Burslar

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Burs Başvurusu 2018 2019

Türk Eğitim Vakfı , 2018-2019 eğitim öğretim döneminde sağlayacağı burs imkanı ile ilgili internet sitesinde açıklama yayımladı.

 

TEV, yurt içinde Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir.

Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bu sayı bugün 237.586‘e ulaşmıştır. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin 1-30 Eylül tarihleri arasında TEV web sitesinden form doldurması, çıktısını alıp imzalayarak, istenilen belgeleri hazırlaması ve ilgili duyuruda belirtilen başvuru sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, her yıl engelli ve yetiştirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afet, acı olay vb. gibi milletçe acısını yaşadığımız olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs tahsis edilmektedir.

Türk Eğitim Vakfı, daha önceki yıllarda yaşanılan doğal afetlerde olduğu gibi 1999 Marmara depreminde 4041, 2002 Afyon depreminde 1000, 2003 Bingöl depremi nedeniyle 100, 2011 Van depremi nedeniyle 400 depremzede öğrenciye burs vermiştir. 2014 yılında yaşanan Soma Faciası nedeniyle yetim kalan 165 öğrenciye de bağışçılarımızın desteğiyle burs verilmektedir. Başarılı olan öğrencilerin bursları, TEV Burs Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenimleri boyunca devam ettirilmektedir.

Her yıl öğretim kurumlarından alınan bilgilere göre, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilir. Başarısız olanlarla, başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilenlerin ve TEV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

TEV burs vermenin yanı sıra başarıyı teşvik etmek amacıyla, öğrenimini Yurt İçi Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen başarı seviyelerinde tamamlayan bursiyerlerine “Başarı Ödülleri” vermektedir.

Burslar ekim-haziran ayları arasında 9 ay ödenmektedir, artışlar her yıl ekim ayında yapılmaktadır.

Aylık Burs Ödemeleri2018-2019 öğretim yılı (Ekim-Haziran)
Mesleki Orta Öğretim  250.-TL
Üniversite  600.-TL
Yüksek Lisans1.000.-TL
Doktora1.200.-TL

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bursludan vicdani yükümlülüğünü kabul ettiğine dair belge alınır.

SOSYAL FAALİYETLER:

TEV bursiyerlerine parasal destek sağlamanın yanı sıra, sosyal yönden de gelişmelerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmaktadır. Bursiyerlere bu amaçla;

–  Ücretsiz İngilizce kursu sağlamakta,

–  Staj yerleri temin etmekte,

–  İş hayatında olan konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği dizi toplantılar düzenlemekte,

–  Web sayfamızdan erişilebilen TEV Akademi’den yararlanmaları sağlanmakta,

–  Web sayfamızdan erişilebilen TEV Mentorink’ten (Online mentorluk desteği) yararlanmaları sağlanmakta,

–  Bursiyerleri biraraya getirecek geziler (Teknik, kültür ve moral gezileri vb.)  düzenlemekte,

–  Ücretsiz tiyatro, konser ve fuar davetiyesi imkanı sağlandığında bursiyerlere ulaştırılmakta,

 

 

TEV ÜSTÜN BAŞARI BURSLARI

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 40. kuruluş yılından itibaren; başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olan TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursunun yanı sıra, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla Üstün Başarı Bursu vermeye başlamıştır. Üstün Başarı Bursuna, LYS’de MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre ilk 5000’e giren öğrenciler ile ikinci sınıfa geçen, gerekli şartları sağlayan ve liderlik vasfı taşıdığına inanan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

TEV Üstün Başarı Bursundan yararlanmak isteyen, kendisinde liderlik vasıfları taşıdığına inanan adayların 1-30 Eylül tarihleri arasında TEV’in web adresinden form doldurması, çıktısını alıp, ilgili bölümleri imzalayarak istenilen belgeler için hazırlık yapması gerekmektedir.

TEV Üstün Başarı Bursu için başvuru yapan öğrenciler öncelikle ön elemeye tabi tutulmakta, ön elemeyi geçen adaylara anket uygulanmakta, ankete katılanlar kompozisyon yazımı için sınav merkezlerine davet edilmektedirler. Kompozisyon sınavını geçen adaylar ise, liderlik vasıfları değerlendirilmek üzere çeşitli üniversitelerden davet edilen öğretim üyelerinin oluşturduğu komisyon tarafından mülakata alınmaktadırlar. Sanat alanındaki adaylar ise yine konusunda uzman öğretim üyeleri huzurunda yapılan dinleti programı ile seçilmektedirler.

Yurtiçi Burs Başvuruları için tıklayınız.

 

 

 

 

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim), Yüksek Lisans, Doktora ve Teknik, Endüstri Meslek Lisesi Burslarında Bursun Devamı ve Ödül Koşulları

YÜKSEK ÖĞRENİM için : Genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. (Not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız derse müsaade edilir.)

Başarısız ders olmadığı takdirde genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.20 olması gerekmektedir.

Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin ise başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. Sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir, mutlaka hangi notla geçildiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA için : Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olup öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl vaya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

MESLEKİ ORTA ÖĞRENİM için : Öğretim yılı sonunda, başarısız dersi olmayan ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

 

BURS ÖDÜLLERİ

Burs ödüllerinin amacı:

 • Daha çok çalışmayı teşvik etmek
 • Üstün başarılı olmayı özendirmek
 • TEV bursları başarı piramidini oluşturmak
 • Bursluların TEV ile ilişkilerini güçlendirmek
TEV YÜKSEKÖĞRENİM ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ :

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olan bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Başarı Belgesi ve bir aylık burs ile ödüllendirilir.

 

TEV YÜKSEKÖĞRENİM SINIF/BÖLÜM BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ :

Genel not ortalaması ile kendi sınıfında/bölümünde birinci sırada olan bursiyerler, TEV Sınıf/Bölüm Birincisi Belgesi ve iki aylık burs ile ödüllendirilir.

 

TEV YÜKSEKÖĞRENİM OKUL BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ :

Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulunu birincilikle bitiren bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Okul Birincisi Belgesi ve iki aylık burs tutarı ile ödüllendirilir. Aynı zamanda fakülte ve yüksek okul birincileri TEV Yüksek Lisans bursu almaya hak kazanır.

TEV YÜKSEKÖĞRENİM ONUR ÖDÜLÜ :

Yüksek öğrenimini (Üniversitesini) birincilikle bitiren bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Onur Belgesi, üç aylık burs tutarı ve TEV Yüksek Lisans bursu ile ödüllendirilir.

TEV YÜKSEK LİSANS ONUR ÖDÜLÜ :

Yüksek lisans öğrenimini bitirme genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olan bursiyerler, “TEV Yüksek Lisans Onur Belgesi”, üç aylık burs tutarı ve TEV doktora bursu ile ödüllendirilir.

TEV DOKTORA ONUR ÖDÜLÜ :

Doktora öğrenimini tamamlayan ve doktora derslerinden genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3.50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en en az 87,5) olan bursiyerler, TEV Doktora Onur Belgesi ve üç aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.

TEV ORTAÖĞRENİM BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ :

Ortaöğrenimini okul birincisi olarak tamamlayan bursiyerler, TEV Mesleki Ortaöğrenim Birincilik Ödülü ve üç aylık burs tutarı ve TEV Eğitim bursu ile ödüllendirilir.

ÖDÜLLERE HAK KAZANMA İÇİN GEREKENLER: 

– Burs ödülleri için başarı koşulunu yerine getirenler, öğretim kurumundan alacakları onaylı başarı belgesini TEV’e göndermelidir.

– Ara sınıftaki öğrencilerin başarısız dersinin olmaması gerekmektedir.

– Bursun bir üst öğrenime devam edebilmesi için dönem veya yıl kaybı olmadan bir üst eğitime geçilmiş olması gerekmektedir.

– Öğrencilerin, onaylı not dökümü belgelerini de TEV’e ulaştırması gerekmektedir.

– Sınıf/bölüm/okul birincilikleri olan öğrencilerin, öğretim kurumlarından alacakları öğretim yılı itibariyle birinciliklerini gösteren onaylı bir belgeyi TEV’e ulaştırması gerekmektedir.

– Bursiyerler, aynı anda birden fazla ödüle hak kazanırsa, en yüksek olan ödül verilir.

– Hazırlık sınıfı için ödüller geçerli değildir.

 

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • TEV Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, TEV’in burs koşullarını bilerek burs almaya başlar. Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.
 • TEV bursu alıyorken başka bir resmi veya özel kurumdan burs alınmaması gerekmektedir. TEV bursu çıktıktan sonra başka kurumdan da burs çıkarsa derhal diğer kurum iptal ettirilmelidir. Aksi halde kurumlar arası yazışmalarda her iki kurumdan da mahrum olunabilir. Ayrıca kriterlere aykırı hareket ettiği tespit edilenlerden aldığı bursların tamamını geri iade etmesi istenir.
 • Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği TEV’e zamanında bildirmekle yükümlüdür.
 • Bursiyerler, tüm dönemleri gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) temmuz ayı sonuna kadar Vakfa ulaştırmakla yükümlüdür. (Yaz okuluna kalanlar ağustos ayı sonuna kadar)
 • Bursiyerler bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğretim kurumundan onaylı öğrenci belgesini eylül ayı sonuna kadar Vakfa ulaştırmakla yükümlüdür.
 • Belgelerinin TEV’e ulaşmasından bursiyerler sorumludur. Not dökümü belgesinin ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesinin TEV’e ulaşmaması bursun kesilmesine neden olur.
 • Bursiyerler TEV’in düzenlemiş olduğu sosyal etkinliklere mümkün olduğunca katılır.
 • Bursiyerler, TEV tarafından yürütülecek sosyal sorumluluk projelerinde her yıl en az 10 saat yardımcı olmayı kabul eder.
 • Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da TEV Ailesinin bir ferdi olarak TEV’le bağlarını koparmamayı ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-posta, iş yeri bilgi değişikliklerini zamanında TEV’e bildirmeyi görev bilir.
 • Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Buna dair başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesini doldurarak imzalar.

Ek Bilgiler :

 • Lise öğrenimi sırasında TEV’den burs alan öğrencinin bursu, yıl kaybı olmadan Üniversite Seçme Sınavında başarı göstererek devlet üniversitesinde öğrenim görmeye hak kazandıkları takdirde kazandıkları üniversite TEV Burs Yönetmeliğine uygun ise devam eder.
 • TEV’den lisans öğrenimi sırasında burs alan bursiyerlerin bursu, üniversite, fakülte birinciliklerinin olması, dönem ve yıl kaybının olmaması halinde ve istedikleri takdirde yüksek lisans öğreniminde de devam eder.
 • Bursiyerlerin yüksek lisans yapacağı yüksek öğretim kurumunun da TEV’in burs koşullarına uygun olması gerekmektedir. Koşulları sağlamayan bursiyerler diğer adaylar gibi yeniden başvuru yaparak seçim sürecine dahil olur.
 • Uluslararası veya ulusal değişim programları ile yurt dışına çıkan veya misafir öğrenci olarak başka üniversiteye geçen öğrenciler Vakfı örnek belgeleri ve dilekçeleri ile bilgilendirmekle yükümlüdür.
 • Uluslararası veya ulusal değişim programları ile yurt dışına çıkan veya misafir öğrenci olarak başka üniversiteye geçen öğrencilerin bursları asıl öğretim kurumunca kayıt dondurulmuyorsa öğrenim yılı içinde kesilmez, başarı koşullarını sağladığı sürece devam eder.
 • Burs öğrenciye başarı koşullarını sağladığı sürece verilir. Herhangi bir nedenle öğrenimin uzaması halinde burs uzatılmaz. Sadece önemli hastalık, ciddi trafik kazası vb. mazeret durumlarında öğrencinin durumunu belgelendirmesiyle TEV öğrencinin bursunun devam etmesine karar verebilir.
 • Burs ödülleri burs aylıklarına ilave edilerek yatırılır. Başarı Sertifikaları TEV Genel Müdürlük ve şubelerde düzenlenen etkinliklerle takdim edilir. Diğer illerde okuyanların aile ikametgah adreslerine postalanır.

BURSUN KESİLME HALLERİ

Bursun Normal Sürecinde Kesilmesi

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir. Yukarıda bahsedilen başarı durum belgelerini zamanında TEV’e ulaştırmayan öğrencilerle, başarı durumu burs kriterlerini sağlamayan öğrencilerin bursu kesilir ve bir sonraki döneme devam ettirilmez.

Bursun Diğer Hallerde Kesilmesi

 • Başka bir kamu veya özel yerden maaş, ücret veya burs aldığı tespit edilenlerin,
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
 • Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, sene veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin,
 • Vakfa bilgi vermeden kayıt donduranların,
 • İstenilen eksik belgelerini tamamlamayanların,
 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı tespit edilenlerin,
 • Hüküm giydiği tespit edilenlerin,
 • Türk Eğitim Vakfına ve çalışanlarına karşı hakaret vb. çirkin davranış ve eylemler sergileyenlerin

bursları kesilir ve gereken durumlarda bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler geri istenir.

 

 

 

Detaylı Bilgi ve Başvuru

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close