Notlar

YKS Tarih – Tarih Bilimine Giriş

Tarih Bilimine Giriş 

 

 

Tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken hususlar:

l. Geçmiş olaylar günümüzün değer yargılarıyla değerlendirilmemelidir.
ll. Olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır.
lll. Olayda rolü geçen şahısların katkıları göz önünde bulundurulmalıdır.
lV. Tarihi olayların açıklanmasında kesin yargılara varılmamalıdır.
V. Değişik belgelerden yararlanılmalıdır.
Vl. Araştırmacı, inanç ve fikirlerini araştırma sonuçlarına katmamalı, objektif olmalıdır.

 

 

Tarih Biliminin Sınıflandırılması 

 

• Kapsamına göre

Genel Tarih: Dünya Tarihi gibi.
Özel Tarih: Türkiye Tarihi, İslam Tarihi, ve Avrupa Tarihi gibi

 

• Yazılışına göre

Hikayeci Tarih: Olayları hikaye gibi, sebep sonuç ilişkisine önem vermeden anlatır.
Öğretici Tarih: Olaylar ve kişiler bütün özellikleriyle ders verici, ibret alınması istenen bir tarzda anlatılır.
Sosyal Tarih: Öğretici tarihin hissi yönlerini göz önüne almadan inceler.
Bilimsel Tarih: İnsanlık hayatının bütün yönlerini sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceler. Günümüzde bu tarih yazıcılığı benimsenmiştir.
Kronik Tarih: Olayları oluş sırasına göre aynen nakleder.

 

 

 

Tarih Araştırma Yöntemleri 

 

l. Kaynak Arama: Tarihe kaynaklık edebilecek her türlü bilgi ve verilerin gün ışığına çıkarılması aşamasıdır.

ll. Tasnif: Toplanan verilerin bir sistem dahilinde sınıflandırılması aşamasıdır.

 

lll. Tahlil: Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığını kontrol edilmesi aşamasıdır.

 

lV. Tenkid: Toplanan verilerin gerçekliği ve bilgi açısından güvenilirliğinin tespit edilmesi aşamasıdır.

 

V. Terkip Toplanan verilerin birleştirilerek sonuca ulaşılmasıdır.

 

Tarihe Yardımcı Bilimler 

 

• Coğrafya
• Kronoloji
• Arkeoloji
• Paleografya: Yazıları inceler.
• Epigrafya: Anıtları inceler.
• Etnografya: Örf, adet ve geleneklerini, kültürleri ile kültürel varlıklarını inceler.
• Antropoloji: İnsan ırkını inceler
• Diplomatik: Devletler arası ilişkileri, siyasi belgeleri ve antlaşmaları inceler.
• Nümizmatik: Paraları inceler
• Filoloji: Dil bilimidir.
• Sigilografi: Mühür bilimidir.
• Kimya
• Heraldik: Arma bilimidir.
• Arkeometri
• Toponomi: Yer isimleri bilimidir.
• Antroponomi: Şahıs isimleri bilimidir.
• Ekoloji

 

 

 

Tarihte Yazı Çeşitleri 

l. Çivi Yazısı: İlk yazı türüdür. MÖ 3500’de Sümerler tarafından oluşturulmuştur.
ll. Hiyeroglif Yazısı: Resim yazısıdır. MÖ 2800’de Mısırlılar tarafından kullanılmıştır.
lll. Harf Yazısı: Fenikeliler tarafından kullanılmış ve latin alfabesine dönüşmüştür.

 

 

 

 

Takvimler 

Ay Yılı Esaslı Takvim
Tarihte ilk kullanılan takvimdir. İlk kez Sümerler tarafından kullanılmıştır

 

Güneş Yılı Esaslı Takvim
İlk kez Mısırlılar tarafından Nil Nehri’nin akış rejimine göre düzenlenmiştir.

 

 

 

Türklerin Kullandıkları Takvimler

 

12 Hayvanlı Takvim
Güneş Yılı esasına dayanır. Her yıl bir hayvanın ismiyle adlandırılmıştır.

 

Hicri Takvim
Ay yılı esasına göre düzenlenmiştir. Miladi 622 yılında Müslümanların Mekke’den Medine’ye yaptıkları Hicret başlangıç kabul edilmiştir.

 

Celali Takvim
Büyük Selçuklular zamanında Sultan Melikşah tarafından yaptırılmıştır.

 

Rumi Takvim
Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıldan itibaren kullandığı bu takvim, eski Bizans kavimlerinden alınmış ve mali işlerde kolaylık sağlamıştır. Güneş yılı esasına dayanır.

 

Miladi Takvim
Güneş yılına göre düzenlenmiştir.

 

Devlet Yönetim Şekilleri 

 

 

Site
İlk Çağ’ın başlarında, insanlık tarihinin ilk devlet örgütüdür. Şehirlerin etrafı surlarla çevrilidir. Yönetici, güçlerini şehir halkından aldığı için özgür düşünceye imkan tanımış bu nedenle bilimsel faaliyetler gelişmiştir.

 

 

Krallık
Aynı kök, kültür veya milliyete sahip toplulukların tek çatı altında toplandığı yönetim şeklidir. Tek kişi tarafından yönetilir ve merkezi otorite güçlüdür.

İmparatorluk
• Çok uluslu devlet
• Sömürgeci devlet
Geniş bir coğrafyada hüküm sürerler.

 

Ulus Devlet
Çoğunluğu tek ulusun oluşturduğu siyasi örgüttür. Merkezi otorite güçlüdür.

 

Monarşi
Babadan oğula geçen yönetim şeklidir.

 

Mutlakiyet

Merkezi otoritenin güçlü olduğu yönetim şeklidir.

 

Teokrasi
Dine dayalı yönetimdir. Hükümdar otoritesinin dini güçlere dayandırıldığı veya devletin her işinde dinin etkili olduğu yönetimdir.

 

Oligarşi
Şehirde otorite tek bir kişiye değiş soylu ya da zengin bir zümreye aittir.

 

Aristokratik Demoktasi
Soylulardan oluşan bir meclis tarafından yönetilir

 

Demokrasi
Halkın idaresine dayalı yönetim şekli

 

Meşrutiyet

Halk ve kralın birlikte hakim olduğu rejim şeklidir.

 

 

Cumhuriyet
Halkın kendi kendini yönettiği yönetim şeklidir.

 

Hukuk Devleti

Herkese eşit davranılan devlet şekli

 

 

Laik Devlet
Akıl ve bilimin öncü kabul edildiği devlet şekli

 

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close