuları

Açılar
Açı-Kenar Bağıntıları
Özel Üçgenler
Açıortay-Kenarortay
Üçgende Benzerlik
Üçgende Alan
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen-Kare
Deltoid
Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
Katı Cisimler
Trigonometri
Analitik Geometri
Konikler
Uzay Geometrisi

 

 

 

 

 

2019 YKS Tarih Konuları

Tarih Bilimine Giriş
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk İslam Devletleri
Türkiye Tarihi-Orta Çağda Avrupa
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü:Osmanlı Devleti(1453-1600)
Osmanlı Devleti Arayış Yılları
18.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
Mustafa Kemal’in Hayatı
1.Dünya Savaşı
Mili Mücadele Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı ve Cepheler GRİ KOÇ
İlke ve İnkılaplar
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümü
20.Yüzyılın Başlarında Dünya
2.Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat

 

 

2019 YKS Coğrafya Konuları

Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
Atmosfer ve Sıcaklık
Basınç ve Rüzgarlar
Nemlilik ve Yağış
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
İç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
Türkiye’nin  Yerşekilleri
Su Kaynakları ve Türkiye’nin Su Varlığı
Toprak ve Türkiye’de Toprak Türleri
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
Bölge Kavramı ve Bölge Türleri
Bölgeler ve Ülkeler
İnsan ve Toplum
Doğal Afetler

 

 

2019 TYT Felsefe Konuları

Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi

2019 TYT Din Kültürü Konuları

 

Kuran-ı Kerim’in Anlaşılması ve Yorumu
Kuran-ı Kerim ve Akıl
Zekat
İbadet
Hz.Muhammed’in (SAV) Hayatı
İslam Düşüncesinde Yorumlar
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar

 

 

 

2019 AYT Felsefe Grubu Konuları

 

Mantık Konuları
Mantığa Giriş
Klasik Mantık
Mantık ve Dil
Sembolik Mantık

Psikoloji Konuları
Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Psikolojinin Temel Süreçleri
Öğrenme Bellek Düşünme
Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları
Sosyolojiye Giriş
Birey ve Toplum
Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Toplum ve Kültür
Toplumsal Kurumlar

 

 

 

2019 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

 

Kuran ve Yorumu
Hz.Muhammed’in (SAV) Hayatı
İslam Düşüncesinde Yorumlar
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
İslamda Tasavvuf
Vahiy ve Akıl Kuran Yorumları
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler

 

 

2019 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

 

Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Şiir Bilgisi
Metinlerin Sınıflandırılması
Öğretici Metinler
Sözlü Anlatım Türleri
Edebi Sanatlar
Nazım Biçimleri ve Türleri
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
Edebi Akımlar- Batı Edebiyatı
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Topluluğu
Milli Edebiyat Dönemi
Cumhuriyet Dön. Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler
Cumhuriyet Dönemi Şiir
Cumhuriyet Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Edebi Akımlar
Dünya Edebiyatı
Edebiyatımızda İlkler

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur. Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz. İyi Çalışmalar Dileriz www.unikampus.net
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.
Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.
İyi Çalışmalar Dileriz
unikampus.net

Close