Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde Sözleşmeli Akademisyen Çalışabilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK ) , Maliye Bakanlığının görüşünü de alarak belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamu kurumları ve vakıf üniversiteleri de dahil üniversitelerin kadrolarından bulunmayan profesör ve doçentler ihtiyaç duyulan alanlarda tıp ve diş hekimliği fakültelerinde artık sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışabilecekler

İhtiyaç, ilgili fakülte kurulunca belirlenecek ve üniversite yönetim kurulu tarafından karara bağlanacak. Öğretim üyeleri  her türlü eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunabilecekler.

 

Ek ders ücretinin 10 katına kadar saatlik ücret ödenebilecek. Özellik arz eden işler için YÖK kararıyla ücret 15 katına kadar arttırılabilecek. Ödemeler özel bütçeden yapılacak.

Sözleşmeler YÖK’ün onayı ile en fazla bir yıllık olacak. 2 aydan kısa süreli sözleşmeler üniversite yönetim kurulu kararıyla yapılabilecek.

Usul ve esaslar 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

 

YÖK