Yatay Geçişler

İstanbul Kültür Üniversitesi 2018 2019 Bahar Merkezi Puanla Yatay Geçiş Başvuruları

İstanbul Kültür Üniversitesi 2018 2019 Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş hakkında bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz

 

Yatay Geçiş, üniversite sınavı sonuçlarına göre bir programa yerleştirildikten belli bir dönem sonra, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belli kurallar çerçevesinde geçiş imkanı veren bir uygulamadır.

 

Merkezi Yerleştirme Puanı(Ek madde-1) ile İstanbul Kültür Üniversitesi’ne Yatay Geçiş yapan öğrencilere; İKÜ Ön lisans ve Lisans programlarında (İlgili yıllarda ÖSYS kılavuzunda yayımlanan %50 ve %25 indirimli taban puanlarının tutması koşulu ile) 4(Ön Lisans)-7 (Lisans) yıl boyunca kesintisiz eğitim olanağı sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

2 Mayıs 2014 tarihli 28998 sayılı Resmi Gazete’ de Yükseköğretim Kurulu’nun “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ine eklenen Ek Madde – 1 uyarınca öğrenciler geçmek istedikleri bölüm/programlara merkezi yerleştirme puanı doğrultusunda yatay geçiş yapabilirler.

1) Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilir ancak yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuruda bulunamaz, (ÖSYSPuanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamazlar).

2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiğiyıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)

  • 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Hukuk Fakültesi için en düşük 150.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.
  • 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Mimarlık programları için en düşük 200.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.
  • 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Mühendislik programları için en düşük 240.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.
  • 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Öğretmenlik Programları için en düşük 240.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.

3) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilir, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamaz.

4) Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş yapabilirler (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa).

5) Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler, (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

6) İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuruda bulunamaz, (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS’de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.)

7) Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilir, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılır.

8) Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılmaktadır.

9) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim programına başvuru yapılan yıldaki ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanı dikkate alınır.

10) Başvurular her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustos – 15 Ağustos dahil alınmaktadır.

11) Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için 8. madde uyarınca belirlenen kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılır, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı alınır.

12) Önlisans programlarında ise ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınır, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralanır.

13) DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılmaktadır.

14) Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabilir, M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilir.

15) Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilir, bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu öncelikler dikkate alınır, ayrıca, sınavsız geçiş ile yerleşen adaylar ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabilir, (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan “ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin” yayından ulaşılabilecektir)

16) Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrenciler ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektedir.

17) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.

18) Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekmektedir, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.

19) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilir, ayrıca şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabilir.

20) Uçak Teknolojisi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarına başvuru yapacak aday öğrencilerin ÖSYM kılavuzunda yer alan özel koşulları sağlamaları gerekmektedir.

21) Ek  Madde-1 kapsamında yatay geçiş başvurusu yapacak ikü öğrencileri aynı programdan aynı programa yatay geçiş yapamaz.

22) Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yılda Üniversitemizde başvuru yapmak istediği program yok ise başvuru yapamaz.

T.C.
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Takvimi

Başvuru TarihiYabancı Dil Yeterlilik Sınav TarihiDeğerlendirme TarihiSonuç İlan TarihiKesin Kayıt TarihiYedek Kayıt Tarihi
BaşlangıçBitişBaşlangıçBitişBaşlangıçBitişBaşlangıçBitiş
02.01.201918.01.201923.01.2019 / 24.01.201921.01.201925.01.201928.01.201928.01.201929.01.201930.01.201931.01.2019

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close