Diğer

İzmir Saint Joseph Lisesi Kayıt Bilgileri Ücretleri – MEB LGS 2018

1. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV

Bakanlığımızca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Merkezî Sınav 02 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilir. Okula öğrenci kayıt kabul işlemleri, taban puan ilanı ve ön kayıt – kesin kayıt yoluyla yapılır.

 

2. OKULA BAŞVURU ŞARTLARI

Yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, adayın Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan 8. sınıf Merkezi Sınavına katılmış ve sınavının geçerli sayılmış olması gerekir.

Okulun açıkladığı taban puana eşit veya üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.

 

3. MERKEZÎ SINAV PUANI (MSP)

Okul yerleştirme puanı Milli Eğitim Bakanlığı’nca hesaplanacak Merkezî Sınav Puanıdır.

Herhangi bir dönemde; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından puanların değiştirilmesi durumunda, yerleştirmelerde bakanlığın yayımlayacağı son puanlar geçerli olacaktır.

 

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR

4.1. Öğrenci velileri, kayıt kabul işlemlerinde fotoğraflı kimlik ve MEB sistemlerine giriş için gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir.

4.2. Ön kayıtlar, elektronik ortamda veya bizzat okula giderek yapılabilir.

4.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda okulun MEB tarafından onaylanan Kurum Yönetmeliğindeki hükümler esas alınır.

4.4. Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için tüm belgeler kayıt görevlisi tarafından kontrol edilir. Bu işlemi takiben veli ilk taksiti yatırır ve dekont ile kayıt görevlisine başvurarak kesin kayıt işlemini gerçekleştirir.

4.5. Kayıt çekme işlemi okulun web sitesinde ilan edilen çalışma saatleri içinde yapılabilir. Kesin kaydını yaptırdığı halde okul eğitim-öğretim yılına başlamadan önce veya sonra kaydını alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” maddesi hükümlerine göre yapılır.

4.6. Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, ayrılışın gerçekleştiği kayıt dönemine ait sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Eğer kayıt çekme işlemi kayıt dönemi içinde yapılmadıysa yeni öğrenci kaydı ancak bir sonraki dönemde yapılabilir.

4.7. Serbest kayıt döneminde; ön kayıt bitiş saatinde açık kontenjan varsa sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Aksi halde o serbest kayıt dönemi sonlandırılır.

4.8. Kesin kayıt yapıldıktan sonra bir özel okuldan ayrılan adaylar, daha sonra aynı özel okula başvuruda bulunamazlar. (O özel okulda açık kontenjan bulunması halinde resmî okullara kayıt yaptırıp sonradan geri dönen öğrenciler bu kapsam dışındadırlar.)

4.9. Okul, kayıt dönemlerinde; Ön Kayıt, Asil Listeden Kesin Kayıt ve Yedek Listeden Kesin Kayıt işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini web sitesinde de ilan edecektir.

4.10. Ön kayıt işlemi sadece yapıldığı kayıt dönemi için geçerlidir.

4.11. Okul Kayıt Kabul Komisyonu Müdür, Türk Müdür Başyardımcısı ve kayıtlardan sorumlu memur ve öğretmenlerden oluşur.

 

 

 

 

I. Ön Kayıt – Kayıt Dönemi

a. I. Ön kayıt, 27 – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Okul, I. ön kayıt dönemi için taban puanını 27 Haziran 2018 tarihinde web sitesinde ilan edecektir.

b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 27 – 01 Temmuz 2018  tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt işlemleri, ön kaydın son günü saat 17.00’de tamamlanacaktır.

c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 01 Temmuz 2018 günü en geç saat 19.00’da okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul, doğrudan veya elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda izin alacaktır.

ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 2 Temmuz 2018 tarihinde saat 17.00’ye kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, I. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.

d. 2 Temmuz 2018 tarihi saat 17.00 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Okul yönetimince boş kontenjanlara bu kayıt döneminde kayıt yapılmasına veya bu kontenjanların sonraki ön kayıt dönemine bırakılmasına karar verilir.

Boş kontenjanlara kayıt yapılmasına karar verilirse, 3 Temmuz 2018 tarihinde saat tam 09.00’da okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin sıralamaları yapılır, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak ve hazır bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve kayıt işlemine devam edilir. Açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılır.

e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 3 Temmuz 2018 tarihinde en geç saat 19.00’da kayıt durumunu inceleyerek II. Ön kayıt – kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan edecektir.

 

II. Ön Kayıt – Kayıt Dönemi

a. II. Ön kayıt, 4 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır. Okul, II. Ön kayıt dönemi için taban puanını 3 Temmuz 2018 tarihinde web sitesinde ilan edecektir.

b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 4 Temmuz 2018 tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt işlemleri saat 17.00’de tamamlanacaktır.

c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 4 Temmuz 2018 günü en geç saat 19.00’da okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul, doğrudan veya elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda izin alacaktır.

ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 5 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00’e kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, II. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.

d. 5 Temmuz 2018 tarihi saat 14.30 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Okul yönetimince aynı gün ön kayıt listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının sonraki serbest kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir.

Boş kontenjanlara kayıt yapılmasına karar verilirse, 5 Temmuz 2018 tarihinde saat tam 15.00’te okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin sıralamaları yapılır, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak ve hazır bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve kayıt işlemine devam edilir. Açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılır.

e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 5 Temmuz 2018 tarihinde en geç saat 19.00’da kayıt durumunu inceleyerek serbest kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan edecektir.

 

III. Serbest Kayıt Dönemi

Okul Kayıt Kabul Komisyonu, serbest kayıtlarla ilgili saatleri ve esasları web sitesinde ilan edecektir.

 

Nakiller

Yerleştirmeye esas nakil dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen koşullarla ve web sitesinde ilan edilen bilgiler çerçevesinde yapılır.

 

Açıklamalar

a. Okulun taban puanı, her dönem için Okul Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve ilan edilecektir.

b. Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.

 

 

HAZIRLIK SINIFLARI
EĞİTİM ÜCRETLERİ

 

Peşin Ödeme : 39.900 TL.

Taksit SayısıTutar (TL)Vade Tarihi
Peşin39.90020.06.2018

 

4 Eşit Taksitle Ödeme : 40.720 TL.

Taksit SayısıTutar (TL)Vade Tarihi
1. Taksit10.180Kayıtta
2. Taksit10.18020.08.2018
3. Taksit10.18020.10.2018
4. Taksit10.18020.12.2018

 

10 Eşit Taksitle Ödeme : 41.530 TL.

Taksit SayısıTutar (TL)Vade Tarihi
1. Taksit8.230Kayıtta
2. Taksit3.70020.08.2018
3. Taksit3.70020.09.2018
4. Taksit3.70020.10.2018
5. Taksit3.70020.11.2018
6. Taksit3.70020.12.2018
7. Taksit3.70020.01.2019
8. Taksit3.70020.02.2019
9. Taksit3.70020.03.2019
10. Taksit3.70020.04.2019

Yukarıda belirtilen okul ücretlerine %8 KDV dahildir. Vergi yasaları uyarınca yapılacak değişiklikler, değişiklik gününden itibaren ücretlere ayrıca yansıtılacaktır.

 

Banka Hesap Bilgileri:

GARANTİ BANKASI
HALİT ZİYA ŞUBESİ ( 149 )
HESAP NO:
   1299985

IBAN: TR80 0006 2000 1490 0001 2999 85
İZMİR ÖZEL SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • Nüfus Kağıdının ön ve arka fotokopisi
  • 4 Adet vesikalık fotoğraf
  • Puan Kartı
  • Yapılan ödemeye ait banka dekontu (Ödemeler kredi kartı ile okul muhasebesinde yapılabilir)

02.07.2018 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK KESİN KAYITLARLA İLGİLİ

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

 

  1. 2018-2019 Öğretim Yılı Asil Liste kesin kayıtları 02 Temmuz Pazartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
  2. Başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler sabah saat 09.00-09.30 arasında kayıt bürosuna gelerek işlem yaptırmak zorundadır. Bu saatler arasında okulda bulunmayan adaylar burs haklarını kaybeder. Başarı bursu hakkından, saat 09.30’dan sonra puan sırası gözetilerek asil listede olup okulda bulunan adaylar yararlanacaktır.
  3. Kesin kayıt için gelecek adayların yanlarında nüfus cüzdanlarını ve yakın zamanda çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri gerekmektedir.
  4. Ödeme işlemleri okul muhasebesine kredi kartıyla yapılabileceği gibi okulun Garanti Bankası Halit Ziya Şubesinde (149) bulunan 1299985 numaralı Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi hesabına (IBAN: TR80 0006 2000 1490 0001 2999 85) yatırılarak da yapılabilir. Kayıt işleminin tamamlanması için ödemenin yapılmış olması gerekmektedir.

HATIRLATMA

Yedek listede bulunan ve puan sırası gözetilerek ismen çağrılacak adayların 03 Temmuz Salı günü sabah 09.00’da okulda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yedek liste kayıtları da tamamlandıktan sonra kontenjan kalması durumunda okul yönetimi yeni bir taban puan saptayarak bu puanı web sitesi üzerinden duyuracaktır.

Kayıt takvimi ile ilgili ayrıntılı bilgi için kayit.izmirsj.k12.tr  adresini ziyaret ediniz.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close