Diğer

Saint Benoit Fransız Lisesi Kayıt Bilgileri Ücretleri – MEB LGS 2018

1. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV
Bakanlığımızca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Merkezî Sınav 02 Haziran 2018 tarihinde
gerçekleştirilir. Okula öğrenci kayıt kabul işlemleri, taban puan ilanı ve ön kayıt – kesin kayıt
yoluyla yapılır.
2. OKULA BAŞVURU ŞARTLARI
Yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, adayın Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan 8. sınıf
Merkezi Sınavına katılmış ve sınavının geçerli sayılmış olması gerekir.
Okulun açıkladığı taban puana eşit veya üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir
3. MERKEZÎ SINAV PUANI (MSP)
Okul yerleştirme puanı Milli Eğitim Bakanlığı’nca hesaplanacak Merkezî Sınav Puanıdır.
Herhangi bir dönemde; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından puanların değiştirilmesi durumunda,
yerleştirmelerde bakanlığın yayımlayacağı son puanlar geçerli olacaktır.
4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR
4.1. Öğrenci velileri, kayıt kabul işlemlerinde fotoğraflı kimlik ve MEB sistemlerine giriş için gerekli
belgeleri ibraz edeceklerdir.
4.2. Ön kayıtlar, elektronik ortamda veya bizzat okula giderek yapılabilir.
4.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda okulun MEB tarafından
onaylanan Kurum Yönetmeliğindeki hükümler esas alınır.
4.4. Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için tüm belgeler kayıt görevlisi tarafından kontrol edilir.
Bu işlemi takiben veli ilk taksiti yatırır ve dekont ile kayıt görevlisine başvurarak kesin kayıt işlemini
gerçekleştirir.
4.5. Kayıt çekme işlemi okulun web sitesinde ilan edilen çalışma saatleri içinde yapılabilir. Kesin
kaydını yaptırdığı halde okul eğitim-öğretim yılına başlamadan önce veya sonra kaydını alan
adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” maddesi
hükümlerine göre yapılır.
4.6. Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, ayrılışın gerçekleştiği kayıt dönemine ait
sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Eğer kayıt çekme işlemi kayıt dönemi içinde
yapılmadıysa yeni öğrenci kaydı ancak bir sonraki dönemde yapılabilir.
4.7. Serbest kayıt döneminde; ön kayıt bitiş saatinde açık kontenjan varsa sıralama listesine göre
yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Aksi halde o serbest kayıt dönemi sonlandırılır.
4.8. Kesin kayıt yapıldıktan sonra bir özel okuldan ayrılan adaylar, daha sonra aynı özel okula
başvuruda bulunamazlar. (O özel okulda açık kontenjan bulunması halinde resmî okullara kayıt
yaptırıp sonradan geri dönen öğrenciler bu kapsam dışındadırlar.)
4.9. Okul, kayıt dönemlerinde; Ön Kayıt, Asil Listeden Kesin Kayıt ve Yedek Listeden Kesin Kayıt
işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini web sitesinde de ilan edecektir.
4.10. Ön kayıt işlemi sadece yapıldığı kayıt dönemi için geçerlidir.
4.11. Okul Kayıt Kabul Komisyonu Müdür, Türk Müdür Başyardımcısı ve kayıtlardan sorumlu bir
memurdan oluşur.

I. Ön Kayıt – Kayıt Dönemi
a. I. Ön kayıt, 27 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Okul, I. ön kayıt dönemi için
taban puanını 27 Haziran 2018 tarihinde web sitesinde ilan edecektir.
b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 27 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihlerinde
başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt işlemleri, ön kaydın son günü saat
17.00’de tamamlanacaktır.
c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 1 Temmuz 2018 günü en geç saat
19.00’da okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul,
doğrudan veya elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve
soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda izin alacaktır.
ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 2 Temmuz 2018
tarihinde saat 17.00’ye kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar
kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, I. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.
d. 2 Temmuz 2018 tarihi saat 17.00 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Okul
yönetimince boş kontenjanlara bu kayıt döneminde kayıt yapılmasına veya bu kontenjanların
sonraki ön kayıt dönemine bırakılmasına karar verilir.
Boş kontenjanlara kayıt yapılmasına karar verilirse, 3 Temmuz 2018 tarihinde saat tam 09.00’da
okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış
öğrencilerin sıralamaları yapılır, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak ve hazır
bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve kayıt işlemine devam edilir. Açık
kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılır.
e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 3 Temmuz 2018 tarihinde en geç saat 19.00’da kayıt durumunu
inceleyerek II. Ön kayıt – kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web
sitesinde ilan edecektir.
II. Ön Kayıt – Kayıt Dönemi
a. II. Ön kayıt, 4 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır. Okul, II. Ön kayıt dönemi için taban puanını
3 Temmuz 2018 tarihinde web sitesinde ilan edecektir.
b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 4 Temmuz 2018 tarihinde başvuruda
bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt işlemleri saat 17.00’de tamamlanacaktır.
c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 4 Temmuz 2018 günü en geç saat
19.00’da okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul,
doğrudan veya elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve
soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda izin alacaktır.
ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 5 Temmuz 2018
tarihinde saat 15.00’e kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar
kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, II. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.
d. 5 Temmuz 2018 tarihi saat 15.00 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Okul
yönetimince aynı gün ön kayıt listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya boş
kontenjanlara kayıt yapılmasının sonraki serbest kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince
karar verilir.
Boş kontenjanlara kayıt yapılmasına karar verilirse, 5 Temmuz 2018 tarihinde saat tam 15.00’te
okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış
öğrencilerin sıralamaları yapılır, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak ve hazır
bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve kayıt işlemine devam edilir. Açık
kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılır.
e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 5 Temmuz 2018 tarihinde en geç saat 19.00’da kayıt durumunu
inceleyerek serbest kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde
ilan edecektir.

III. Serbest Kayıt Dönemi
Okul Kayıt Kabul Komisyonu, serbest kayıtlarla ilgili saatleri ve esasları web sitesinde ilan
edecektir.
Nakiller
Yerleştirmeye esas nakil dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde
belirtilen koşullarla ve web sitesinde ilan edilen bilgiler çerçevesinde yapılır.
Açıklamalar
a. Okulun taban puanı, her dönem için Okul Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve ilan
edilecektir.
b. Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan
düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ :

2018 – 2019 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAKSİTLERİ
PeşinatKayıt dönemi8.100 TL

Akbank Galata 019-3711 no.lu okul hesabına

IBAN TR56 0004 6000 1988 8000 0037 11

1. Taksit15 Ağustos 20189.000 TLAkbank Galata kredili kendi hesabınıza
2. Taksit15 Ekim 20189.000 TLAkbank Galata kredili kendi hesabınıza
3. Taksit17 Aralık 20189.000 TLAkbank Galata kredili kendi hesabınıza
4. Taksit15 Şubat 20199.000 TLAkbank Galata kredili kendi hesabınıza
5. Taksit15 Nisan 20199.000 TLAkbank Galata kredili kendi hesabınıza

TOPLAM (KDV dahil)

53.100 TL

 

İNDİRİMLİ ÜCRET :

İndirimOranİndirim tutarıİndirim sonrası
ödenmesi gereken tutar
Şartlar
Peşin6 %3.186 TL49.914 TL

Ödemenin kayıt günü saat 17’ye kadar
yapılması durumunda

Öğretmen10 %5.310 TL47.790 TLAnne ya da babanın 2018-2019 eğitim yılında öğretmen olarak görev yaptığını belgelemesi halinde
Kardeş10 %5.310 TL47.790 TLKardeş okulumuzda kayıtlı öğrenci ise

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close