YKS – Lisans Testi Sosyal Bilimler-2 Konuları – 2018

YGS-LYS’nin kalkmasıyla yeni sınav sisteminin adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. 23 Haziran 2018 Cumartesi öğlen vaktinde yapılacak olan Lisans Testinde 40 Sosyal Bilimler-2 sorusu sorulacak. İşte Lisans Testinde sorulacak Tarih-Coğrafya-Felsefe konularının listesi :
YKS – Lisans Testi Sosyal Bilimler-2 Konuları – 2018

 

 

Tarih-2 (11 Soru)

 • Tarih Bilimine Giriş
 • İlk Çağ Medeniyetleri
 • İslamiyet’ten Önceki Türk Tarihi
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk İslam Tarihi (10-13. Yüzyıllar )
 • Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıllar )
 • Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Orta Çağ’da Avrupa
 • Yeni ve Yakın Çağ’da Avrupa
 • Osmanlı Devleti’nin Kültür ve Medeniyeti
 • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • I. Dünya Savaşı
 • İnkılap Tarihi
 • 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • II. Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya

 

 

 

Coğrafya-2 (11 Soru)

 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi – İzohips
 • İklim Bilgisi
 • Türkiye’nin iklimi ve Bitki Örtüsü
 • İç ve Dış Kuvvetler
 • Nüfus-Yerleşme-Göçler
 • Ortak Payda : Bölge
 • Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
 • Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya
 • Doğal Afetler
 • Çevre ve İnsan
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşmeler
 • İlk Medeniyetler
 • Nüfus Politikaları,Şehirler ve Etki Alanları
 • Şehirleşme,Sanayi ve Göç İlişkileri
 • Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi
 • Küresel Ticaret : Hammadde- Üretim – Pazar
 • Türkiye’de Arazi Kullanımı
 • Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
 • Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
 • Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Ticaret,Turizm ve Ulaşım
 • Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması- Bölgesel Planlama
 • Türkiye’nin Jeopolitiği – Enerji Taşımacılığı
 • Sıcak Çatışma Bölgeleri
 • Ülkeleri Tanıyalım
 • Küresel ve Bölgesel Örgütler
 • Ekosistem ve Madde Döngüsü
 • Doğal Kaynakların Keşfi,Kullanımı,Enerji Kaynakları
 • Teknolojinin Çevresel Etkileri
 • Küresel Çevre Sorunları
 • Doğanın Ekstremleri
 • Doğanın İşleyişi
 • Doğal Kaynaklar ve İnsan Faaliyetleri

 

 

 

Felsefe Grubu (12 Soru)

 • Psikolojinin Alanı
 • Yaşam Boyu Gelişim (Gelişim Psikolojisi)
 • Organizma ve Çevre
 • Öğrenme
 • Bellek – Düşünme
 • Ruh Sağlığı
 • Bireysel Farklar ( Zeka – Kişilik )
 • Sosyal Psikoloji
 • Sosyolojinin Alanı
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Kurumlar
 • Kültür
 • Sosyal Değişme
 • Mantığın Alanı ve Düşünme Prensipleri
 • Kavram-Terim
 • Beş Tümel ve Tanım
 • Önermeler
 • Çıkarım ve Kıyas
 • Sembolik Mantık
 • Niceleme Mantığı

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (6 Soru )