TYT-YKS-KPSS Şifreli Tarih Ders Notu

TYT-YKS-KPSS gibi birçok merkezi sınavda işinize yarayacağını düşündüğümüz Tarih dersi kodlamaları şöyle :

 

 

 

 • Halkçılıkla ilgili İnkılaplar : 

Halka AŞK Lazım 

 • Aşar Vergisinin Kaldırılması
 • Soyadı Kanunu 
 • Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi

 

 

 

 • Lozan’da bunlardan taviz verilirse KEM ederim sizi !   – Atatürk 

(kem : kötü,fena)

 • Kapitülasyonlar
 • Ermeni Toprağı
 • Misak-ı Milli

 

 

 • Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler : MARKET 

 

 • Mavr-i Mira
 • Alyans İsrailit
 • Rum Pontus
 • Kordes
 • Etnik-i Eterya
 • Taşnak Sütyun

 

 

 

 

 • Duraklamanın İç Nedenleri : MEMATİ

 

 • Merkezin bozulması
 • Eyalet sisteminin bozulması
 • Maliyenin bozulması
 • Askeriyenin bozulması
 • Toplum yapısının bozulması
 • İmparatorluk karakteri

 

 

 

 

 • Cumhuriyet rejimine karşı yapılan girişimler nelerdir ? : MİŞ 

 

 • Menemen Olayı
 • İzmir Suikastı
 • Şeyh Sait Olayı

 

 

 

 • Askeri Alanda Yenilikler : SEVDAM

 

 • Sekban-ı Cedid Ordusu kuruldu
 • Eşkinci Ocakları kuruldu
 • Vaka-i Hayriye (Yeniçeri Ocağı ) kaldırıldı
 • Daruşşura-yı Askeri kuruldu
 • Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu
 • Mızıka-i Hümayun kuruldu

 

 

 

 

 

 • Haçlılar Osmanlı ile yaptıkları 2.SINaVında da başarısız oldular 

 

 • Sırpsındığı
 • I. Kosova
 • Niğbolu
 • Varna
 • II.Kosova

 

 

 

 

 

 • Mısır’ın TEMAsını oluşturan Türk-İslam devletleri
 • Tolunoğulları
 • Eyyübiler
 • Memlükler
 • Akşitler

 

 

 

 

 • Tanzimat Fermanı ile Islahat yapılan alanlar : VAHİM 

 

 • Vergi
 • Askerlik
 • Hukuk
 • İnsan Hakları
 • Mal ve Can Güvenliği

 

 

 

 

 • Divanın 4 asli üyesi kimdir ? : VeNeDiK
 • Vezirler
 • Nişancı
 • Defterdarlar
 • Kazaskerler

 

 

 

 

 

 

 • I. Meşrutiyet ZAMAN’ı aydınları : ZAMAN
 • Ziya Paşa
 • Ahmet Mithat
 • Mustafa Fazıl Paşa
 • Ali Suavi
 • Namık Kemal

 

 

 

 

 

 

 • I. Balkan Savaşı sonunda BADEM’İ kaybettik 

 

 • Batı Trakya
 • Arnavutluk
 • Doğu Trakya
 • Ege Adaları
 • Makedonya

 

 

 

 

 • Atatürk Döneminde kurulan ilk siyasi partiler : CiToS

 

Cumhuriyet Halk Partisi

 i

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

o

Serbest Cumhuriyet Fırkası

 

 

 

 

 

 • Lozan Antlaşmasında çözümlenemeyen sorunlar : HIRBO

 

 • Hatay Sorunu
 • Irak Sınırı
 • Rum Patrikhanesi
 • Boğazlar
 • Osmanlı Borçları

 

 

 

 

 • Güney Cephesindeki kahraman şehirlerin kurtuluş sırası  : MUA 

 

 • Maraş
 • Urfa
 • Antep

 

 

 

 

 

 

 • Milli Mücadele karşıtı basın-yayın kuruluşları : PÜ TAIAy

 

 • Peyam-ı Sabah
 • Ümit Dergisi
 • (Türkçe) İstanbul
 • Alemdar
 • Aydede

 

 

 

 

 

 • İtalyaya verdiğimiz topraklar : BOT
 • Bingazi
 • On İki Ada
 • Trablusgarp

 

 

 

 

 

 

 • G-8 Ülkeleri  : FAKİRAJİ
 • Fransa
 • ABD
 • Kanada
 • İngiltere
 • Rusya
 • Almanya
 • Japonya
 • İtalya

 

 

 

 

 • 1934’te Balkan Antantı : TaYYaR

 

 • Türkiye
 • a
 • Yunanistan
 • Yugoslavya
 • a
 • Romanya

 

 

 

 

 • BEST-VAN Turizm ile Erzurum Kongresine katılan doğu illeri

 

 • Bitlis
 • Erzurum
 • Sivas
 • Trabzon
 • VAN

 

 

 

 

 • Atatürk’ün kadınlara sırasıyla vermiş olduğu haklar  : BMV
 • Belediye Seçimleri
 • Muhtarlık Seçimleri
 • Vekil Seçimleri

 

 

 

 

 

 • Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin hepsi yakında D SMAÇ ‘da . Anadolu beyliklerinin ilk kanalı 🙂

 

 • Danişmentliler
 • Saltuklular
 • Mengücekler
 • Artuklar
 • Çaka Beyliği

 

 

 

 

 

 • EVRAK deyip de geçme yanı oku Tanzimat Fermanı’nda yazanı !
 • Eşitlik
 • Vergi
 • Rüşvet
 • Askerlik
 • Koruma

 

 

 

 

 

 • Doğu sınırımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzaladığı antlaşmalar

 

 • Gümrü
 • Moskova
 • Kars

 

 

 

 

 

 • II. Meşrutiyet dönemi aydınları ? : HATİCE

 

 • Hasan Tosun
 • Abdullah Cevdet
 • Talat Paşa
 • İsmail Canpolat
 • Cemal Paşa
 • Enver Paşa

 

 

 

 

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurmaya KARAR verenler
 • Kazım
 • Ali Fuat
 • Refet
 • Adnan
 • Rauf

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu