YKS – Lisans Testi Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Konuları – 2018

YGS-LYS’nin kalkmasıyla yeni sınav sisteminin adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu.23 Haziran 2018 Cumartesi öğlen vaktinde yapılacak olan Lisans Testinde 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 sorusu sorulacak. İşte Lisans Testinde sorulacak Edebiyat-Coğrafya konularının listesi :

 

YKS – Lisans Testi Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler 1  Konuları – 2018

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı ( 24 Soru )

 • Sözcükte Anlam
 • Cümle Anlamı
 • Paragraf
 • Dil Bilgisi
 • Anlatım Bozuklukları
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazınsal Türler ( Düzyazı )
 • Yazınsal Türler (Şiir )
 • Söz Sanatları
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Edebiyat Akımları
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servert-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı
 • Milli Edebiyat
 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
 • Tiyatro-Sözlü Anlatım Türleri

 

 

Tarih-1  ( 10 Soru ) 

 • Tarih Bilimine Giriş
 • İlk Çağ Medeniyetleri
 • İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk İslam Tarihi (10-13. Yüzyıllar )
 • Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıllar )
 • Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Orta Çağ’da Avrupa
 • Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa
 • Osmanlı Devleti’nin Kültür ve Medeniyeti
 • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • I. Dünya Savaşı
 • İnkılap Tarihi
 • 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • II. Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya

 

Coğrafya-1 ( 6 Soru )

 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi – İzohips
 • İklim Bilgisi
 • Türkiye’nin iklimi ve Bitki Örtüsü
 • İç ve Dış Kuvvetler
 • Nüfus-Yerleşme-Göçler
 • Ortak Payda : Bölge
 • Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
 • Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya
 • Doğal Afetler
 • Çevre ve İnsan