YKS Türkçe – Yazım Kılavuzu / Sözcüklerin Doğru ve Yanlış Yazılışları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın

1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testindeki Türkçe bölümünde ve 

2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testindeki Edebiyat bölümünde karşımıza çıkabilecek yazım yanlışı soruları için kelimelerin doğru / yanlış yazımlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. 

 

 

 

[table id=768 /]

 

DOĞRU YANLIŞ
ait
bazen
birçok
bir şey
böyle
çare
çünkü
icra etmek
iddia
herhalde
herkes
hiçbir
konservatuvar
laboratuvar
mağdur
orijinal
piyanist
seyahat
soğan
süper
tabiî ki
tehdit
tıraş
ayit
bağzen
bir çok
birşey
böle
çağre
çünki
icraa etmek
iddaa/idda
heralde
herkez
hiç bir
konservatuar
laboratuar
madur
orjinal
pianist
seyhat
sovan
super
tabiki
tehtid/tehtit
traş

 

 

Vurdum duymaz : Vurdumduymaz

Ve ya : Veya

Birgün :Bir gün

Birşey : Bir şey

Bir çok şey : Birçok şey

Bir kaç şey : Birkaç şey

Hiç bir şey : Hiçbir şey

Pekçok : Pek çok

Pekaz : Pek az

Arasıra : Ara sıra

Yanısıra : Yanı sıra

Peşisıra : Peşi sıra

Ardısıra : Ardı sıra

Akşam üstü : Akşamüstü

Ayak üstü : Ayaküstü

Suç üstü : Suçüstü

Vaz geçmek : Vazgeçmek

Baş vurmak : Başvurmak

Haketmek : Hak etmek

Ön görmek : Öngörmek

Karma karışık : Karmakarışık

Rastgelmek : Rast gelmek

Yada : Ya da

Yalnış : Yanlış

Yanlız : Yalnız

Kiprik : Kirpik

Kirbit : Kibrit

Pehriz : Perhiz

Pisikoljk : Psikolojik

Orjinal : Orijinal

Klavuz : Kılavuz

Ropörtaj : Röportaj

İnsiyatif : İnisiyatif

Mataryal : Materyal

Antreman : Antrenman

Eşortman : Eşofman

Çenber : Çember

Makina : Makine

Matba : Matbaa

Zatüre : Zatürre

Deynek : Değnek

Süpriz : Sürpriz

Poaça : Poğaça

Sandoviç : Sandviç

Eksoz : Egzoz

Pilaj : Plaj

Traş : Tıraş

Şöför : Şoför

Metod : Metot

Komser : Komiser

Afaroz : Aforoz

Izdırap : Istırap

Fantazi : Fantezi

Espiri : Espri

Kavonoz : Kavanoz

Parentez : Parantez

Fülüt : Flüt

Beysbol: Beyzbol

Entellektüel : Entelektüel

Kollektif : Kolektif

Dinazor : Dinozor

Kontür : Kontör

Silahşör : Silahşor

Tesbit : Tespit

Karnıbahar : Karnabahar

Kapütülasyon : Kapitülasyon

 

 

 

YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER

 

orijinal                                  tıraş                                      saçma sapan

KKTC’ye                              Doğu Anadolu                      2’nci

peş peşe                                baş başa                                başa baş

el alem                                   kora kor                               biz bize

kılavuz                                  psikolojik                            Türkiye’nin batısı

herhangi bir                          Kuzey Avrupa’nın               her yer

Doktor  Mehmet Bey           21 Mart Cumartesi               birdenbire

Ayşegül Hanım                    parantez                                affedersiniz

pek çok                                 Çanakkale Boğazı                 herkes

söyleyememek                      emretmek                              her ne kadar

hiçbir şey                              terk etmek                            dershane

otuz beş                                fark etmek                             hastane

gardırop                                defetmek                                misafirperver

her biri                                  günaydın                                sapsarı

pardösü                                 karmakarışık                         dil bilimi

flüt                                        yapıver                                   ana dili

öğleyin                                 gidedur                                   göz ardı et

YTL’nin YKr’un!!!              gelebildi                                  doğumevi

peşi sıra                               ateşkes                                    huzurevi

acayip                                  cankurtaran                             sağlık ocağı

açıkgöz                                gökdelen                                 milletlerarası

birtakım (bazı)                    çöpçatan                                 beyzbol

bir takım(adet)                    vurdumduymaz                       çikolata

antrenman                           gecekondu                              entelektüel

her bir                                 mirasyedi                                 iskonto

birçok                                  karasinek                                 kampüs

pek çok                               ed.tan(edebiyattan)                 menü

perhiz                                 ayaküstü                                   program

poğaça                               olağanüstü                                grup

laboratuvar                        bilinçaltı                                   kral

sarımsak                           altüst et                                      problem

rastgele                             restoran                                     paragraf

rast gelmek                       vazgeçmek                                propaganda

rastlamak                          beyefendi                                 Azerbaycan

Regaip Gecesi                    hanımefendi                           unvan

travma                               açıortay                                    kurdele

meyve                               makine                                     deyip

flüt                                     org                                           demek ki

oysaki                                ha  bire                                    mademki

meğerki                              perhiz                                       her yer

pantolon                            akciğer                                    döndürmek

ispat                                  anaokulu(ana sınıfı)!!!!         cüzzam

Hristiyan                           anneanne                                illüzyon

briyantin                           babaanne                                gökkuşağı

brüt                                   başvurmak                              zatürre

bordro                               bugün                                     kanepe

bisküvi                              gelişigüzel                             kapitülasyon

sürpriz                              gökyüzü                                uluslararası

profesör                            gözyaşı                                 alaca karanlık

deyince                             ilkokul                                  parşömen

deyip                                ilköğretim                              koleksiyon

nispet                               ortaokul                                 kooperatif

tespih                               sivrisinek                               çiğ (pişmemiş)

tespit                                soyadı                                    çiy (su damlası)

dövmek                            vazgeçmek                            çıyan

müracaat                           müdafaa                                müteahhit

aşçı                                  bire bir(ölçü)                         birebir(ilaç,çare)

övmek                              yeryüzü                                 ağır sıklet

ya da                                yılbaşı                                   sağ ol

var ol                                hoş geldin                              hoş bulduk

hoşça kal                           ret                                          üstat

etüt                                   ıskarta                                   iskonto

hamt olsun                      ant olsun                                uluslararası

karnabahar                       biraz                                      egzoz

Ayşe abla                        birkaç                                    suspus

Toros Dağları                  birçok                                   şu da var ki

Konya Ovası                   hiçbir şey                              oratoryo

Tuz Gölü                         herhangi  bir şey                   makine

potansiyel                        aforoz                                   yumuşak

üslup                               aferin                                     komiser

konuksever                     erozyon                                 tazyik

karaktersiz                      hülya                                     karnabahar

ızdırap                            ıskarta                                    bilmeyen

hoşgörü                           açıkgöz                                 kangren

erozyon                           açıkgöz                                 bazen

fantezi                          hapşırmak                               aslan

aritmetik                        kavanoz                                hoşça kal

takdir                              kamuflaj                                kayısı

floresan                          kilitlemek                             müracaat

müdafaa                          müsaade                                hemşehri

makine                               meyve                                el alem

unvan                              terk etmek                             arz etmek
fark etmek                     azat eylemek                         TL /Kr.

Bilinçaltı                        göz altı(gözün altı)                gözaltı(alıkoyma)

Akşamüstü                     akşamüzeri                             hayalperest

Van kedisi                      Adana kebabı                         terörist

Rastlamak                        peyderpey                             paramparça

Adamakıllı                       meteoroloji                           entelektüel
var olmak                         egzoz                                     Büyükayı

İllüzyon                           brüt                                        parantez

 

 

Tat                                    laboratuar                         mahsul

unvan                                iç içe                                 baş başa

doküman                          röportaj                             tayyare           

Bir an                                parlamento                       erozyon

hoparlör                            ha bire                              Samanyolu

aslolan                              kaybetmek                        hissetmek

vatansever                        başöğretmen                   teneffüs

söyleyedur                        defol                                 acayip

otuz beş                            bin bir                               ekşi

kirpi                                  kirpik                                çeyiz   

karakter                            peşi sıra                            kampüs

ne var ki                            entelektüel                       hanımefendi   

sürpriz                              itibarıyla                            illüzon

halüsinasyon                     ortaokul                          1975’te

T.C.                                 kravat                                tespih

ıstakoz                             apar topar                       karman çorman

basmakalıp                       jeneratör                         kaldı ki           

ya da                                kavanoz                             aforoz

çeyiz                               demek ki                            kap kacak

madalyon                         kapitülasyon                      espri                                                  

karakter                           zayi etmek                         hazzetmek      

trilyon                              kurdele                              duyurulur       

şefkat                               şarj                                     eşkıya

kaparo                              menisküs                            bakar kör

satılık                              duyurulur                           zapt etmek                 

bluz                                  cereyan                              maalesef         

müptela                            kampüs                              menajer

Büyükayı                         hastane                              dershane

madalyon                         15 Nisan Salı günü            gitgide

inisiyatif                          kg’dan                                 kirpik

Asya’nın güneydoğusu    farz etmek                     Güneydoğu Asya                   

her bir şey                         pek çok şey                      hiçbir şey

birçok şey                         hiçbir şey                          derttaş

1970’te                             altışar                                gitmiştir

güler yüz                           tembih                              devalüasyon

direkt                                altmış                                ana yol

apandis(it)                        hukuka                             varsaymak                 

alıkoymak                         elvermek                           öngörmek

üstünkörü                         saçma sapan                  maddeten ve manen

okuryazar                          öğleyin                           süregelmek

şoför                                 yeter ki                             perakende

kontrplak                          Türk Dili dergisi          Vatan gazetesi

Resmi Gazete                   pijama                            ta ki

Zonguldak’a                     İlk Çağ                             Yükselme Dönemi

Milli Eğitim Bakanlığına,  tiraj                             TDK’nin

Türk Dil Kurumuna          16 Nisanda                   2011 Nisanı

Iskarta                              ıstakoz                             zehir –zehri

Vaat etmek                       dışa vurum                    ayrıntı

 

 

-A-

 

abajurcu

abdesthane

abıhayat

abıkevser

abidik gubidik

aborjin

abrakadabra

acayip

acayipleşme

acemaşiran

acembuselik

acente

acep

acı badem

acımtırak

Acıpayam(ilçe)

aciz

acube

aç biilaç

açgöz

açgözlü

açık artırma

açık elli

açıkgöz

açık hava müzesi

açıklıkölçer

açık oturum

açık oy

açık saçık

açık seçik

açık sözlü

açık yürekli

açılış konuşması

açıortay

açıölçer

açış konuşması

ada çayı

adamakıllı

adamkökü

adam sendeci

adap erkân

adapte

adaptör

ad bilimi

addedilme

addetme

adem(yokluk)

âdem(insan)

Âdem baba

Âdemoğlu

adet(sayı)

âdet(gelenek)

âdeta

adi

adilane

aerobik

aferin

afet

afetzede

affetme

af edersiniz

affolunma

aforoz

afra tafra

Afyonkarahisar

agresif

ağababa

ağabey

ağaçkakan

ağı otu

ağırbaşlı

ağırtop

ağız dalaşı

ağız dolusu

ağrıkesen

ağrı kesici

ahlak

ahlak dışı

ahlaken

ahmakıslatan

ahududu

ah vah

ajitasyon

akarsu

akaryakıt

akbaba

akciğer

akıbet

akımölçer

akımtoplar

akla yakın

aklıevvel

aklıselim

akreditasyon

akrostiş

aksesuar

aksetme

aksiseda

aksülamel

akşamüstü

akşamüzeri

aktris

aktüalite

aktüel

akupunktur

akyuvar

ala(karışık renkli

âlâ(pekiyi)

alabalık

alabora

alaca karanlık

alafranga

alaturka

alavere

albastı

albeni

albenili

albümin

alçak gönüllü

alegorik

alegori

alelacele

alelade

alem(bayrak)

âlem(evren)

âlemşümul

alenen

alengirli

aleni

alerji

alevi

aleyhtar

aleykümselam

algoritma

alıkonulma

alım satım

alın teri

alın yazısı

alim(her şeyi bilen)

âlim(bilgin)

alimallah

alinazik

aliterasyon

alkolölçer

Allaha ısmarlarladık

allahlık

allak bullak

allı pullu

alt alta

alternatif

alt geçit

altlı üstlü

alt tarafı

altüst

altüst etmek

altyapı

alt yazı

alt yazılı

alüminyum

alyuvar

âmâ(görme özürlü)

ambiyans

ambulans

amin(kimya terimi)

âmin(dua sözü)

amma velakin

ana baba

ana baba günü

ana bilim dalı

ana cadde

ana dal

ana dil(kaynak dil)

ana dili(doğuştan öğrenilen dil)

ana düşünce

ana fikir

anaerkil

ana kuzusu

analıkızlı(yemek)

ana menü

anane

anaokulu

anapara

ana sınıfı

ana vatan

anayasa

ana yol

ana yön

ana yurt

anbean

angaje

anjiyo

anneanne

ansiklopedi

Antarktika

Antep fıstığı

antialerjik

antibiyotik

antifriz

antik çağ

antipati

antlaşma

antoloji

antolojik

ant olsun

antrenman

antrenör

antrparantez

apaçık

apak

apandis

apandisit

aperitif

apse

arabesk

arabozan

ara bozucu

ara bulucu

ara cümle

ara deniz

ara eleman

arapsaçı

ara  seçim

ara sıcak

ara sıra

ara söz

ara yön

arayüz

arbede

ardı sıra

argüman

arı kovanı

arıkovanı(yıldız kümesi)

arı sütü

arife

arife günü

Aristoteles

arka plan

arka üstü

arkeolog

arkeoloğu

arkeolojik

arkeolojiği

artakalma

art arda

art bölge

artçı deprem

artezyen

artist

art niyet

arz etmek

arzuhal

asalet

asaleten

asbaşkan

asbest

asilzade

asimilasyon

asimptot

askerî

askerî ataşe

aslan(hayvan)

Aslan(burç)

aslanağzı(bitki)

aslen

asli

asma kabağı

asma kat

asosyal

asparagas

assolist

asteğmen

astigmat

astronot

astsubay

astsubay başçavuş

astsubay üstçavuş

aşçı

aşçıbaşı

aşevi

aşık(kemik)

aşık(tutkun)

aşıkane

aşikâr

aşina

aşk olsun

aşna fişne

atardamar

atasözü

ataşe

atbalığı

ateist

ateizm

ateş böceği

ateşperest

atfen

atfetme

atgözlüğü

atık su

atlıkarınca(eğlen

ce)

atlı karınca(iri karınca)

atom çağı

atom enerjisi

atölye

avare

avareleşme

avokado

avro

Avustralya

ayağı uğurlu

ayakaltı

ayak bağı

ayakbastı

ayakucu(yön)

ayak ucu

ayaküstü

ayaküzeri

ayan(belli)

âyan(ileri gelen)

aybeay

ayçiçeği

ay dönümü

ayıp

ayıp etmek

ayırt etme

ay ışığı

ayran ağızlı

ayran gönüllü

ayrıyeten

aysberg

ayşekadın(fasulye)

ay yıldız

azade

az buçuk

azledilme

azletmek

azlolunma

azmetmek

azmettirmek

azotölçer

Azrail

 

 

-B-

 

babaevi

babayiğit

Babıali

badminton

bağevi

bağ-fiil

bağrıkara(kuş)

bağrı kara(bağrı yanık)

bağrış

bahsetme

bahsetmek

bahşetme

bahşetmek

bahtı açık

bahtı kara

bakar kör

bakımevi

balçiçeği

baldudaklı

bal kabağı

bal mumu

bal özü

Bangladeş

basımevi

basınçölçer

basmakalıp

bastıbacak

basübadelmevt

Başak(burç)

başaktör

başaktris

baş döndürücü

başdümenci

başeser

başhekim

başhemşire

başhostes

başıboş

başıboşluk

başıbozuk

başıkabak

başkahraman

başkomutan

başköşe

başöğretmen

başörtü

başörtülü

baş örtüsü

başrol

başsağlığı

baştabip

baş tacı

başüstüne

başvurma

başvuru

baterist

Batı(Avrupa)

batılı

batılılaşma

battaniye

battıçıktı

baypas

baypas ameliyatı

beğeni

benmerkezci

beribenzer

bertaraf

besbelli

besbeter

beşibirlik

beşibiryerde

beştaş

beyazımtırak

beyin cerrahı

beyin cerrahisi

beyzbol

bezirgân

bıçaksırtı

bıçak sırtı

biftek

bihaber

bijuteri

bilim adamı

bilim insanı

bilim kadını

bilim kurgu

bilinçaltı

bilumum

binaenaleyh

bin bir

bir an

bir anda

bir ara

bir arada

birbiri

birçoğu

birçok

birçokları

birdenbire

birdirbir

birebir(etkili)

bire bir(ölçü)

birkaç

birkaçı

birleşik

bir olmak

birtakım(belgisiz sıfat)

bir takım(sayı sıfatı)

bir tane

bir şey

bisküvi

bitaraf

bitevi

Bizans oyunu

biz bize

bloknot

bol bol

Bolşevik

borazancıbaşı

borazan kuşu

borik asit

Bornova misketi

boşboğaz

boş olmak

boşu boşuna

boş yere

boy abdesti

boy aynası

boy beyi

boy bos

boykot etmek

boylu boslu

boynu eğri

bozayı

boz bulanık

bozördek

boz yel

bozyürük

böbrek üstü bezi

böcekkapan

böceksavar

böğ

bölükbaşı

börtü böcek

böyle böyle

böylecene

briket

briketçi

briketlemek

briyantin

Brüksel lahanası

bu cümleden

budalalık etmek

bu denli

bu gidişle

bu gözle

bugün

bugüne bugün

bugünkü

bugünlerde

bugünlük

bugün yarın

buğuevi

buğu kebabı

buğuz

buğzetme

buğzetmek

bu kabil

bu kadar

bukağı

bukağılama

bukalemun

buldozer

Bulgarca

bumbar

bumburuşuk

bumbuz

bura

burada

Burçlar Kuşağı

burgu makarna

burjuvazi

burnu büyük

burun buruna

Burundi

Burundili

busbulanık

buzağı

buz alanı

buzçözer

buz dağı

buz dansı

buzdolabı

buzkıran

Buzul Çağı

Buzul Dönemi

buzul taş

bülbül çanağı

bülbülkonağı

bülbülyuvası

büluğ çağı

büsbütün

büyük ana

büyük anne

büyük atardamar

Büyükayı(yıldız kümesi)

büyük baba

büyükbaş

büyükelçi

büyükşehir

 

-C-

 

cadaloz

cadılık etmek

cadısüpürgesi

cağ kebabı

camadan

cambaz

camekân

camevi

camgöbeği

camgöz(balık)

cam göz(takma gözlü)

camgüzeli

can alıcı

can arkadaşı

cana yakın

canciğer

can dostu

can düşmanı

can eriği

canevi

canıgönülden

canıyürekten

cankulağı(dost)

can kulağı(dikkatli)

cankurtaran

can kuşu

canla başla

cansiperane

capcanlı

carcar(geveze)

car car(yüksek ses)

cart curt

cart curt etmek

cascavlak

cazibedar

cebelleşmek

cebi delik

Cebrail

cebretmek

cehdetme

celbetme

celp kâğıdı

celpname

cem ayini

cemetmek

cemevi

Cenabıhak

cenk etmek

cennetmekân

cepçi

cep defteri

cep feneri

cep harclığı

cesaret etmek

cevaben

cet

ceddi

ceviz içi

ceza alanı

ceza atışı

cezaevi

cezbetmek

cıbıldak

cılk etmek

cırcır(fermuar-böcek)

cır cır (geveze)

cırnak

cızbız

cız etmek

cibilliyet

cicianne

cicim ayı

cidden

ciğerdeldi

ciğerpare

cihangirane

cihannüma

cihanşinas

cihanşümul

cikcik

Cilalı Taş Devri

ciltevi

civanmert

civanperçemi(ot)

cukka

cumburlop

cumhuriyetperver

cuppadak

cuşuhuruş

cümbür cemaat

cüret etmek

cüretkâr

cüzzam(hastalık)

-Ç-

 

çabucacık

çağcıl

çağ dışı

çakıl taşı

çakıl yol

çakırdiken

çalakalem

çalakamçı

çalakaşık

çalapaça

çalçene

çalı kuşu

çalpara

çalyaka

çamaşır ipi

çam yeşili

çanak ağızlı

çanak anten

çapaçul

çapaçulcu

çapraz ateş

çaprazölçer

çaprazvari

çarcabuk

çarkçı

çarkçıbaşı

çarşamba(gün)

çatal iğne

çatalkuyruk

çatallı iğne

çatapat

çatı arası

çatı katı

çatpat

çat pat

çavuş üzümü

çayağacı

çaydaçıra

çayevi

çay ocağı

çekberi

çekçek

çekidüzen

çekimölçer

çelebice

çemkiriş

çemkirme

çemkirmek

çemremek

çengel iğnesi

çepeçevre

çer çöp

çeşitkenar

çeşme başı

çeşnicibaşı

çevirim

çevrim

çıbanbaşı

Çıfıt(Yahudi)

çıkagelme

çınayaz

çınsabah

çırçıplak

çırılçıplak

çıtırbom

çıtkırıldım

çıtpıt

çiçekevi

çiçeksever

çiftetelli

çimme

çoban böreği

çoban kebabı

çoban köpeği

çoban salatası

Çoban Yıldızı

çoğu kez

çokgen

çoksatar

çökelti

çökerti

çökkün

çöpçatan

 

-D-

 

dağbaşı

dağ başı

dağıtımevi

dairevi

daktilotekni

dalavere

dalbastı

dalfidan

dalgakıran

dalgaölçer

dam altı

damardaraltan

damargenişleten

danaayağı

danaburnu

danadili

darboğaz

dar boğaz

darıdünya

darmadağınıklık

darmaduman

davetname

dayızade

debbağ

Deccal

defetme

defnedilme

defneyaprağı (balık)

defne yaprağı

değerbilir

dehdeh

dehetmek

dekagram

dekalitre

dekovil

dekstrin

demevi

demirhindi

demirkapan

demode

demoralize

denaet

deneyüstü

denizalası

denizaltı

deniz altı

deniz ataşesi

denizkedisi

denizkestanesi

denizkızı(balık)

deniz kızı(mitoloji)

denizkulağı(yumu-

şakça)

deniz kulağı(körfez)

deniztarağı

depremçizer

depremyazar

dercetme

dereotu

derinlikölçer

devaimisk

devalüasyon

deveelması

devegözü

devetabanı

devetüyü(renk)

deve tüyü

dezavantaj

dikbaşlı

dikdörtgen

dikkuyruk

dilaltı(hastalık)

dil altı

dilbasan

dilberdudağı

dil ebesi

dili tutuk

Dingo

dinozor

direkt

diskjokey

distribütör

diyalog

diyaloğu

dizüstü (bilgisayar)

diz üstü

doğaüstü

doğumevi

doğum günü

dokuzaltmışbeşlik

doküman

domuzayağı

domuztırnağı

donkişotluk

doyumevi

dönbaba

döpiyes

dörtçeker

dörtköşe

dört köşe

döşgömü

dragoman

dragon

drahmi

drahoma

dretnot

dudakdeğmez

duyumölçer

duyuüstü

düğüncübaşı

düğün evi

dümenevi

dünyaevi

düşkünlerevi

düyun

 

 -E-

 

ebeveyn

efendibaba

egosantrizm

egzoz

eğimölçer

eksantrik

ekşi

el âlem

el altında

elde bir

elden ele

elebaşı

elektrogitar

elektronegafif

elektropozitif

elektroşok

el ele

eleman

el etmek

elhasıl

elibelinde(motif)

eli belinde

eliböğründe(motif)

eli böğründe

el işi

el kızı

elkızı

elmastıraş

eloğlu

elöpen

emirname

emretme

emretmek

emreyleme

emrivaki

endirekt

enikonu

envaiçeşit

envaitürlü

epeyce

epeyice

er geç

eritrosit

erkân

erkânıharp

esatirî

Eski Çağ

Eski Dünya

eskiz

eskort

eskrim

esmayıhüsna

esmayışerife

espri

essah

eş anlı

eşantiyon

eş başkan

eş değer

eş değerli

eşekbaşı

eşekkulağı

eşeksırtı

eşelmobil

eşkenar

eşofman

etyaran

etyemez

ev adamı

ev altı

evcikkıran

ev işi

evleviyet

evsaf

evvel ahir

ezani saat

ezan saati

ezcümle

ezimevi

ezkaza

 

-F-

 

fabl

fahrenhayt

faili meçhul

Fak Fuk Fonu

falan

falan feşmekân

falçata

falname

fanfan

fani(ışık şiddeti)

fâni(ölümlü)

faraş

faraza

faredişi

farekulağı

farekuyruğu

Farisi

fark etmek

fark olunmak

fars(tiyatro terimi)

Fars

fasulye

faziletkâr

fecrikâzip

fenni

fenomen

fennî

ferdî

fesüphanallah

fethetme

fetvahane

feyzalmak

fındıkkabuğu

fındıkkıran

fındık kurdu

fırdöndü

fırfır(büzgülü süs)

fır fır (fırıl fırıl)

fırıldanma

fırlatma

fırttırma

figüran

fihrist

fikrî

fikrisabit

fikstür

filarmoni

filbahar

fildişi(renk)

fil dişi

Fildişi Kıyısı(ülke)

filhakika

filizî

filkulağı

filvaki

Fin hamamı

Finlandiya

fi tarihinde

fitne fücur

fizibilite

fizikokimya

fizik ötesi

Flaman atı

Flaman kuşu

flamingo

flaş

flor

flora

floresan

flu

fokstrot

fondöten

fonotelgraf

formaldehit

fosgen

fota

fotoakım

fragman

frer

fresk

freze

frezeleme

frigo

füsunkâr

fütühat

fütürist

füzeatar

füzesavar

 

-G-

gacırdama

gadir

gadretme

gagaburun (gemi)

gaga burun(insan)

gâh

gâhi

garazkâr

gardırop

garp(yön)

Garp(medeniyet)

garsoniyer

gasbetme

gasletme

gayriahlaki

gayriciddi

gayriihtiyari

gayriinsani

gazölçer

gaz yağı

gecekondu

gecesefası

geççe

geçgeç, -ci

geğiriş

geğirme

gelberi

gelgeç

gelgel

gelgelelim

gelişigüzel

genelkurmay

gensoru

geodezi

gepegencecik

gepegenç

gepgenç

gerçeküstü

gerisin geri

gerisin geriye

geri zekâlı

gezegenler arası

gırgır (süpürge)

gır gır(eğlenceli)

gır gırcı

gıygıy (çalgı)

gıy gıy (keman vb. sesi)

giderayak

gitgide

giyimevi

goygoycu

göçerkonar

göç etmek

göğerti

gökdelen

gökdoğan

gölbaşı

Gölbaşı(ilçe)

gömgök

gönüldaş

görsel-işitsel

göz alıcı

gözaltı(gözetim)

göz altı(gözün altı)

göz bebeği

göz önü

göz ucu

gözü açık

gözü kara

gözü pek

gözü tok

gözü sulu

gözyaşı

grizu

gramofon

gözlemevi

grup(ekip)

guatr

gulgule

gulyabani

gurup(gün batımı)

gusletme

güçbeğenir

gülbahar

gülbeşeker

güldeste

gülkurusu(renk)

gül kurusu

gümbedek

günaşırı

günbegün

gündöndü

gündüzsefası

gündüzün

Güneybalığı(yıldız kümesi)

güneybatı

güneydoğu

Güney Kutbu

güngörmez

güngörmüş

gün ışığı

güpgüzel

gürpedek

güvercinboynu

güvercingöğsü

güzergâh

 

-H-

ha bire

haccetme

hacıağa

hacı fışfış

hacıyatmaz

haczetme

haç

haddikifaye

haddizatında

hafazanallah

hafızıkütüp

hafriyat

hahambaşı

hak(doğruluk)

hâk, -ki (toprak)

Hak, -kk’ı (tanrı)

Hak dini

hak ediş

hak etmek

hakim(hikmet sahibi)

hâkim(yargıç)

hâkimiyet

hâkimane

hakketme(tahtayı oyma)

hala(babanın kız kardeşi)

hâlâ (henüz)

hallolma

hamdolsun

hamdüsena

hangi biri

hapşırmak

harakiri

haraşo

hasır çelik

hasta bakıcı

haşat etmek

haşlatmak

hava atışı

hava durumu

hava kanalı

hava üssü

hava yastığı

hayal gücü

hayal meyal

hayal oyunu

hayalperest

hayat ağacı

hayır(yok, olmaz)

hayır(iyilik)

hayırperver

hazır değer

hazır giyim

hazır yiyici

hazmetmek

hazletmek

helak etmek

hemfikir

her bir

her biri

hercai

hercai

her daim

her dem

her gün

herhâlde (belki)

her halde(mutlaka)

her hâlükârda

herhangi

herhangi bir

herhangi biri

herkes

her zaman

hesap işi

hesap kitap

hezaren

hık mık etmek

hıncahınç

hırıl hırıl

hısım akraba

hıyarağa

hicvetmek

hiçbir

hiçbiri

hiç kimse

hiç mi hiç

hikâye

Hindistan cevizi

Hindu

hipertansiyon

hipnotize

hipnotizma

hipopotam

hipotez

hizmet içi eğitim

hokka

homojen

hoparlör

hoppadak

höşmerim(tatlı çeşidi)

horul horul

hoşgörü

Hristiyan

hukuki

hususuyla

huzurevi

hükmetme

hükûmet

hükmolunma

hükûmet

hükûmet erkânı

hüngür hüngür

hünkârbeğendi

hüsnühâl

hüsnükuruntu

hüsnitalil

hüsnütelakki

hüsnüteveccüh

hüsnüzan

hüviyet cüzdanı

 

 -I-

 

ıcığı cıcığı

ırktaşlık

ırz ehli

ısıölçer

ısı ölçümü

ısıveren

ısıyayar

ısı yayımı

ıslahevi

ıspatula

ıstampa

ıstıraplı

ışıl ışıl

ışın bilimci

ışınetkin

ışınımölçer

ışıntı lambası

ıtır çiçeği

 

-İ-

 

iadeiziyaret

içgüdü

iç mimar

içtima

iç tüzük

içyüz(arka plan)

iç yüz(gerçek anlam)

idol

ifşaat

ihmalkâr

ihracat

ikametgâh

ikide bir

ikitek(tekne)

iki tek(içki)

ikizkenar yamuk

İlah(Allah)

İlahi(nazım türü)

İlahî (tanrısal)

ileri görüşlü

ilk yardım

ilk yarı

imambayıldı

imkân

imla

inisiyatif

ipotek

ipuçu

iskarpin

ispat

istavroz

istikbal

istiklal

istikrar

izzetüikram

 

-J-

 

jaluzi(perde çeşidi)

jakuzi (ısıtmalı banyo)

jartiyer

jelatin

jimnastik

joker( oyun kartı)

jokey(ata binen)

Jüpiter

jüri

 

-K-

 

kaça kaç

kaçgöç

kaçık öz

kadınbudu

kadıngöbeği

kadirbilir

kafa dengi

Kafdağı

kalbiselim

kalburüstü

kalemşor

kalp spazmı

kameraman

kandamlası

kanunuesasi

kapalı çarşı

kapı kulu

kaptanıderya

kaptıkaçtı

kapüşon

kar (yağış)

kâr(kazanç)

karabasan

karabaş

karabulut

kara bulut

karadut

kara kaş

karakaş(koyun)

karakter

kara para

karargâh

kara sevda

kargabeyni

kargaburnu

karnıtok

katran çamı

kavuniçi

kay  kay

kaynanadili

kazayağı

kedidili

kem göz

kenarortay

kenar semt

kendi başına

Kervan Yıldızı

kesinkes

keyfi sıra

keyif

kılıç balığı

kılkuyruk (kuş)

kıl kuyruk(zayıf)

kırmızıçizgi(hasta-

lık)

kırmızı çizgi

kızevi

kibrit

kocakarı

kodes

kolbastı

kolektif

kolesterol

koltuk altı

kompartıman

kondüktörlük

kooperatif

korelasyon

köpek balığı

köpek dişi

köpoğlu

köpoğluköpek

kördüğüm

kös kös

köskötürüm

kramp

krampon

kriko

kristal

krizantem

kroşe

kulak zarı

kupür

kurukafa

kuru kafa

kuru kahve

kurusıkı

kuskus

kuşdili(diş budak)

kuş dili(çocuk dili)

Kuveyt(ülke)

kuvöz

Kuzey Yıldızı

külbastı

külliyen

kültürfizik

 

 -L-

 

laboratuar

laçka

laf ebesi

lam(cam parçası)

lâm(harf)

lavabo

lavaş

lebalep

lebdeğmez

laubali

lehçe

Lehçe(Leh dili)

leopar

leylekgagası

liberalizm

lig

ligden düşme

limited

lokatif

lüksmetre

lüks mevki

lüks tarife

lütufkârane

lütüfkârlık

 

-M-

 

maalesef

maarif

maazallah

maceraperest

maddeten

maddiyat

mademki

Maden Devri

mahallîleşmek

mahpushane

mahşerî

mahvolmak

makine

makûs

manuel

mapushane

masa başı

masumane

mavimtrak

mazoşizm

medyum(kâhin)

medyun(borçlu)

megalomani

mekanizasyon

melankoli

mel mel

menenjit

menetme

mentol

merci

merkezî

merkezkaç kuvvet

mersi

meryemana asması

mesh

Mesih(Hz.İsa)

meteoroloji

meteor taşı

metre kare

metre küp

mevcudiyet

Mevla(tanrı)

mevla(sahip)

meymenet

mırmır(kedi)

mır mır(mırıldanma sesi)

mırın kırın

mışıl mışıl

mızmız

Mikâil

Mikrodalga

Milli Mücadele

mimarbaşı

minibüs

minimini

minyon

Miraç Gecesi

Miraç Kandili

Misakımillî

mitralyöz

mizanpaj

mor ötesi

motorkros

motosiklet

mozaik

mozole

muhabere(haberleşme)

muhafazakâr

muhasara

muhtemel

mukayyet olmak

muktebes

musallat

musiki

musikişinas

mustarip

muşamba

muvazzaf

mübadele(değişim)

mübalağa

mücadele

müdafaa

müdafaaname

müjgân

mükâfat

mükâleme

mükedder

mükellef

münakaşa

münevver

müptela

müsaade

müsamahakâr

Müslim

Müslüman

Müstehap

müstehcen

müstezat

müsvedde

müşfik

müşteri(alıcı)

Müşteri(Jüpiter)

mütalaa

müteahhid

mütefekkir

müteessir

mütemadiyen

müteşebbis

mütevazı(alçak gönüllü)

mütevazi(birbirine paralel olan)

müzeyyen

müzikhol

müziksever

müzisyen

 

  -N-

naçiz

naçizane

nakil (taşıma)

nâkil(taşıyan)

nakletme

nakşolma

namahrem

namazbozan

namazgâh

namuskâr

nanobakteri

nanoteknoloji

nar(meyve)

nâr(ateş)

narçiçeği

nasihatname

nazım(manzume)

nâzım(düzenleyen)

nebati

ne denli(ne kadar)

nedenli(sebepli)

neme lazım

neme lazımcı

Neptün

neuzübillah

nevroz(hastalık)

Noel baba

nötr

nüans

nevruz

nüfus

nüfuz

nice nice

nikâh

nüksetmek

nüsha

 

-O-

obüs(silah)

odabaşı

o denli

ofsayt

oğlak

Oğlak(burç)

oğlanevi

oha

o hâlde

okul öncesi

okuryazar

Okyanusya

oldubitti

olimpiyat

olimpiyadı

onbaşı

onunki

opera

operatör

opsiyon

oratoryo

organizatör

Orhangazi(ilçe)

Orijin

Orta Doğu

orta malı

ortaokul

orta oyunu

ortaöğretim

Ortodoks

oryantal

Osmanlı Türkçesi

ovma

oysaki

oyunbozan

ozonölçer

 

-Ö-

 

öge

öğleüstü

öğleüzeri

öğle vakti

öğle yemeği

öğleyin

öğün

öğütmek

öksüzdoyuran

öküzdili

öküzgözü

ölmez otu

ömrübillih

önayak olmak

ön deyiş

öngörmek

ön seçim

önsezi

ön söz

ön sözleşme

önşart

ön yargı

ördekgagası

östaki

ötanazi

öteberi

övülme

övünç

övünmek

özbeöz

özdeyiş

öz direnç

öz geçmiş

öz ısı

öz su

özveri

öz yaşam

 

  -P-

 

pala bıyık

pandomim

panikatak

Panislamizm

papağan

Panslavizm

pansuman

papazkaçtı

paramparça

paratoner

pardösü

pare pare

parka

parke

parşömen

parttaym

pasör

pastörizasyon

paşa ağacı

paşaçadırı

patadak

paşa çayı

patadak

pat küt

payitaht

Pazar yeri

patolog

pedagog

pedagoji

pekâlâ

pek çoğu

pek çok

pek gözlü

pekiyi

pekmezkefi

pek yürekli

perakende

perçin

perde arkası

periyodik

periyot

personel

perspektif

pespembe

peşi sıra

peşkeş

peştamal

peygamberdevesi

pılı pırtı

pır pır

pikap

pinpon

pirsing

pirüpak

pirzola

pisboğaz

pisipisi(kedi)

pisi pisi(ses)

piskopos

pis pis

Pişekâr

pizza

plan

pleybek

Plüton

ponpon

popülarite

popüler

popülasyon

pos bıyık

presbiteryen

prodüksiyon

prodüktör

profesyonel

program

promil

promosyon

Protestan

provokasyon

provokatör

psikolog

psikoloğu

püfür püfür

pürdikkat

pürtelaş

 

R-

 

Rab

Rabbi

radyoevi

radyometre

rağmen

rahim(döl yatağı)

rahîm(acıyan)

raks etmek

Ramazan Bayramı

randıman

rantabl

raportör

rasathane

rasyonel

raşitizm

rebiyülevvel

reddetmek

refetme

reformist

Regaip Gecesi

rehabilitasyon

rehavet

rekortmen

rengârenk

Ren geyiği

renkgideren

renkölçer

repertuvar

replik

resmî

resmigeçit

restoran

restorasyon

rezistans

Rihter ölçeği

ring

rintlik

riyakârane

rodeo

roketatar

ropdöşambır

Rönesans

rötuş

rükû

rüzgâr

rüzgârgülü

 

-S-

 

saadet

saat

saati

sabahyıldızı

sabotaj

sacayağı

saçkıran

sadeyağ

safderun

saf dışı

sağanak

sağ bek

sağduyu

sağlıkevi

sağ ol

saksafon

saksıgüzeli

salep

samankapan

Samanyolu

sanatevi

sanayiinefise

sandalye

sarf etmek

sarı çıyan

sarıerik

sarıhumma

sarıpapatya

satır başı

sauna

sazevi

sebkihindi

seksen

selamunaleyküm

semazenbaşı

semizotu

sempatizan

seneidevriye

sergievi

serinkanlı

sezaryen

sıçankulağı

sıçanotu

sığırdili

sığırgözü

sıkıyönetim

sırretme

sırrolmak

sırtüstü

silahaltı

silahşor

sille tokat

sittinsene

sivri dilli

siyasetname

sodyum bikarbonat

skor

slogan

sonbahar

sosyalleşme

soya çekim

soy gazlar

sömestir

sözgötürmez

sözüm ona

spekülatif

su altı

su aygırı

suçiçeği

sukutuhayal

superisi

süklüm püklüm

sükûn

sükût

sümkürmek

Süreyya

sütanne

 

-Ş-

 

şakşak(tahta maşa)

şak şak(ses)

şampiyon

şap şap

şarapnel

şarjör

şart şurt

Şebinkarahisar

şefkat

şekerciboyası

şekerrenk

şeytanarabası

şeytanfeneri

şeytanminaresi

şeytansaçı

şezlong

şipşirin

Şii

şofben

şoför

şura(şu yer)

şûra(danışma kurulu)

şuuraltı

 

-T-

 

taahhüt

tabetme(çoğaltma)

taç

tacı

taç atışı

taç giyme

tahtakuruları

tahtakurusu

tahtalıköy

tamamıyla

tambur

tanksavar

tanrıtanımaz

tansiyometre

tarihî

tarikat

tarikatçı

tasavvuf

tasvirî

taş kömürü

tatar(posta sürücüsü)

Tatar

tatbikî

tatlı dilli

tavsiyename

tavşanağazı

tavukayağı

tavukkarası

tavukpençesi

tavuskuyruğu

tazmin

tazyik

T cetveli

tebellüğ

tecerrüt

teçhiz

teessüf

teessür

teferruat

teğet

teğmen

tek yanlı

tek yönlü

tembih

teneffüs

tentürdiyot

teokrasi

teorik

teoriği

teorisyen

tepegöz

tepe üstü

terciyibent

tercüman

tereyağı

terfi

terfian

terhis

terk etmek

terminal

terminoloji

termos

terörizm

tesettür

tespih

tetanos

teşrikimesai

teyp

tezelden

tezgâh

tezkere

tıbben

tıbbi

tıbbiye

tıknefes

tırabzan

tıraş

tifüs

tokgözlü

tok sözlü

top sakal

topyekûn

tozpembe

töre dışı

töretanımaz

trafo

trajikomik

transfer

trapez

traverten

tribün

tripleks

tuğamira

tuğgenerall

turnaayağı

turnagagası

turnageçidi

turnusol

turnosollü

tutukevi

tuz ruhu

tüp bebek

Türkçülük

Türkiye Türkçesi

Türkolog

Türkoloji

 

   -U-

ucu ucuna

uç beyi

uçtuuçtu

uç uca

uçucu

U dönüşü

uğur böceği

ulu orta

unutmabeni

us dışı

us payı

uydu kent

uyurgezer

uzay üssü

uzuneşek

uzunkuyruk

 

-Ü-

üçtaş

üçüz

ülkeler arası

ültimatom

üretimevi

ürik asit

ürolog

üroloji

üryan

üsteğmen

üstat

üst geçit

üslup

üst tabaka

üst üste

ütopya

üvey ana

üzengi

 

  -V-

vaaz

vacip

vakıf(mülk)

vâkıf(vakfeden bilen)

vak vak etmek

vallahi billahi

vantilatör

varis(damar genişlemesi)

vâris(mirasçı)

varoluş

varsaymak

varyemez

vatansever

vekâlet etmek

Venüs

vestiyer

veziriazam

virtiöz

vişneçürüğü

vurdumduymaz

 

-Y-

 

ya da

yağölçer

yağlı ballı

Yahudi

yalan dolan

yalıçapkını

yalın kılıç

yalnız

yanardağ

yanardöner

yana yakıla

yanı sıra

yankesici

yanlış

yan sanayi

yan tesir

yapayalnız

yapboz

yapımevi

yaprakkurusu

yapsat

yar(uçurum)

yâr(sevgili)

yaratıcı

yaratık

yâren

yargıevi

yarı buçuk

yarı finalist

yarımada

yâr olmak

yasa dışı

yastıkaltı

yaş günü

yatay geçiş

yayımlamak

yayın

yayın balığı

yazarçizer

yedialtmışbeşlik

yel değirmeni

Yeni Çağ

Yenidünya

Yeni Dünya

Yeni Gine

Yeni Zelanda

yeraltı

yeraltı dünyası

yer çekimi

yer üstü

yer yer

yeşil kart

yetimhane

yevmiye

yılanbaşı

yılaşırı

yıllar yılı

yiyici

yoğunlukölçer

yokoğluyok

yok pahasına

yol boyu

yolkesen

yol üstü

yol yordam

yol yorgunu

yön eki

yumurta akı

yurt vergisi

yurt dışı

yurt içi

yurtsever

yurttaş

yusyumru

yusyuvarlak

yuvarlak masa

yükçeker

yüksekokul

yüz akı

yüzergezer

yüzsuyu

yüzü ak

yüzü asık

yüzükoyun

yüzyıl(asıv)

yüz yıl(sayı sıfatı)

yüzükoyun

yüzüstü

yüz üstü

yüz yüze

 

-Z-

 

zaaf

zaman aşımı

zanaat

zanaatkâr

zarf-fiil

zar zor

zatıalileri

zati(zaten)

zatî(kişiye özgü)

zekâ

zeytuni

zıpçıktı

zıpzıp(bilye)

zıp zıp(ses)

zırcahil

zırdeli

zır zır

zifirî

zihnî

zikzak

zindandelen

ziraat

zirai

ziyankâr

ziyaretgâh

zooloji

zor bela

zümrüdi

zürafagiller

 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu