KPSS 2018 Lisans Genel Kültür Vatandaşlık Konuları

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan ve binlerce adayın katılacağı 2018 KPSS Lisans Vatandaşlık Konularını sizler için listeledik. Genel Kültür testinden bulunan ve ortalama 9 soru sorulan Vatandaşlık testi genellikle adayların bilgi gücünü ölçmeye yöneliktir.

 

 

KPSS 2018 Lisans Genel Kültür Vatandaşlık Konuları

 

  • Hukukun Temel Kavramları
  • Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri
  • Anayasa Hukukuna Giriş , Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
  • 1982 Anayasası’nın Genel Esasları
  • 1982 Anayasası’nda Yasama
  • 1982 Anayasası’nda Yürütme
  • 1982 Anayasası’nda Yargı
  • Temel Hak ve Hürriyetler
  • İdare Hukuku
  • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar