ALESSınavlar

ÖSYM , ALES Sonbahar 2017 Değerlendirme Raporunu Yayınladı

Geçtiğimiz günlerde  ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer , merkezin ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla, ‘Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi’ çalışma grubu kurduklarını açıklamıştı.

 

Çalışma grubunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Yıldız yer alıyor. 

 

Çalışma Grubu ilk analizini ALES Sonbahar 2017 üzerinde yaparak raporu yayınladı. 

 

 

Değerlendirme Raporu

 

 

Raporun Özeti ve Sonuçları 

 

2017 ALES Sonbahar Dönemine toplam 221.660 aday katılmıştır. Bu adayların 105.884’ü erkek (%47,8), 115.776’sı (%52,2) kadındır.

• Sayısal testi ham puanların ortalaması 18,59 ve sözel testi ortalaması 30,37 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu, sayısal testin sözel teste göre adaylar açısından kısmen daha zorlayıcı olduğunu göstermektedir.

• Yapılan analizler sonucunda hem sayısal (ortalama ayırt edicilik düzeyi = 0,54) hem de sözel testlerinin (ortalama ayırt edicilik düzeyi = 0,45) ayırt ediciliği yüksek sorulardan oluştuğu görülmüştür. Bu bağlamda ALES, sayısal ve sözel akıl yürütme becerileri açısından yüksek ve düşük başarı gösteren adayları ayırt edebilmektedir.

• İç tutarlılık anlamında güvenirliği belirlemek için Kuder-Richardson 20 (KR-20) katsayıları hesaplanmış; sayısal test için 0,95, sözel testi için ise 0,92 değerleri elde edilmiştir. Bu bulgular, her iki test puanlarının yüksek derecede güvenilir olduğuna işaret etmektedir.

• Adaylar alanlarına göre sınıflandırıldığında; sayısal ve eşit ağırlık alanlarında kadın ve erkek aday oranları birbirine yakın iken, alanı sözel olan kadın aday sayısı erkek aday sayısının yaklaşık 1,5 katıdır. Her üç alanda da kadın aday oranları erkek aday oranlarından daha yüksektir, cinsiyet grupları arasındaki yüzde farkının en yüksek olduğu alan ise sözel alanıdır.

• Beklendiği üzere, sayısal puan ortalaması açısından en yüksek ortalama sayısal alan adaylarına,
en yüksek sözel puan ortalaması ise alanı sözel olan adaylarına aittir. Buna karşın,
en yüksek eşit ağırlık puan ortalamasına sahip olan adayların da sayısal alanından olduğu görülmüştür.

• Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 70 ve üzerinde puan alma zorunluluğu bulunduğundan, 70 puan ölçütüne erişen ya da bu ölçütü aşan adaylara ilişkin dağılımlar incelenmiştir. 70 ve üzerinde puan alan adayların yüzde dağılımı açısından, sayısal ve sözel puan türlerinde, beklendiği üzere, sırasıyla sayısal ve sözel alan adaylarının en başarılı gruplar olduğu ancak eşit ağırlık puan türünde en başarılı grubun yine sayısal alan adayları
olduğu bulunmuştur.

• Sayısal alan adaylarının hem sayısal hem de eşit ağırlık puan türlerinde diğer adaylardan daha başarılı oldukları, sözel puan türünde ise diğer adayların kısmen altında başarı gösterdikleri bulunmuştur. Sözel puan türünde ise 70 puan ölçütü açısından alan adaylarının başarı sırası sözel, eşit ağırlık ve sayısal olarak elde edilmiştir.

 

70 ve üzerinde puan alan adayların cinsiyet dağılımı incelendiğinde; sayısal puan türünde 66.490 adaydan 34.080’inin (%51,2) erkek, 32.410’unun (%48,8) ise kadın olduğu görülmüştür. Sonuçta, yalnız sayısal puan türünde erkek adayların sayısının kısmen fazla olduğu ancak eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde kadın adayların sayısının erkek adaylardan önemli ölçüde fazla olduğu bulunmuştur.

• Adayların mezuniyet tarihlerine ilişkin incelemelerde, özellikle 2008 yılı ve öncesinde mezun olan adayların puan ortalamalarının dikkat çeken bir düşüş gösterdiği bulunmuştur. Detaylı incelemede, 2009 yılı ve sonrasında mezun olan ve eğitimine hâlâ devam eden adayların puan ortalamalarının daha yüksek olduğu, mezuniyetinden bu yana en az dokuz yıl geçen adayların ortalamalarının ise düşüş gösterdiği belirlenmiştir.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close