2019 YKS Sayısal (SAY) Tüm Konuları – Soru Dağılımı

2019’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye Sayısal puan türünden hazırlanacak adaylar için Konuları ve Soru dağılımlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. 

 

 

Sayısal Puan= [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

 

 

 

 

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ
 

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1

 

 

 

Sosyal Bilimler-2

 

 

 

Matematik

 

 

 

Fen Bilimleri

Sözel Puan için + +
Sayısal Puan için + +
Eşit Ağırlık Puanı için + +
Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için + + +
Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için + + +
Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için  

+

 

+

 

+

 

+

TYT

TESTLER Soru Sayısı
Türkçe                                                           40
Toplam 40
Sosyal Bilimler
Coğrafya 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
Felsefe 5
Tarih 5
Toplam 20
Temel Matematik  (Matematik+Geometri)                                      40
Toplam 40
Fen Bilimleri
Biyoloji 6
Fizik 7
Kimya 7
 

Toplam

 

20

 

Toplam

 

120

 

AYT

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ Soru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Türk Dili ve Edebiyatı 24
Sosyal Bilimler-1
Coğrafya -1 6
Tarih -1 10
Toplam 40
Matematik                                                            40
Toplam 40
Sosyal Bilimler-2
Coğrafya – 2 11
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
Tarih – 2 11
 

Toplam

 

40

 

 

Fen Bilimleri

Biyoloji 13
Fizik 14
Kimya 13
 

Toplam

 

40

 

AYT Toplam

 

160

 

 

 

 

2019 YKS TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Coğrafya-1 Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Coğrafya-2 Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Tarih-1 Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Tarih-2 Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı PDF

2019 YKS YDT Yabancı Dil Konuları ve Soru Dağılımı PDF

 

 

 

 

2019 TYT Türkçe Konuları

Sözcük Anlamı
Cümle Anlamı
Cümle Yorumu
Paragraf
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcüğün Yapısı
Sözcük Türleri
Fiiller
Sözcük Grupları
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu

 

 

 

 

2019 YKS Matematik Konuları

Sayılar
Bölme-Bölünebilme
OBEB-OKEK
Basit Eşitsiz.-Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Denklem Çözme
Sayı-Kesir Prob.
Yaş Problemleri
İşçi-Havuz Prob.
Yüzde-Kar Prob.
Hız Problemleri
Karışım Problemleri
Grafik Problemleri
Yetenek Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
Polinomlar
2.Derece Denklem
Karmaşık Sayılar
Parabol
Mantık
Mod Aritmetik
2.Derece Eşitsizlik
Logaritma
Diziler-Seriler
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral

 

 

2019 YKS Geometri Konuları

Açılar
Açı-Kenar Bağıntıları
Özel Üçgenler
Açıortay-Kenarortay
Üçgende Benzerlik
Üçgende Alan
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen-Kare
Deltoid
Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
Katı Cisimler
Trigonometri
Analitik Geometri
Konikler
Uzay Geometrisi

 

 

 

 

 

2019 YKS Tarih Konuları

Tarih Bilimine Giriş
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk İslam Devletleri
Türkiye Tarihi-Orta Çağda Avrupa
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü:Osmanlı Devleti(1453-1600)
Osmanlı Devleti Arayış Yılları
18.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
Mustafa Kemal’in Hayatı
1.Dünya Savaşı
Mili Mücadele Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı ve Cepheler GRİ KOÇ
İlke ve İnkılaplar
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümü
20.Yüzyılın Başlarında Dünya
2.Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat

 

 

2019 YKS Coğrafya Konuları

Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
Atmosfer ve Sıcaklık
Basınç ve Rüzgarlar
Nemlilik ve Yağış
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
İç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
Türkiye’nin  Yerşekilleri
Su Kaynakları ve Türkiye’nin Su Varlığı
Toprak ve Türkiye’de Toprak Türleri
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
Bölge Kavramı ve Bölge Türleri
Bölgeler ve Ülkeler
İnsan ve Toplum
Doğal Afetler

 

 

2019 TYT Felsefe Konuları

Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi

 

 

2019 TYT Din Kültürü Konuları

 

Kuran-ı Kerim’in Anlaşılması ve Yorumu
Kuran-ı Kerim ve Akıl
Zekat
İbadet
Hz.Muhammed’in (SAV) Hayatı
İslam Düşüncesinde Yorumlar
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar

 

 

 

2019 YKS Fizik Konuları

 

Fizik Bilimine Giriş
Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
Tork
Ağırlık Merkezi
 Basit Makineler
 Madde ve Özellikleri
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Basınç
 Isı ve Sıcaklık
Genleşme
 Doğrusal Hareket
Bağıl Hareket
Dinamik
Atışlar
 İş Enerji
Dönme Hareketi
Basit Harmonik Hareket
İtme- Momentum
Kütle Çekim -Kepler Kanunları- Büyük Patlama
Işık ve Gölge
Düzlem Ayna
Küresel Aynalar
Kırılma ve Renkler
Mercekler ve Aydınlanma
Elektrik Akımı ve Devreler
Elektrik Alan – Elektrik Potansiyel ve İş
Yüklü Parçacıkların Hareketi
Elektrostatik
Manyetizma
 Elektromanyetik İndüksüyon
Sığaçlar
Alternatif Akım ve Transformatör
Dalga Mekaniği
Elektromanyetik Dalgalar
Fotoelektrik ve Compton Olayı
Temel Dalga Bilgileri
Yay Dalgaları
Su Dalgaları
Ses ve Deprem Dalgaları
Özel Görelilik
Atom Modelleri
Atom Altı Parçacıklar
Radyoaktivite
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

 

 

 

2019 YKS Kimya Konuları

 

Kimya Bilimi
Atom ve Yapısı
Periyodik Cetvel
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyanın Temel Kanunları
Maddenin Halleri
Asitler,Bazlar ve Tuzlar
 Karışımlar
 Endüstriyel Kimya
Kimya Her Yerde
Modern Atom Teorisi
Kimyasal Hesaplamalar
Gazlar
Sıvı Çözeltiler
Kimya ve Enerji
Tepkimelerde Hız
Kimyasal Denge
Sıvı Çözeltilerde Denge
Elektrokimya
Karbon Kimyasına Giriş
Organik Kimya

 

 

2019 YKS Biyoloji Konuları

 

Biyoloji Bilimi
İnorganik Bileşikler
Organik Bileşikler
Hücre
Madde Geçişleri
Protein Sentezi
Canlıların Sınıflandırılması
Ekoloji
Hücre Bölünmeleri
Eşeyli-Eşeysiz Üreme
Üreme Sistemi
Kalıtım 
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Solunum
 Fotosentez
Kemosentez
Sinir Sistemi
Duyu Organları
 Endokrin Sistem
Sindirim Sistemi
Destek ve Hareket Sistemi
 Dolaşım Sistemi
Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
 Boşaltım Sistemi
 Genden Proteine
 Bitki

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu