MEB – 12.Sınıf Konuları

Milli Eğitim Bakanlığının, 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde 12.sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan müfredatta dersler ve yer alan konular şöyle : 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı 

 

 

1. ÜNİTE: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu

2. ÜNİTE: Cumhuriyet Dönemi’nde Öğretici Metinler

 • Deneme
 • Makale
 • Gezi Yazısı
 • Hatıra
 • Fıkra

3. ÜNİTE: Cumhuriyet Dönemi’nde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

 • Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
 • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Garip Hareketi (I. Yeni)
 • Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar
 • Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
 • İkinci Yeni Şiiri
 • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
 • 1980 Sonrası Şiir
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Halk Şiiri

4. ÜNİTE: Cumhuriyet Dönemi’nde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

 • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
 • Toplumcu Gerçekçi Eserler
 • Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
 • Modernizmi Esas Alan Eserler
 • Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro Metinleri)
 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

 

 

 

Dil ve Anlatım 

 

 

1. ÜNİTE: Sanat Metinleri

 • Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri
 • Sanat Metinleri
  • Fabl
  • Masal
  • Hikaye (Öykü)
  • Roman
  • Tiyatro (Oyun)
  • Şiir

2. ÜNİTE: Sözlü Anlatım

 • Konferans
 • Açık Oturum
 • Sempozyum
 • Forum
 • Münazara

3. ÜNİTE: Bilimsel Yazılar

 • Bilimsel Yazılar

 

 

 

Matematik 

 

 

 

1. ÜNİTE: TÜREV

 • Limit ve Süreklilik
  • Limit
  • Süreklilik
 • Türev
  • Bir Fonksiyonun Değişim Oranı
  • Bir Fonksiyonun Bir Noktadaki ve Bir Aralıktaki Türevi
  • Türevlenebilen İki Fonksiyonun Toplamının, Farkının, Çarpımının ve Bölümünün Türevi
  • Bileşke Fonksiyonunun Türevi
  • Bir Fonksiyonun Yüksek Mertebeden Türevleri
 • Türev Uygulamaları
  • Verilen Bir Fonksiyonun Bir Noktadaki Teğetinin ve Normalinin Denklemleri
  • Bir Fonksiyonun Artan ve Azalan Olduğu Aralıklarla Türevin İşareti Arasındaki İlişki
  • Ekstremum Noktalar
  • Maksimum ve Minimum Problemleri
  • Bir Fonksiyonun Grafiği Üzerinde Bükeylik ve Dönüm Noktası
  • Fonksiyon Grafiğinin Çizimi

2. ÜNİTE: İNTEGRAL

 • Belirli ve Belirsiz İntegral
  • Riemann (Riman) Toplamı
  • Bir Fonksiyonun Grafiği Altında Kalan Alanı Veren Fonksiyonun Türevi ile Grafiğin Temsil Ettiği Fonksiyon Arasındaki İlişki
  • Bir Fonksiyonun Belirli ve Belirsiz İntegralleri Arasındaki İlişki
  • Belirli İntegralin Özellikleri
  • Belirsiz İntegral Alma Kuralları
  • Belirsiz İntegralin Özellikleri
  • Belirsiz İntegral Alma Teknikleri
 • Belirli İntegral Uygulamaları
  • Belirli İntegral ile Alan Hesabı

3. ÜNİTE: ANALİTİK GEOMETRİ

 • Çemberin Analitik İncelenmesi
  • Çember Denklemi
  • Denklemi Verilen Doğru ile Çemberin Birbirine Göre Durumları
  • Çember Üzerideki Bir Noktadan Çembere Çizilen Teğet ve Normal Denklemleri
 • Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi
  • Parabol, Elips ve Hiperbol

4. ÜNİTE: VEKTÖRLER

 • Standart Birim Vektörler ve İç Çarpım
  • Standart Birim Vektör
  • İki Vektörün İç Çarpımı
  • Bir Vektörün Başka Bir Vektör Üzerine Dik İzdüşümü
 • Doğrunun Vektörel Denklemi
 • Vektörlerle İlgili Uygulamalar

5. ÜNİTE: SAYMA

 • Tekrarlı Permütasyon
 • Dönel (Dairesel) Permütasyon

6. ÜNİTE: OLASILIK

 • Deneysel ve Teorik Olasılık

7. ÜNİTE: UZAY GEOMETRİ

 • UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM
  • Uzayda Bir Düzlemi Belirleyen Durumlar
  • Uzayda İki Doğrunun, İki Düzlemin ve Bir Düzlem ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları
  • Uzayda İki Düzlem Arasındaki Açı
  • Bir Şeklin Bir Düzlem Üzerindeki İzdüşümü
 • Katı Cisimler
  • Dikdörtgenler Prizması

 

 

 

Tarih 

 

 

1. ÜNİTE: XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

 • I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
 • Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSBC), Orta Asya’daki Türk Devletler ve Toplulukları
 • Orta Doğu’da Manda Yönetiminin Kurulması
 • Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç: Japonya
 • 1929 Dünya Ekonomik Krizi
 • İki Savaş Arası Dönemde Avrupa
 • İki Savaş Arası Dönemde Dünya
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI

 • Yeni Bir Savaşa Doğru
 • Savaş Yılları
 • Barışa Doğru
 • Savaşın Etkileri
 • Savaş Yıllarında Türkiye

3. ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

 • Blokların Kuruluşu
 • Paylaşılmayan Orta Doğu
 • Uzak Doğu’da Çatışma
 • Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu
 • Soğuk Savaş Döneminde Türkiye
 • Soğuk Savaş Döneminde Dünya

4. ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI

 • Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci
 • Yumuşama Dönemi Çatışmaları
 • Barış İçinde Bir Arada Yaşama
 • Arap-İsrail Savaşları ve Büyük Devletlerin Politikaları
 • Uluslararası Politikada Petrolün Yeri
 • İran-Irak Savaşı
 • Yumuşama Döneminde Dünya
 • Türk Dış Politikası
 • Türkiye’de Bunalımlı Yıllar

5. ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA

 • SSCB’de Değişen ve Sonuçları
 • Asya’da Yeni Yapılanma
 • Doğu Bloku’dan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar
 • Türkiye ve Avrupa Birliği
 • Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar
 • Orta Doğu ve Afganistan’da ki Gelişmeler
 • Dünyadaki Gelişmeler
 • Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası
 • 1980 Sonrası Türkiye
 • Küresel Sorunlar

 

 

Coğrafya 

 

 

 

1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

 • Doğadaki Ekstrem Olaylar ve Etkileri
 • Doğal ve Beşeri Süreçlerin Etkileşimi
 • Doğal Sistemlerde Olası Değişimler

2. ÜNİTE: BEŞERÎ SİSTEMLER

 • İl Kültür Merkezlerinin Ortaya Çıkışı
 • İl Kültür Merkezleri
 • Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
 • Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Olguları
 • Geleceğin Dünyasında Nüfus, Yerleşme ve Ekonomi

3. ÜNİTE: MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

 • Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması
 • Türkiye’de Ulaşım
 • Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkisi
 • Türkiye’de Ticaretin Ekonomik Faaliyetlere Etkisi
 • Ülkemizde Simgesel Mekanlar
 • Türkiye’nin Turistik Değerleri
 • Türkiye Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri
 • Türkiye’de Turizm Politikaları
 • Türkiye’de Nüfusla İlgili Uygulamalar
 • Türkiye Nüfusunun Geleceği
 • Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Türkiye’nin Üye Olduğu Küresel ve Bölgesel Örgütler

4. ÜNİTE: BÖLGELER VE ÜLKELER

 • Ülkelerin Gelişmişlik Seviyeleri
 • Gelişmiş Bir Ülke Örneği: Kanada
 • Gelişmekte Olan Bir Ülke Örneği: Endonezya
 • Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkileri
 • Enerji Taşımacılığı
 • Geleceğin Ülkesi: Brezilya
 • Günümüz Çatışma Alanları

5. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM

 • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
 • İnsan ve Doğa Etkileşiminin Neden Olduğu Riskler
 • Çevre Sorunlarının Önlenmesi
 • Çevre Yönetimi
 • Doğal Kaynakların Yönetimi
 • Sınırlı Kaynakların Etkili Kullanımı
 • Doğal Çevrenin Korunma
 • Doğal Mirasın Korunması
 • Çevre Bilinci

 

 

Fizik

 

 

1. ÜNİTE: DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Dönerek Öteleme Hareketi
 • Açısal Momentum ve Korunumu
 • Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları

2. ÜNİTE: BASİT HARMONİK HAREKET

 • Basit Harmonik Hareket

3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ

 • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
 • Elektromanyetik Dalga

4. ÜNİTE: ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE

 • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Radyoaktivite
 • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

5. ÜNİTE: MODERN FİZİK

 • Özel Görelilik
 • Kuantum Fiziğine Giriş
 • Fotoelektrik Olay
 • Compton ve De Broglie

6. ÜNİTE: FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI

 • Görüntülenme Cihazları ve Teknolojileri
 • Yarı İletken Teknolojisi
 • Süper İletkenler
 • Nanoteknoloji
 • X-Işınları
 • Lazer Işınları
 • Bilimsel Araştırma Merkezleri

 

 

Kimya

 

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ VE ELEKTRİK

 • Redoks (İndirgenme-Yükseltgenme) Tepkimeleri
 • Elektrokimyasal Hücreler
 • Standart Elektrot Potansiyeli
 • Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektroliz

2. ÜNİTE: KARBON KİMYASINA GİRİŞ

 • Organik Bileşikler
 • Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
 • Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar
 • Organik Bileşiklerde İzomeri

3. ÜNİTE: ORGANİK BİLEŞİKLER

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel

4. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA

 • Petrol Ürünleri
 • Bitkisel Yağlar
 • Yüzey Aktif Maddeler
 • Günlük Hayatımızda Polimerler
 • Biyomoleküller

 

 

Biyoloj

 

 

 

1. ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE

 • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
 • Genetik Şifre ve Protein Sentezi

2. ÜNİTE: BİTKİ BİYOLOJİSİ

 • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
 • Bitkilerde Madde Taşınması
 • Bitkilerde Eşeyli Üreme

3. ÜNİTE: KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ

 • Komünite Ekolojisi
 • Popülasyon Ekolojisi

4. ÜNİTE: HAYATIN BAŞLANGICI VE EVERİM

 • Hayatın Başlangıcı
 • Evrim

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu