Notlar

Ekoloji – Özet

EKOLOJİ

 

 • Popülasyon : Belli bir alanda yaşayan tek tür canlıların oluşturduğu topluluktur.

 

 • Komünite : Belli bir alanda yaşayan, birbirleriyle etkileşim içinde olan farklı popülasyonların oluşturduğu canlı topluluğudur.

 

 • Ekosistem : Komunite ile cansız çevrenin oluşturduğu sistemdir.

 

 • Flora : Bir ekosistemdeki bitki topluluklarıdır.

 

 • Fauna : Bir ekosistemdeki hayvan topluluklarıdır.

 

 • Biyosfer :  Bütün canlıların yaşadığı 10-20 km kalınlığındaki hava, deniz ve kara katmanlarının tamamıdır.

 

 • Habitat : Bir canlı türünün doğal olarak yaşayıp üreyebildiği yaşam alanıdır.

 

 • Biyotop : Doğadaki komünitelerin yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları coğrafi alandır.

 

 • Ekoton : Farklı komünitelerin kesişme noktasıdır. Burada tür çeşitliliği fazla, birey sayısı azdır.

 

 • Endemik Tür :  Sadece belirli coğrafi bölge sınırları içinde yaşayan türlerdir.

 

 • Dominant Tür : Komünite içinde sayısı en fazla olan türdür.

 

 • Kilit Taşı Tür : Sayıca az olmalarına rağmen ekolojik nişleri nedeniyle komünitelerin yapısını çok kuvvetli bir şekilde kontrol eden türlere denir.

 

 • Ekolojik Niş : Bir habitatta bulunan canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için yaptığı faaliyetlerin tamamıdır. Asıl niş ve gerçekleştirilen niş olmak üzere ikiye ayrılır.

 

 • Asıl Niş: Canlıların olumsuz etkiler tarafından sınırlandırılmadan sahip oldukları en geniş yaşam alanlarında gerçekleştirdikleri niştir.

 

 • Gerçekleştirilen Niş : Canlılar biyotik etkileşimlerin varlığında gerçekleştirdikleri niştir.

 

 • Karakter Kayması : Ekolojik nişleri aynı olan canlıların aynı ortamda yaşayabilmelerini sağlar.

 

 • Çevre Direnci :  Bir popülasyonun büyümesini olumsuz yönde etkileyen dış faktörlerdir.

 

 • Mikroklima : Belirli bir iklimin hâkim olduğu bir bölgenin küçük bir bölgesinde arazi koşullarına bağlı olarak farklı iklim özellikleri görülmesidir.

 

 • Herbivor Otçul               Karnivor :  Etçil                 Omnivor Etçil

 

 • Holozoik Beslenme Besinlerin katı ve büyük parçalar halinde alındığı beslenme şeklidir.

 

 • Saprofit Beslenme Organik atıkları dışarı salgıladıkları sindirim enzimleriyle parçalarlar. Organik atıkları ototrofların kullanabileceği maddelere dönüştürürler. Mantarlar ve bazı bakteriler saprofit canlılara örnek olarak verilebilir.

 

 • Kommensalizm (+,0), Köpek Balığı – Echereis Balığı, Deniz Lalesi – Balık, İstiridye – Yengeç

 

 • Mutualizm (+, +), Likenler (Mantar + Alg), Baklagiller – Rhizobium Bakterileri

 

 • Gevşek Mutualizm = Protokooperasyon, Timsah – Kürdan Kuşu, Filler – Parazit Böcek yiyen kuş

 

 • Dış Parazitler Sindirim sistemleri gelişmiştir fakat çoğunda sindirim enzimi salgılanmaz. Bit, pire, tahta kurusu, kene, sivrisinek örnek olarak verilebilir.

 

 • İç Parazitler Sindirim sistemleri yoktur fakat üreme sistemleri çok gelişmiştir. Duyu ve hareket organları fazla gelişmemiştir. Bağırsak solucanı, tenya, kıl kurdu ve bazı bakteriler örnek olarak verilebilir.

 

 • Patojen : Hastalık yapan parazitlerdir.

 

 • Yarı Bitkisel Parazit :  Bitkilerin odun borularına (ksilem) bağlanırlar. Bitkiden su ve mineral alırlar. Fotosentez yapabilirler. Ökse otu örnek olarak verilebilir.

 

 • Tam Bitkisel Parazit Bitkilerin odun ve soymuk (ksilem, floem) borularına bağlanırlar. Bitkiden su, mineral ve organik besin alırlar. Fotosentez yapamazlar. Küsküs otu ve canavar otu örnek olarak verilebilir.

 

 • Epifit Bitki : Bir bitkinin üzerine sarılan, bitkiyi destek olarak kullanan, kommensalizm ilişkisi içinde olan bitkidir.

 

 • Trofik Düzey :  Besin piramitindeki basamaklardır.

 

 • Amonifikasyon Besinlerin yapısında bulunan azotun amonyağa ayrıştırılmasıdır. Bazı bakteriler ve mantarlar tarafından gerçekleştirilir.

 

 • Süksesyon :  Bir komünitedeki türlerin uzun bir zaman diliminde aşamalı olarak birbirlerinin yerini almasıdır. Birincil süksesyon ve ikincil süksesyon olmak üzere 2’ye ayrılır.

 

 • Birincil Süksesyon Canlı bulunmayan bir ortama canlı eklenmesiyle başlar. Buzul istilasına uğramış alanlarda veya volkanik alanlarda görülür.

 

 • Klimaks : Birincil süksesyon sonrası oluşan kararlı komüniteye denir.

 

 • İkincil Süksesyon Mevcut komünitenin bazı müdahaleler sonucu bozulduğu ya da ortadan kaldırıldığı alanlarda görülür.

 

 • Tolerans Sınırı  : Abiyotik faktörlerin alt veya üst sınırıdır.

 

 • Performans Eğrisi :  Bir canlının ortamdaki değişikliklerden ne kadar etkilendiğini gösterir.

 

 

NOTLAR:

 

 • Dengeli bir ekosistemde madde döngüsü görülürken enerji döngüsü görülmez.

 

 • Dengeli bir ekosistemde ayrıştırıcı organizmalar sadece tüketici canlılara ait organik atıkları parçalayabilirler.

 

 • Besin piramidinde her üst basamağa toplam enerjinin %10’u aktarılır.

 

 • Biyokütlesi en fazla olan canlılar üretici canlılardır.

 

 

 

AZOT DÖNGÜSÜ

 

N2 —> NO3           olayı azot bağlayıcı bakteriler ve siyanobakteriler tarafından gerçekleştirilir.

NH3 —> NO2        olayını nitrit bakterileri gerçekleştirir.

NO2 —> NO3        olayını nitrat bakterileri gerçekleştirir.

NH3 —> NO2 —> NO3      olayına nitrifikasyon denir.

HNO3 —> HNO2 —> N2O + N2   olayına denitrifikasyon denir.

N2 —> NH3           olayına fiksasyon denir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur. Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz. İyi Çalışmalar Dileriz www.unikampus.net
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.
Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.
İyi Çalışmalar Dileriz
unikampus.net

Close