Notlar

YKS Kimya – Endüstride ve Canlılarda Enerji Notu

 YKS Kimyada yer alan konulardan biri olan Endüstride ve Canlılarda Enerji konusunun özetini bu yazıda inceleyebilirsiniz. 

 

KÖMÜR

 

1-Kömür, bitki kökenlidir.
2-Yanmadan geride kalan anorganik madde karışımına kül denir.
3-Turba → Linyit → Alt Bitümlü → Bitümlü (taş kömürü) → Antrasit (Oluşum zamanı, kalitesine göre)
4-elek altında kalan kömür: Toz kömür
5-0-100mm, ocaktan çıktığı gibi piyasaya sürülen → Tüvenan kömür
6-Tüvenandan daha az küllü → Krible kömür
7-Nemi düşürülen → Kurutulmuş kömür
8-Isıl değeri yüksek, yıkanmış olan → Lave kömür
9-Toz kömürünün preslenmesi ile → Biriket kömür
10-Taş kömürünün fırınlarda ısıtılması → Kok kömürü
11-Şişebilen, gözenekli hale getirilebilen, dayanıklı olabilen, okside olmamış kömür → kömür gibi kömür yani kömürde aranan özelliklerdir.
12-Kömür diğer fosil yakıtlara göre daha ucuzdur.

 

PETROL
13-İlk aşama, yeryüzüne yakın, normal sıcaklık ve basınç altında bakterilerin yardımıyla organik atıklar parçalanır.
14-Kerojen → Karmaşık yapılı hidrokarbondur. (Karışım halinde yani)
15-İkinci aşamada, düşük mol kütleli hidrokarbonlar oluşur.
16-Üçüncü aşama, hidrokarbonlar göç eder.

 

HAM PETROL
17-Sıvı haldeki petrol olup, gözenekli kayaçlar arasında depolanmıştır.
18-İlk olarak özütleme ile içeriğindeki anorganiklerden arındırılır.
19-Sonra petrol ile su yoğunluk farkıyla ayrıştırılır.
20-En son ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılır.

 

PETROL BİLEŞENLERİ
21-LPG → Gaz ürünler olup, araçlarda yakıt, mutfak ve evde ısınma aracı olarak kullanılır.
22-Petrol Eteri ve Ligroin → Çözücü, pentan-heptan-hegzan eldesinde kullanılır.
23-Benzin → otomobil yakıtı olarak.
24-Gaz yağı → Jet yakıtı olarak.
25-Mazot(Motorin) → Dizel motor yakıtı.
26-Sıvı parafin → Yağlama yağı
27-Katı parafin → Mum yapımı
28-Zift → Yolların asfaltlanması, çatı-bina yalıtımı
29-Fuel-oil → Gemi yakıtı, ısı ve elektrik enerjisi.
30-Nafta → çözücü
31-Mineral yağı → motor yağları ve dişli yağları.

32-Petrolde yüzde olarak en çok sikloalkan (%49) bulunur.
33-Petrol yanarken oksijen yeterliyse tam yanma sonucu CO2 ve H2O oluşur.
34-O2 eksikse CO2 ve H2O yanında zehirli gazlarda oluşur. (CO yani karbonmonoksit gibi.)

35-Doğal gaz → 1-4 karbonlu olup, 20 derece altında kaynar.
36-Petrol eteri → 5-6 karbonlu olup, 20-60 derece arasında kaynar.
37-benzin → 5-12 karbonlu olup, 40-200 derece arasında kaynar.
38-Jet yakıtı → 9-14 karbonlu olup, 115-220 derece arasında kaynar.
39-Gaz yağı → 12-16 karbonlu olup, 200-315 derece arasında kaynar.
40-Motorin → 15-18 karbonlu olup, 200-425 derece arasında kaynar.
41-Makine yağları → 16-20 karbonlu olup, 370-550 derece arasında kaynar.
42-Parafin → 18-40 karbonlu olup, 275-350 derece arası kaynar.
43-Asfalt → 40 karbon üstü olup, 350 derece üzerinde kaynar.

HİDROKARBONLAR
45-Alifat ve aromatik olarak iki gruba ayrılır. Alifatikler alkan-alken-alkindir.
46-Aromatikler benzen ve türevleridir.

47-Ardışık karbon sayılı iki hidrokarbon arasında (-CH2-) kadar fark varsa buna → homolog sıra denir.
48-Alkanlarda C sayısı arttıkça kaynama noktası artar.
49-Dallanma arttıkça, kaynama noktası düşer.
50-Alkanların diğer adı → Parafinler
51-Sikloalkanların diğer adı → Naftenler
52-Alkenlerin diğer adı → Olefinler
53-Alkan-alken-alkinler homolog sıra oluştururlar.
54-Alkan H2 (hidrojen) ile tepkime vermez, alken ve alkin verir. Sebebi tabi ki pi bağıdır.

55-Aromatiklerin diğer adı → Arenler
56-En basit aromatik → Benzen (C6H6)

57-Aromatiklerde halkadaki çift bağlar oynaktır, gezicidir.
58-Bundan kaynaklı farklı gösterimlere → Mezomer denir.
59-Toluen → Benzen + CH3
60-Anilin → Benzen + NH2
61-Piridin → Benzenden 1C atomu yerine N atomu bağlanmasıyla oluşur. (C5H5N)
62-Fenol → Benzen + OH
63-Naftalin → Yan yana iki benzen gibi. (C10H8)
64-Tam yanmanın gerçekleşmediği durumlarda aldehit, keton, karboksilik asit meydana gelebilir.

65-Alkoller polar olup suda çözünürler. Bilindiği gibi fonksiyonel grup -OH ‘, ilk üyesi metil alkol, ikinci üyesi etil alkoldur. Bu tarz bilinen notları fazla eklemedim dostlar haberiniz olsun.
66-Alkollerin yapısında hidrojen bağı olduğu için aynı koşullardaki hidrokarbonlara göre kaynama noktaları yüksektir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ
67-Güneş, rüzgar, biyokütle (biyoenerji), hidrojen, jeotermal, dalga, hidroelektrik → yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
68-Şeker kamışı, mısır, pirinç, buğday, şeker pancarı, arpa → biyoyakıt olarak kullanılabilir

NİŞASTADAN GLİKOZ
69-İlk olarak mısır öğütülerek nişasta çıkartılır.
70-İkinci olarak nişasta ısıtılarak jel haline getirilir.
71-Üçüncü olarak amilaz enzimi ilavesi ile ek sıvılaşma sağlanır.
72-Son olarak nişastaya glikoamilaz ilavesi ile glikoz elde edilir.

73-Etil alkol fermantasyonunda ortamda oksijen bulunursa etil alkol, asetik aside yani sirkeye dönüşür.
74-Petrole oranla etil alkol daha yüksek oktan sayısına ve yanma hızına bağlıdır.
75-Kısa sürede yanar ve motorda daha az tahribat oluşturur.
76-Fakat etil alkolün motoru korozyona uğratma olasılığı yüksek olup, çıkardığı enerji benzinden daha azdır.

77-Biyokütle artıklarından fermantasyon ile üretilen gaz halindeki yakıta → biyogaz denir. → temiz ve ısı değeri yüksektir.
78-Renksiz, kokusuz, havadan hafif, ana bileşeni CO2 ve CH4 ‘tür. (biyogazın)
79-Biyogaz üretiminde genellikle bitkisel ve hayvansal atıklar kullanılır.

80-Güneş enerjisi, güneşte meydana gelen radyoaktif tepkimeler sonucu oluşur. Dünyamıza elektromanyetik dalga ve foton şeklinde ulaşır.
81-Güneş enerjisinde çevreye atık bırakılmaz.
82-Güneş hücreleri (fotovoltaik piller) ve ısıl güneş sistemleri olarak 2’ye ayrılır.
83-Güneş kollektörü → ışın soğurucu yüzeyler olup, ışımayı ısıya dönüştürür. Altındaki su bu ısıyla ısınır.
84-Güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştüren aygıtlar ise → güneş pilidir.
85-Güneş pilleri → hesap makineleri, saatler, otomobiller, sokak lambaları, elektrik santrallerinde kullanılır.

86-Rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren → rüzgar türbini
87-Rüzgardaki kinetik enerji türbini döndürür. Bu hareket jeneratörler ile elektrik enerjisine dönüşür.

88-Hidrojen, içten yanmalı motorlarda doğrudan kullanılabilir.
89-Yakıt pilleri → hidrojen enerjisini elektrik enerjisine döndürür.

90-Yeryüzünden çıkan sıcak suya → ılıca adı verilir.

91-Dalga enerjisi → su kütlelerinin sahip olduğu potansiyel enerjiyi, elektrik enerjisine dönüştürür. (gelgit olayı etkili.)

92-Hidroelektrik enerjide → suyun yüksek noktadan düşük noktaya akmasından yararlanılarak, elektrik enerjisi üretilir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Göz Atın

Kapalı
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close