YÖK , Öğretmen Eğitimi için Mesleki Eğitim Çalıştayı Düzenledi

YÖK , Öğretmen Eğitimi için Mesleki Eğitim Çalıştayı Düzenledi

 

YÖK’te 20.10.2017 tarihinde öğretmen adayı yetiştiren kurumların lisans programlarının geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik olarak mevcut sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak üzere “Eğitimde Kalite İçin Etkili Öğretmenlik Eğitimi” adında bir çalıştay düzenlendi. Öğretmen yetiştirmede üniversite / fakülte- okul işbirliğinin geliştirmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanmasına yönelik ilk toplantı, YÖK’te çeşitli eğitim fakültelerinden katılan öğretim üyeleriyle 6 Ekim 2017 tarihinde yapılmıştı.

 

Aynı kapsamla ilgili olmak üzere öğretmen yetiştirme sürecinde üniversite / fakülte ve okul işbirliği, daha nitelikli ve donanımlı öğretmenlerin yetişmesine imkân veren, teori ve uygulamayı bütünleştiren, araştırma temelli sürekli mesleki gelişimi sağlayan uygun modelleri tartışmak ve geliştirmek amacıyla ikinci toplantı, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman başkanlığında 20 Ekim 2017 tarihinde YÖK’te gerçekleştirildi. Bu toplantıya, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri katıldı.

 

 

 

Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Güncellenmesi

 

Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖK tarafından öğretmen yetiştirme programlarıyla ilgili olarak daha nitelikli öğretmen adayları yetişmek amacıyla 240 bin barajının belirlenmesi, kontenjanların tedrici olarak azaltılması, ikinci öğretim programlarının kapatılması gibi bazı düzenlemeler yaptıklarını ifade etti. Ayrıca toplumsal ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda başlatılan lisans programlarının güncellenmesi çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Yeni hazırlanmakta olan programlarda, eğitimin tarihi, sosyal, kültürel ve etik boyutlarının dikkate alındığını; konulan bazı yeni derslerle öğretmen adaylarının sosyal, kültürel ve etik konularda duyarlılıklarının arttırmasının amaçlandığını belirtti.

 

 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik Modeller

 

Çalıştayda daha önce yapılan toplantıda gündeme getirilen bazı konulardan yola çıkarak öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda ulusal düzeyde bir yol haritası oluşturabilmek amacıyla izlenebilecek yol ve yöntemler üzerinde duruldu. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Strateji Belgesi’nde öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında yer alan amaç, hedef ve eylem planları müzakere edildi.

 

 

Mesleki Gelişim ve Okul Geliştirme

 

Daha etkili bir öğretmenlik eğitimi için eğiticilerin eğitimi, üniversite/fakülte-milli eğitim müdürlüğü/okul işbirliği kapsamında yapılabilecek iyileştirmelere yönelik öneriler üzerinde duruldu. Bu çerçevede, özellikle eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin, il düzeyinde öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimi ve “okul geliştirme” konularında daha fazla katkı sağlamasına yönelik modeller üzerinde duruldu.

 

 

Donanımlı ve Araştırmacı Öğretmen

 

Geliştirilmesi hedeflenen modelde, öğretmen eğitimi sürecinde teori ve uygulamanın bütünleştirilmesi, araştırma ve uygulama temelli öğretmen eğitimi, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminin kurumsallaştırılması, öğretmen yetiştirme sürecinde uzman/rehber öğretmen desteğinin sağlanması, öğretmen yetiştiren kurumlarla okulların işbirliğinin güçlendirerek daha nitelikli ve donanımlı öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Eğitimde Kalite İçin Etkili Öğretmenlik Eğitimi

 

Eğitimde Kalite İçin Etkili Öğretmenlik Eğitimi adıyla 6 Ekim ve 20 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştaylardan elde sonuçlar üzerine hazırlanacak rapor, yakın bir tarihte Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin dekanlarıyla yapılması planlanan toplantıda paylaşılacak.

 

 

 

YÖK

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu