Notlar

Şifreli Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notu

Şifreli Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notu

 

 • Halk Edebiyatı Çeşitleri

Şifre : ATA

Aşık Edebiyatı

Tekke Edebiyatı

Anonim Halk Edebiyatı

 

 

 • Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri

Şifre : TeK SeVDa

Türkü

Koşma

Semai

Varsağı

Destan

 

 

 • Tekke Edebiyatı Nazım Şekilleri

Şifre : ŞDDİNN

 

Şathiye

Deme

Devriye

İlahi

Nefes

Nutuk

 

 

 

DİVAN EDEBİYATI

 

 

a) Beyitlerle Oluşan Nazım Şekilleri

Şifre : Güzel MeKKeM

Gazel

Mesnevi

Kaside

Kıta

Müstezat

 

 

 

b)  Dörtlüklerle Oluşan Nazım Şekilleri

Şifre : MüŞTeRi

Murabba

Şarkı

Tuyuğ

Rubai

 

 

c) Bentlerle Oluşan Nazım Şekilleri

TERKİB-İ BENT

TERCİ-İ BENT

 

 

 • Tanzimat Edebiyatı 1.Dönem Sanatçıları

Şifre : Ş2A2NZ

 

Şinasi

Şemsettin Sami

Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Vefik Paşa

Namık Kemal

Ziya Paşa

 

 

 

 • Tanzimat Edebiyatı 2.Dönem Sanatçıları

Şifre : SoRuN ADaM

 

 

Sami Paşazade Sezai

Recaizade Mahmut Ekrem

Nabizade Nazım

Abdülhak Hamit Tarhan

Direktör Ali Bey

Muallim Naci

 

 

 

 • Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları

Şifre : SaHTe HaCiM

 

Süleyman Nazif

Halit Ziya Uşaklıgil

Tevfik Fikret

Hüseyin Cahit Yalçın

Cenap Şahabettin

Mehmet Rauf

 

 • Fecr-i Ati Topluluğu Sanatçıları

Şifre : FeCi YARA

 

Fuat Köprülü

Celal Sahir

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ahmet Haşim

Refik Halit Karay

Ali Canip Yöntem

 

 

 

 • 20. Yüzyılın Bağımsız Sanatçıları

Şifre : Yeni HAMAM

 

Yahya Kemal Beyatlı

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Ahmet Haşim

Mehmet Akif Ersoy

Ahmet Rasim

Mehmet Emin Yurdakul

 

 

 

 • Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları

Şifre : HaYıR ZAFFeR

 

Halide Edip Adıvar

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Refik Halit Karay

Ziya Gökalp

Ali Canip Yöntem

Fuat Köprülü

Falih Rıfkı Atay

Ömer Seyfettin

Reşat Nuri Güntekin

 

 

 

 • Garipçiler

Şifre : OMO

 

Orhan Veli Kanık

Melih Cevdet Anday

Oktay Rıfat Horozcu

 

 

 

 • 2. Yeniciler

Şifre : ECE SÜT İçti

 

Edip Cansever

Cemal Süreyya

Ece Ayhan

Sezai Karakoç

Ülkü Tamer

Turgut Uyar

İlhan Berk

 

 

 • Yedi Meşaleciler 

Şifre : CeZVeSi YaMuK

 

Cevdet Kudret Solok

Ziya Osman Saba

Vasfi Mahir Kocatürk

Sabri Esat Siyavuşgil

Yaşar Nabi Nayır

Muammer Lütfi Bahşi

Kenan Hulusi Koray

 

 • Memleketçiler

Şifre : OHA KÖZ FENA

 

Orhan Şaik Gökyay

Halit Fahri Ozansoy

Ahmet Kutsi Tecer

Kemalettin Kami Kamu

Ömer Bedrettin Uşaklı

Zeki Ömer Defne

Faruk Nafiz Çamlıbel

Enis Behiç Koryürek

Necmettin Halil Onan

Arif Nihat Asya

 

 

 • Mistik Ruhçu Edebiyat Anlayışı

Şifre : SAPaN

 

Sezai Karakoç

Asaf Halet Çelebi

Peyami Safa

Necip Fazıl Kısakürek

 

 

 

 • Hisarcılar

Şifre : YeMİM

 

Yavuz Bülent Bakiler

Munis Faik Ozansoy

İlhan Geçer

Mehmet Çınarlı

 

 • Maviciler

Şifre : AFO

 

Attila İlhan

Ferid Edgü

Orhan Duru

 

 

 

 • 15. yy Sanatçıları

Şifre : ŞANSA bak

 

Şeyhi

Ahmet Paşa

Necati

Süleyman Çelebi

Ali Şir Nevai

 

 

 • 14. yy Sanatçıları

Şifre : KASAG

 

Kadı Burhanettin

Ahmedi

Seyyid Nesimi

Aşık Paşa

Gülşehri

 

 

 • 13.yy Sanatçıları

Şifre : HAMSe Ş

 

Hoca Dehhani

Ahmet Fakih

Mevlana

Sultan Veled

e

Şeyyah Hamza

 

 

 • 18. yy Sanatçıları

Şifre : ŞeN

 

Şeyh Galip

e

Nedim

 

 

 

 • Sözlü Edebiyat Ürünleri

Şifre : SoS DöK

 

Sav

Sagu

Destan

Koşuk

 

 

 • İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri

Şifre : AK DeDe

 

Atabetül Hakayık

Kutadgu Bilig

Divan-u Lügatit Türk

Divan ı Hikmet

 

 

 

 • Anonim Halk Edebiyatı Türleri

Şifre : MANTO BaKTıMM

 

Mani

Ağıt

Ninni

Türkü

Orta Oyunu

Bilmece

Karagöz

Tekerleme

Masal

Meddah

 

 

 • Halk Edebiyatı Sanatçıları

Şifre : DaKiKa Dakika Güncel HABER YAP

 

Dadaloğlu

Karacaoğlan

Köroğlu

Dertli

Kayıkçı Kul Mustafa

Kaygusuz Abdal

Gevheri

Hacı Bayram Veli

Hacı Bektaş Veli

Aşık Veysel

Bayburtlu Zihni

Erzurumlu Emrah

Ruhsati

Yunus Emre

Aşık Ömer

Pir Sultan Abdal

 

 • Klasisizm’in Temsilcileri

Şifre : CüMLeLeRİM AŞuFDe

 

Corneille

Moliere

La Bruyere

La Fontaine

Racine

Montaigne

Ahmet Vefik Paşa

Şinasi

Fenelon

Descartes

 

 

 • Romantizmin Temsilcileri

Şifre : SeVGiLiM PLaJDa NeŞe ARaR

 

Schiller

Victor Hugo

Goethe

Lamartine

Musset

Puşkin

Lord Byron

J.J Rousseau

Dumas

Namık Kemal

Şemsettin Sami

Ahmet Mithat

Recaizade Mahmut Ekrem

Abdülhak Hamit Tarhan

Reşat Nuri Güntekin

 

 • Realizmin Temsilcileri

Şifre : Fener Bahçe De GalataSaray Da ÇaTLaTDı

 

Flaubert

Balzac

Dostoyevski

Gogol

Stendhal

Defoe

Çehov

Turgenyev

London

Tolstoy

Dickens

 

 

 

 • Realizmin Temsilcileri

Şifre : SaMaN YaSTıK ÖPeRİM Ha

 

Sami P. Sezai

Mehmet Rauf

Nabizade Nazım

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Sait Faik Abasıyanık

Tarık Buğra

Kemal Tahir

Ömer Seyfettin

Peyami Safa

Refik Halit Karay

Mehmet Akif Ersoy

Mehduh Şevket E.

Halit Ziya Uşaklıgil

Halide Edip Adıvar

 

 • Naturalizmin Temsilcileri

Şifre : HaDeMeSiz HaN Boş

 

Haupmant

Daudet

Maupassant

Steinback

Zola

H.R. Gürpınar

Nabızade Nazım

Beşir Fuat

 

 

 • Parnasizmin Temsilcileri

Şifre : LPGCi HaYaTi

 

Lisle

Prudhomme

Gautier

Coppee

Heredia

Yahya Kemal Beyatlı

Tevfik Fikret

 

 • Sembolizmin Temsilcileri

Şifre : BMW si VaR ama AC

 

Baudelaire

Mallerme

Valery

Verlaine

Rimbaud

Ahmet Haşim

Cenap Şahabettin

 

 

 

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close