Notlar

MEB – 12.Sınıf Konuları

Milli Eğitim Bakanlığının, 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde 12.sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan müfredatta dersler ve yer alan konular şöyle : 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı 

 

 

1. ÜNİTE: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu

2. ÜNİTE: Cumhuriyet Dönemi’nde Öğretici Metinler

 • Deneme
 • Makale
 • Gezi Yazısı
 • Hatıra
 • Fıkra

3. ÜNİTE: Cumhuriyet Dönemi’nde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

 • Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
 • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Garip Hareketi (I. Yeni)
 • Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar
 • Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir
 • İkinci Yeni Şiiri
 • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
 • 1980 Sonrası Şiir
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Halk Şiiri

4. ÜNİTE: Cumhuriyet Dönemi’nde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

 • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
 • Toplumcu Gerçekçi Eserler
 • Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
 • Modernizmi Esas Alan Eserler
 • Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro Metinleri)
 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

 

 

 

Dil ve Anlatım 

 

 

1. ÜNİTE: Sanat Metinleri

 • Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri
 • Sanat Metinleri
  • Fabl
  • Masal
  • Hikaye (Öykü)
  • Roman
  • Tiyatro (Oyun)
  • Şiir

2. ÜNİTE: Sözlü Anlatım

 • Konferans
 • Açık Oturum
 • Sempozyum
 • Forum
 • Münazara

3. ÜNİTE: Bilimsel Yazılar

 • Bilimsel Yazılar

 

 

 

Matematik 

 

 

 

1. ÜNİTE: TÜREV

 • Limit ve Süreklilik
  • Limit
  • Süreklilik
 • Türev
  • Bir Fonksiyonun Değişim Oranı
  • Bir Fonksiyonun Bir Noktadaki ve Bir Aralıktaki Türevi
  • Türevlenebilen İki Fonksiyonun Toplamının, Farkının, Çarpımının ve Bölümünün Türevi
  • Bileşke Fonksiyonunun Türevi
  • Bir Fonksiyonun Yüksek Mertebeden Türevleri
 • Türev Uygulamaları
  • Verilen Bir Fonksiyonun Bir Noktadaki Teğetinin ve Normalinin Denklemleri
  • Bir Fonksiyonun Artan ve Azalan Olduğu Aralıklarla Türevin İşareti Arasındaki İlişki
  • Ekstremum Noktalar
  • Maksimum ve Minimum Problemleri
  • Bir Fonksiyonun Grafiği Üzerinde Bükeylik ve Dönüm Noktası
  • Fonksiyon Grafiğinin Çizimi

2. ÜNİTE: İNTEGRAL

 • Belirli ve Belirsiz İntegral
  • Riemann (Riman) Toplamı
  • Bir Fonksiyonun Grafiği Altında Kalan Alanı Veren Fonksiyonun Türevi ile Grafiğin Temsil Ettiği Fonksiyon Arasındaki İlişki
  • Bir Fonksiyonun Belirli ve Belirsiz İntegralleri Arasındaki İlişki
  • Belirli İntegralin Özellikleri
  • Belirsiz İntegral Alma Kuralları
  • Belirsiz İntegralin Özellikleri
  • Belirsiz İntegral Alma Teknikleri
 • Belirli İntegral Uygulamaları
  • Belirli İntegral ile Alan Hesabı

3. ÜNİTE: ANALİTİK GEOMETRİ

 • Çemberin Analitik İncelenmesi
  • Çember Denklemi
  • Denklemi Verilen Doğru ile Çemberin Birbirine Göre Durumları
  • Çember Üzerideki Bir Noktadan Çembere Çizilen Teğet ve Normal Denklemleri
 • Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi
  • Parabol, Elips ve Hiperbol

4. ÜNİTE: VEKTÖRLER

 • Standart Birim Vektörler ve İç Çarpım
  • Standart Birim Vektör
  • İki Vektörün İç Çarpımı
  • Bir Vektörün Başka Bir Vektör Üzerine Dik İzdüşümü
 • Doğrunun Vektörel Denklemi
 • Vektörlerle İlgili Uygulamalar

5. ÜNİTE: SAYMA

 • Tekrarlı Permütasyon
 • Dönel (Dairesel) Permütasyon

6. ÜNİTE: OLASILIK

 • Deneysel ve Teorik Olasılık

7. ÜNİTE: UZAY GEOMETRİ

 • UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM
  • Uzayda Bir Düzlemi Belirleyen Durumlar
  • Uzayda İki Doğrunun, İki Düzlemin ve Bir Düzlem ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları
  • Uzayda İki Düzlem Arasındaki Açı
  • Bir Şeklin Bir Düzlem Üzerindeki İzdüşümü
 • Katı Cisimler
  • Dikdörtgenler Prizması

 

 

 

Tarih 

 

 

1. ÜNİTE: XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

 • I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
 • Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSBC), Orta Asya’daki Türk Devletler ve Toplulukları
 • Orta Doğu’da Manda Yönetiminin Kurulması
 • Uzak Doğu’da Yeni Bir Güç: Japonya
 • 1929 Dünya Ekonomik Krizi
 • İki Savaş Arası Dönemde Avrupa
 • İki Savaş Arası Dönemde Dünya
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI

 • Yeni Bir Savaşa Doğru
 • Savaş Yılları
 • Barışa Doğru
 • Savaşın Etkileri
 • Savaş Yıllarında Türkiye

3. ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

 • Blokların Kuruluşu
 • Paylaşılmayan Orta Doğu
 • Uzak Doğu’da Çatışma
 • Asya ve Afrika’nın Kurtuluşu
 • Soğuk Savaş Döneminde Türkiye
 • Soğuk Savaş Döneminde Dünya

4. ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI

 • Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci
 • Yumuşama Dönemi Çatışmaları
 • Barış İçinde Bir Arada Yaşama
 • Arap-İsrail Savaşları ve Büyük Devletlerin Politikaları
 • Uluslararası Politikada Petrolün Yeri
 • İran-Irak Savaşı
 • Yumuşama Döneminde Dünya
 • Türk Dış Politikası
 • Türkiye’de Bunalımlı Yıllar

5. ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA

 • SSCB’de Değişen ve Sonuçları
 • Asya’da Yeni Yapılanma
 • Doğu Bloku’dan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar
 • Türkiye ve Avrupa Birliği
 • Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar
 • Orta Doğu ve Afganistan’da ki Gelişmeler
 • Dünyadaki Gelişmeler
 • Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası
 • 1980 Sonrası Türkiye
 • Küresel Sorunlar

 

 

Coğrafya 

 

 

 

1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

 • Doğadaki Ekstrem Olaylar ve Etkileri
 • Doğal ve Beşeri Süreçlerin Etkileşimi
 • Doğal Sistemlerde Olası Değişimler

2. ÜNİTE: BEŞERÎ SİSTEMLER

 • İl Kültür Merkezlerinin Ortaya Çıkışı
 • İl Kültür Merkezleri
 • Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
 • Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Olguları
 • Geleceğin Dünyasında Nüfus, Yerleşme ve Ekonomi

3. ÜNİTE: MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

 • Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması
 • Türkiye’de Ulaşım
 • Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkisi
 • Türkiye’de Ticaretin Ekonomik Faaliyetlere Etkisi
 • Ülkemizde Simgesel Mekanlar
 • Türkiye’nin Turistik Değerleri
 • Türkiye Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri
 • Türkiye’de Turizm Politikaları
 • Türkiye’de Nüfusla İlgili Uygulamalar
 • Türkiye Nüfusunun Geleceği
 • Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Türkiye’nin Üye Olduğu Küresel ve Bölgesel Örgütler

4. ÜNİTE: BÖLGELER VE ÜLKELER

 • Ülkelerin Gelişmişlik Seviyeleri
 • Gelişmiş Bir Ülke Örneği: Kanada
 • Gelişmekte Olan Bir Ülke Örneği: Endonezya
 • Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkileri
 • Enerji Taşımacılığı
 • Geleceğin Ülkesi: Brezilya
 • Günümüz Çatışma Alanları

5. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM

 • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
 • İnsan ve Doğa Etkileşiminin Neden Olduğu Riskler
 • Çevre Sorunlarının Önlenmesi
 • Çevre Yönetimi
 • Doğal Kaynakların Yönetimi
 • Sınırlı Kaynakların Etkili Kullanımı
 • Doğal Çevrenin Korunma
 • Doğal Mirasın Korunması
 • Çevre Bilinci

 

 

Fizik

 

 

1. ÜNİTE: DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Dönerek Öteleme Hareketi
 • Açısal Momentum ve Korunumu
 • Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları

2. ÜNİTE: BASİT HARMONİK HAREKET

 • Basit Harmonik Hareket

3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ

 • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
 • Elektromanyetik Dalga

4. ÜNİTE: ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE

 • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Radyoaktivite
 • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

5. ÜNİTE: MODERN FİZİK

 • Özel Görelilik
 • Kuantum Fiziğine Giriş
 • Fotoelektrik Olay
 • Compton ve De Broglie

6. ÜNİTE: FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI

 • Görüntülenme Cihazları ve Teknolojileri
 • Yarı İletken Teknolojisi
 • Süper İletkenler
 • Nanoteknoloji
 • X-Işınları
 • Lazer Işınları
 • Bilimsel Araştırma Merkezleri

 

 

Kimya

 

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ VE ELEKTRİK

 • Redoks (İndirgenme-Yükseltgenme) Tepkimeleri
 • Elektrokimyasal Hücreler
 • Standart Elektrot Potansiyeli
 • Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektroliz

2. ÜNİTE: KARBON KİMYASINA GİRİŞ

 • Organik Bileşikler
 • Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
 • Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar
 • Organik Bileşiklerde İzomeri

3. ÜNİTE: ORGANİK BİLEŞİKLER

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel

4. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA

 • Petrol Ürünleri
 • Bitkisel Yağlar
 • Yüzey Aktif Maddeler
 • Günlük Hayatımızda Polimerler
 • Biyomoleküller

 

 

Biyoloj

 

 

 

1. ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE

 • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
 • Genetik Şifre ve Protein Sentezi

2. ÜNİTE: BİTKİ BİYOLOJİSİ

 • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
 • Bitkilerde Madde Taşınması
 • Bitkilerde Eşeyli Üreme

3. ÜNİTE: KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ

 • Komünite Ekolojisi
 • Popülasyon Ekolojisi

4. ÜNİTE: HAYATIN BAŞLANGICI VE EVERİM

 • Hayatın Başlangıcı
 • Evrim

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close