NotlarSınavlar

İSG Temel Eğitim Müfredatı Konuları – Notları

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG-2.Dönem) için ÖSYM’nin yayınladığı Temel Eğitim Müfredatı konuları şunlar :

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Konuları
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Temel Hukuk
 • İş Hukuku
 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • İş Hijyeni
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Ergonomi
 • Korunma Politikaları
 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
 • Büyük Endüstriyel Kazalar
 • İş Kazaları
 • İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
 • Meslek Hastalıklarına Giriş
 • İşle İlgili Hastalıklar
 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Cilt Hastalıkları
 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları
 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
 • Mesleki Kanserler
 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki İşitme Kayıpları
 • Toksikoloji
 • İş Sağlığında Güncel Konular
 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme
 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim
 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı Etiği

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Konuları
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Temel Hukuk
 • İş Hukuku
 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • İş Hijyeni
 • İşyeri Bina ve Eklentileri
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Ergonomi
 • Korunma Politikaları
 • Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yangın
 • Acil Durum Planları
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
 • Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
 • Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Kazaları
 • Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
 • İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
 • Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
 • Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
 • Çalışma Hayatında Etik
 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
 • Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Konuları
 • Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü
 • Uygun İşe Yerleştirme
 • Temel Hukuk ve İş hukuku
 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri
 • İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları
 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 • Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Ergonomi
 • Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları
 • İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları
 • İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
 • İş Kazaları
 • İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale
 • Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar
 • Toksikolojinin Temel İlkeleri
 • İş Sağlığında Güncel Konular
 • Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları
 • İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi
 • İletişim Teknikleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri
 • İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler

 

 

Aşağıda İş Güvenliği Uzmanlığı eğitiminde verilen tüm eğitimlerin konularını bulabilirsiniz.

Bu bilgiler Dr.uz ‘un sitesinde ücretsiz olarak herkesin kullanımına açılan eğitim dokümanlarıdır. Telif hakları kendilerine aittir.

Dosya Adı Boyut Download
02-ISG kavramlar ve gelişimi 228 KB
06-İş Hukuku 332 KB
07-Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1,16 MB
08-2-Uluslararası Sözleşmeler 3,85 MB
08-Ulusal-Uluslararası Kuruluşlar 11,13 MB
09-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 1,43 MB
10-İş Sağlığı İş Güvenliği Kurulları 1,27 MB
11-İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri 2,78 MB
12-İşyerindeki riskler 1,22 MB
12-Mot.Arç.Risk.Değ.3 1,22 MB
13-Isyeri Calisma Ortami Gozetimi 818 KB
14-İş Hijyeni 2,65 MB
15- Isyeri Bina ve Eklentileri 3,32 MB
17-kimyasal risk etmenleri ve tanım 2,56 MB
17-Kimyasal riskler ve koruma 5,93 MB
17-Kimyasallar-depo 4,67 MB
17-Kimyasallar-Sınıflandıma 911 KB
17-MSDS ve özet 3,04 MB
18-Biyolojik Risk Etmenleri 8,18 MB
19-Psikososyal Risk Etmenleri 7,03 MB
20-Ergonomi 4,56 MB
21-Korunma Politikaları 848 KB
22-Kaynak islerinde ISG 4,38 MB
23-Elektrikle Calismalarda ISG 2 MB
24-Kaldirma Araclarinda ISG 3,6 MB
25-Motorlu araçlarda ISG 436 KB
26-El Aletlerinde ISG 728 KB
27-Bakım ve Onarım İşlerinde ISG 1,21 MB
28-BYKYÖNETMELİK 5,77 MB
28-SÖNDÜRME PRENSİPLERİ1 243 KB
28-YANGIN 4,84 MB
28-Yangın 24,56 MB
29-Acil Durum Planları 5,87 MB
31-Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri 5,5 MB
32-Basınçlı Kaplarla Calismalarda ISG 6,78 MB
33-Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İSG 1,45 MB
35-Elle Kaldırma ve Tasima Islerinde ISG 1,4 MB
36-Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik 8,5 MB
37-İnşaat İşlerinde Güvenlik 53,13 MB
38-Maden Islerinde ISG-1 1,17 MB
38-Maden Islerinde ISG-2 1,71 MB
39-Kişisel Koruyucu Donanımlar 956 KB
41-ISGMEV3 126 KB
41-İŞ KAZALARI 3,18 MB
41-İş Kazalarında sorumluluklar 488 KB
41-İŞ KAZASI RAPORU 26 KB
42-Meslek Hastalıklarına Giriş 7,23 MB
43-ISG YÖNÜNDEN KONTROL VE BELGELER 1,34 MB
Çalışma Hayatında ve İşyerinde Etik (2013) 1,76 MB
Fiziksel Risk Etmenleri (2013) 11,93 MB
Psikososyal Risk Etmenleri (2013) 6,15 MB
Risk Değerlendirmesi ve Metodolojileri (2013) 6,84 MB
Ulusal ve Uluslararasi Kuruluslar-Sozlezmeler 5,45 MB
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim (2013) 3,54 MB

 

 

Dr.Uz

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close