Notlar

AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923 – ..

 

 

Genel Özellikleri
 • Türk halkının her kesimi ve Anadolu edebiyata
 • 1923 – 40 : Atatürk, Atatürk Devrimleri ve Türk Tarihi işlenir
 • 1940 Sonrası Bireysel duygu ve sorunlar işlenir.
 • Memleket edebiyatı Batı estetiği ile
 • Batı örnek alınmış.
  • Yanlış Batılılaşma eleştirildi.
 • Genel olarak Açık ve Anlaşılır bir dil kullanılır.
 • Bu dönemde de Milli edebiyatçılar, Beş Hececiler ve Bağımsızlar devam

 

Öğretici Metinler

 

 • Cumhuriyet döneminde büyük ilerleme
 • Önemli eserler
 • Bilgi verme, düşündürme, açıklama amaçlandı.
 • Sade, Halkın anlayacağı bir dil kullanıldı.
 • Anadolu, Anadolu’ya yönelme, Batılılaşma, Milli konular işlendi.

 

Nurullah Ataç

 • Deneme ve Eleştiri türünde ustadır.
 • Batılı anlamda ilk deneme ve eleştiri yazıları
 • Türkçeyi özleştirme çabası vardır.
 • Akıcı, sağlam üslubu ve inandırıcı bir anlatımı
 • Günde Yirmi Dört Saat Edebiyatçı

 

Deneme  :    Günlerin Getirdiği – Karalama Defteri

ve Eleştiri     Sözden Söze – Ararken – Diyelim – Söz Arasında Okuruma Mektuplar – Prospero ile Galiban

Günlük    :    Günce

 

 

İsmail Habip Sevük

 • Milli mücadeleye destek
 • Edebiyat tarihçisidir.

Gezi        :    Tuna’dan Batıya – Yurttan Yazılar

İnceleme :    Türk Teceddüt Tarihi – Avrupa Edebiyatı ve Biz Edebiyat Bilgileri

Anı          :    O Zamanlar

 

Eflatun Cem Güney

 • Masalcı Baba olarak tanınır.
 • Folkor çalışmalarıyla ün kazandı.
 • Çocuk edebiyatımızın vazgeçilmezidir.

Folklor    :    Nar Tanesi – Gökten Üç Elma Düşü

Az Gittim Uz Gittim – Evvel Zaman İçinde Dede Korkut Masalları – Zümrüdüanka Açık Susam Açıl – Akıl Kutusu – Sabırtaşı

 

Falih Rıfkı Atay

 • Türkçenin düz yazı dilinde olmasında katkısı çok büyük.
 • Toplumsal konularla ilgili düşüncelerini yazmıştır.
 • Gezi Edebiyatının oluşmasında büyük pay
 • Atatürk ile anılarını Çankaya adlı kitapında toplamıştır.

Anı          :    Ateş ve Güneş – Zeytindağı – Çankaya Atatürk’ün Hatıraları – Babamız Atatürk

Gezi        :    Deniz Aşırı – Taymis Kıyıları – Tuna Kıyıları – Hind Bizim Akdeniz – Yolcu Defteri – Yeni Rusya Gezerek Gördükleri

 

Ruşen Eşref Ünaydın

 • Röportaj ve Mülakat türünde yapıtları önemlidir.
 • Atatürk ile ilk defa uzun bir röportaj yapmıştır.
 • Milli Mücadeleye katıldı.

 

Röportaj  :    Diyorlar ki – Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’le Mülakat Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki

Deneme  :    Geçmiş Günler – Boğaziçi Yakından – Ayrılıklar İstiklal Yolunda – İki Saltanat Arasında

Anı          :    Atatürk’ün Hastalığı – Atatürk’ü Özleyiş

 

 

Suut Kemal Yetkin

 • Deneme Türünün en başarılı yazarı.
 • Açık ve yalın bir anlatımı vardır.
 • Sanat, Estetik, Resim, Felsefe gibi alanlarla da uğraşmış

Deneme  :    Edebiyat Konuşmaları – Edebiyat Üzerine Günlerin Götürdüğü – Düşün Payı – Yokuşa Doğru Şiir zerine Düşünceler – Denemeler

İnceleme :    Ahmet Halim ve Sembolizm – Sanat Felsefesi Edebiyatta Akımlar

 

Sabahattin Eyüboğlu

 • Denemeler yazmıştır.
 • Çeviri alanında önemli eser vermiştir.
  • Montaigne – Denemeler
  • Ömer Hayyam – Rubailer
  • La Fontaine – Fabllar
  • Eflatun – Devlet

Deneme  :    Mavi ve Kara – Sanat üzerine Denemeler

 

 

Şevket Rado

 • Sohbetleriyle tanınmıştır

Sohbet     :    Eşref Saat – Ümit Dünyaso – Hayat Böyledir

Aile Sohbetleri – Saadet Yolu – İnsan Severse Yaşar

Gezi        :    Amerika Masalı – 50.Yılında Sovyet Rusya

 

Mehmet Kaplan

 • Türk Edebiyatı profesörüdür.
 • Araştırma ve incelemeleri vardır.

Araştırma :    Kültür ve Dil – Nesillerin Ruhu – Hikaye Tahlilleri

İnceleme : Büyük Türkiye Rüyası – Sevgi ve İlim – Şiir Tahlilleri

Deneme : Türk Edebiyatı üzerine Araştırmalar

 

 

Cemil Meriç

 • Makale, Deneme ve İncelemeleriyle tanınır.
 • Doğu batı kültür hazinelerinin ayrıntılarına yer
 • Sosyoloji alanında çalışmaları vardır.

Araştırma :    Bu Ülke – Kırk Ambar – Jurnal 1-2 – İlk Sosyalist

İnceleme      Işık Doğudan Gelir – Mağaradakiler

Deneme Umrandan Uygarlığa – Bir Facianın Hikayesi

 

Şiir

 

1.     Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Her türlü ideolojiden uzaktır. Sadece saf şiiri sürdüren şairlerce oluşturulmuştur.
 • Şairler şiirleri sadece şiirin ilkelerine göre yazmışlardır.
 • Sanat sanat içindir.
 • Önemli olan iyi ve güzel şiirler yazmaktır.
 • Şiirde biçime, özgün ve yaratıcı imgeye önem
 • Şiiri soylu bir sanat olarak görmüşlerdir.
 • Sembolizm’den etkilenmişlerdir.
 • Hece ölçüsünü modern şiirle bütünleştirmişlerdir.
 • Ahenge önem
 • Yedi meşale topluluğu bu anlayışa yakın bir sanat anlayışındadır.

 

Necip Fazıl Kısakürek

 • Şiir ve tiyatrolarıyla ün kazandı.
 • Fransız sembolistlerden
 • Türk şiirinin Mistik şairidir.
 • Kaldırımlar şiiriyle
 • Şiirlerini Çile’de topladı.

 

Şiir   :  Kaldırımlar – Çile – Örümcek Ağı – Ben ve Ötesi Sonsuzluk Kervanı

Oyun  :Tohum – Bir Adam Yaratmak – Künye – Para Sabırtaşı – Reis Bey – Yunur Emre – Ahşap Konak Nam-ı Diğer Parmaksız Salih – Abdülhamit Han

Öykü : Hikayelerim

Roman : Aynadaki Yalan

Anı : Yılanlı Kuyudan

 

 

Ahmet Hamdi Tanpınar

 • Sezgicilik ve Sombilizm’den etkilenmiştir.
 • Doğu Batı çatışması, Rüya ve Zaman kavramı, Geçmişe özlem ve musiki eserlerinde ön plandadır.
 • Ne içindeyim Zamanın / Ne de büsbütün dışında
 • Bursa’da Zaman şiiri ile
 • Yahya Kemal etkisine kalmıştır.
 • İ.Ü Edebiyat profesörüdür.
 • Romanlarında psikolojik tahlillere önem
 • Beş Şehir Denemesi;
  • Ankara – Erzurum – Bursa – Konya – İstanbul
 • Huzur Romanı
  • Aşk, psikoloji ve doğu batı karşıtlığını içerir.
  • Bölümleri : İhsan – Nuran – Suat – Mümtaz

 

Şiir         :   Bütün Şiirleri

Roman    :   Mahur Beste – Saatleri Ayarlama Enstitüsü Huzur – Sahnenin Dışındakiler – Aynadaki Kadın

Öykü      :   Abdullah Efendi’nin Rüyaları – Yaz Yağmuru

Makale    :   XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi

Deneme :  Beş Şehir – Yaşadığım Gibi

 

 

Ahmet Muhip Dıranas

 • Şiirleriyle tanınır. Tiyatro eserleri de vardır.
 • Hece ölçüsünü kullandı.
  • Biçimsel mükemmelliğe önem
 • Bireysel duyguları işlemiştir.
 • Sembolisttir
 • Kar – Serenad – Olvido – Ağrı ve Fahriye Abla ile

Şiir :Şiirler

Oyun :  Gölgeler – O Böyle İstemezdi

Dil Çeviri :  Kırık Saz

 

Asaf Halet Çelebi

 • Hiçbir akıma girmemiştir.
 • Eserlerinde Doğu-Batı Kültürünü bağdaştırmıştır.
 • Gazel ve Rubailer yazmış.
 • Somut malzemeyle soyut bir alem”
  • Bir Sezgi şairidir.

Şiir : He – Lemalif – Om Mani Padme Hum –Bütün Şiirleri

Araştırma :  Mevlana – Molla Cami – Naima – Ömer Hayyam

Antoloji  : Divan Şiirinde İstanbul

Deneme : Bütün yazıları

 

 

Cahit Sıtkı Tarancı

 • Otuz Beş Yaş – Desem ki ve Gün eksilmesin Penceremden
  • Şiirleriyle tanınır.
 • İçten yalın akıcı bir anlatımı vradır.
 • Romantizm ve Sembolisttir.
 • Hece Ölçüsü ve Serbest Ölçüde vardır.
 • Şiirde biçim, kafiyeye ve ahenge önem

Şiir  :Otuz Beş Yaş – Düşten Güzel – Ömrümde Sükut

Hikaye : Gün Eksilmesin Penceremden

Mektup  :  Ziya’ya Mektuplar

 

 

A.  Yedi Meşaleciler

 

 • 1928’de Yedi Meşale adlı bir kitapla
 • Bildiriyle ortaya çıkmışlardır.
 • Saf Şiir’e yakındırlar
 • Beş Hececiler’e tepki olarak çıkmıştır.
 • Dünyasında bir tıkanıklık olduğundan yakınmışlardır.
 • Sanat sanat içindir.
 • Etkinlikleri fazla sürdürülemedi.

 

Ziya Osman Saba

 • Hece – Serbest
 • Çocukluğa özlem, anılar ve aile sevgisi temalarını işler.
 • Öykülerinde anılarından hareket etmiştir.

Şiir :  Sebil ve Güvercinler – Geçen Zaman

Öykü : Değişen İstanbul – Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

 

Yaşar Nabi Nayır

 • Varlık dergisinin
  • Edebiyatımızın en uzun soluklu

Şiir  : Onar Mısra – Kahramanlar

Mülakat   : Edebiyatçılarımız Konuşuyor

Öykü :   Sevi Çıkmazı

Roman  :  Adem ile Havva

Tiyatro : Köyün Namusu – Mete- Bu da Bir Hikayedir İnkılap Çocukları – Bir Kadın Söylüyor

 

Kenan Hulusi Koray

 • Sözcüklere, hayal gücüne önem vermiştir.
 • Biçim sorunları üzerinde durmuştur.

Hikaye : Bir Yudum Su – Bahar Hikayeleri – Son Öpüş Bir Otelde Yedi Kişi

Roman :  Osmanoflar

 

Vasfi Mahir Kocatürk

 • Genelde hece ölçüsü kullanır.
 • Epik şiirleriyle tanınır.
 • Edebiyat ders kitapları yazmıştır.

Şiir  : Tunç Sesleri – Geçmiş Geceler – Ergenekon Bizim Türküler – Hayat Şarkıları – Dağların Derdi

Oyun  : Yaman – On İnkılap – Sanatkar

Araştırma : Saz Şiiri Antolojisi – Türk Edebiyatı Antolojisi Türk Nesir Antolojisi – Meşhur Beyitler

Türk Edebiyatı Tarihi

 

Cevdet Kudret Solok

 • Edebiyatla ilgili inceleme ve araştırmaları
 • Şiirde Bireysel duyguları işler.
 • Dil üzerine denemeler yazmıştır.

Şiir  :  Birinci Perde

Öykü  : Sokak

Tiyatro : Yaşayan Ölüler

Roman : Havada Bulut Yok – Sınıf Arkadaşları

Deneme  : Dilleri Var Bizim Dile Benzemez

Araştırma :  Edebiyat Bilgileri – Orta Oyunu – Karagöz

 

 1. Serbest Nazım Ve Toplumcu Şiir

(1920 – 1960)

 

 • Materyalist ve Marksist bir dünya görüşleri vardır.
 • Serbest Şiir
 • Geleneksel sanat anlayışına karşı çıkmıştır.
 • Baskı, Başkaldırı, Sömürü, Emek gibi konular işlendi.
 • Bazı sanatçıları Fütürizm’den etkilenmiştir.
 • Politik bir şiirdir.
 • Toplum için Sanat anlayışı vardır.
 • Toplumsal gerçekleri yansıtmayı amaçlayan bir akımdır.
 • Öncüsü Nazım

 

Nazım Hikmet

 • Toplumcu gerçekçi edebiyatın öncüsüdür.
 • İlk şiirlerini ölçü ve uyaklı yazmıştır.
 • Fütürizm’den etkilendi
 • Rusya’da eğitim aldıktan sonra ölçü ve uyağı bıraktı.
 • Rusya’dan döndükten sonra Sosyalist Gerçekçi şiirin ilk örneklerini verdi. Bir çok şairi

Şiir          :    Kuva-yı Milliye Destanı – 835 Satır Memleketimden İnsan Manzaraları – Varan 3 Jakond ile Si-Ya-U – Sesini Kaybeden Şiir Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı 1+1 = Bir – Saat 21-22 Şiirleri

Tiyatro    :    Kafatası– Yusuf ile Menofis – Unutulan Adam Enayi – Demokles’in Kılıcı

Roman     :    Kan Konuşmaz – Yeşil Elmalar

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim

Masal       :    Sevdalı Bulut – La Fontaine’den Masallar

Mektup    :    Kemal Tahir’e Mahpushaneden Maktuplar

 

 

Rıfat Ilgaz

 • Hababam Sınıfı yazarı.
 • Sınıf Şairi
 • Hababam Sınıfını başta tiyatro olarak yayınladı.
 • Markopaşa dergisinde Mizahi yazılar yazdı.

Şiir :Sınıf – Yaşadıkça – Devam – Bütün Şiirleri

Roman : Karartma Geceleri – Sarı Yazma – Yıldız Karayel

Mizahi Hikayeler  :  Radarın Anahtarı – Don Kişot İstanbul’da

Mizahi  Romanlar  :  Hababam Sınıfı – Pijamalılar

 

Ceyhan Atuf Kansu

 • Halk şiirinden etkilendi fakat 40’lardan sonra toplumcu gerçekçi sairlere katıldı.
 • Dünyanın bütün Çiçekleri – Kızamuk Ağıdı
  • Gibi şiirlerele tanındı.

Hop  :  Bağbozumu Sofrası – Bağımsızlık Gülü Sakarya Meydan Savaşı – Yanık Hava

 

 

 

1.    Milli Edebiyat Zevkini Sürdüren Şiir
 • Memleketçi Şiir
  • Anadolu ve Anadolu insanını anlatmışlardır.
 • Kaynağını halk şiirinden alır.
 • Memleket Sevgisi, yüceltilmesi, övülmesi gibi
 • Uyak – Kafiyeden yararlanıldı.
 • Lirizmden uzaktır. Didaktik özellikler taşır.
 • Dil halkın kullandığı
 • Kültür Haftası – Ağaç – Çınaraltı – Hisar gibi dergilerde yayımlanmıştır.
 • Milli Edebiyat Dönemi özelliklerini taşır.

·         Beş Hececiler bu döneme dahildir.

 

 

Ahmet Kutsi Tecer

 • Şair ve oyun yazarıdır.
 • Aşık Veysel’i edebiyatımıza tanıtmıştır.
 • Neredesin ? Şiiriyle tanındı ve
 • Halay şiiriyle Anadolu’daki Milli ruhu canlandırmaya çalıştı.
 • Şiirlerinde Anadolu’yu anlatmıştır.

Şiir          :    Şiirler

Tiyatro    :    Köşebaşı – Koçyiğit Köroğlu – Satılık Ev Bir Pazar Günü – Yazılan Bozulmaz

İnceleme :    Köylü Temsilcileri

 

 

Orhan Şaik Gökyay

 • Türk edebiyatı ve tarih alanında çalışmalar yapmıştır.
 • İlk döneminde Aruz sonra hece ile şiirler yazmıştır.
 • Dede Korkut ile ilgili çalışmaları vardır.

Şiir    :   Bu Vatan Kimin? – Yas

Eleştiri  :  Destursuz Bağa Girenler

Tarih  :  Dede Korkut – Mercimek Ahmet – Katip Çelebi

 

Kemalettin Kamu

 • Gurbet Şairi
 • Bingöl Çobanları – Pastoral şiiri oldukça ünlüdür.
 • Aşk, Sevgi, Vatan sevgisi ve Mehmetçiği işlemiştir.
 • Memleket Edebiyatının önde gelen

Şiir :  Gurbet – Bingöl Çobanları

 

 

Behçet Kemal Çağlar

 • Halk şiiri biçim özelliklerini kullanır.
 • Atatürk ve Cumhuriyete olan sevigisini anlatmıştır.
 • Faruk Nafiz ile birlikte Onuncu Yıl Marşını yazdı.
 • Ankaralı Aşık Ömer mahlasını kullanır.

Şiir  : Erciyes’ten Kopan Çığ – Benden İçeri Burada Bir Kalp Çarpıyor

 

 

Ömer Bedrettin Uşaklı

 • Hece Ölçüsüyle yazdı.
 • Anadolu, tarih ve deniz güzelliklerini işlemiştir.
 • Yıldızların Altında şiiri ünlüdür.

Şiir : Deniz Sarhoşları – Yayla Dumanı – Sarıkız Mermeri

 

 

Zeki Ömer Defne

 • Halk şiirinden Serbest Tarza kaymıştır.
 • Anadolunun illerine güzellemeler yazdı.
 • Ilgaz şiiriyle

Şiir   :  Denizden Çalınmış Ülke – Sessiz Nehir Kardelenler

 

 

Arif Nihat Asya

 • Bayrak Şairi
 • Hece-Aruz-Serbest
 • Rubai türünün son üstadı.
 • Kahramanlık, Vatan, Bayrak, Aşk, Doğa işler.
 • Ölçüsüz ve Kafiyesiz yazmış.
  • Ama İç ahengi oluşturmuştur.
 • Bayrak ve Fetih Marşı şiirleriyle ünlüdür.

Şiir : Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor – Kıbrıs Rubaileri Köprü – Dualar ve Aminler

Düzyazı  :  Kanatlar ve Gagalar – Terazi kendini Tartmaz

 

 

1.    Garipçiler

 

(I.Yeni)

 • Garip adlı bir kitap yayınlarlar.
 • Orhan Veli
 • Oktay Rıfat
 • Melih Cevdet
 • Toplumcu Şiire – Sembolist Şiire ve Hece şairine

 

 • Şiirde anlaşılmazlık dışlanır. Anlam öne çıkarılır.
 • “Şiir bütün hususiyeti edasında olan bir söz san’atıdır. Yani tamamıyla manadan ibarettir”
 • Her türlü söz ve anlam sanatı bırakılmalıdır.
 • Şiir halka
 • Basitlik, sadelik, aleladelik anlayışı
 • Sürrealizm ve Dadaizm’den etkilenmişlerdir.
 • Kuralsızlığı kural edinmişler.
 • Şiirde espri ve nükte kullanılmış.
 • Ölçü Uyak ve Söz sanatlarına karşıdırlar.
 • Bütün güzelliği ön planda

 

 

Orhan Veli Kanık

 • Garip akımının öncüsü
 • Şiiriyle eski geleneği yıkmıştır.
 • Şiirde klişelere, şairaneliğe, benzetmelere, ölçü uyağa karşı
 • Sokaktaki sade vatandaşın dilini kullanmaya çalıştı.
 • Şiir
 • Sürrealizm’den etkilenmiştir.
 • Anlatamıyorum – İstanbul’u Dinliyorum ve İstanbul Türküsü
  • Garip çizgisi dışında yazılmıştır.
  • Bu Şiirlerle tanınmıştır.
 • La Fontaine Masallerı ve Nasrettin Hoca hikayeleri yazdı.
  • Çocuk kitaplarıdır.

Şiir   :Garip – Vazgeçemediğim – Yenisi – Karşı Destan Gibi

Düzyazı  : Denize Doğru – Bindiğimiz Dal – Şairin İşi

 

Melih Cevdet Anday

 • Düşünceye, akla dayanan şiirler yazdı.
 • Yunan mitolojisinden etkilenmiştir.

Şiir          :    Garip – Rahatı Kaçan Ağaç – Telgrafhane – YanYana Tanıdık Dünya – Yağmurun Altında

Kolları Bağlı Odysseus – Göçebe Denizin Üstünde Ölümsüzlük Ardında Gılgamış – Güneşte

Roman     :    Gizli Emir – İsa’nın Güncesi – Aylaklar Meryem Gibi – Raziye – Yağmurlu Sokak

Oyun       :    İçerdekiler – Ölümsüzler – Dört Oyun Mikado’nun Çöpleri

Gezi        :    Sovyet Rusya

 

 

Oktay Rifat Horozcu

 • TDK’nin ilk başkanı.
 • Şiirlerinde yaşama sevincini işler.
 • Aşağı ve Yukarı – Karga ile Tilki kitaplarıyla toplumcu gerçekçi özü dile
 • Perçemli Sokak yapıtıyla II.Yeni tarzıyla şiirler yazmıştır.

Şiir          :    Garip – Yaşayıp Ölmek – Kargayla Tilki Yaşayıp Ölmek Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler

Roman     :    Bay Lear – Danaburnu – Bir Kadının Penceresinden Tiyatro      :           Oyun içinde Oyun – Atlar ve Filler – Yağmur Sıkıntıs

Çil Horoz – Zabit Fatma’nın Kuzusu

 

 

1.    Garip Dışında Yeniliği Sürdüren

 

 

Şiir

 

 • Bir yandan garip hareketinin süssüz – özentisiz bir dille şiir oluşturmasına bağlı kalmışlar
 • Bir yanda da kendi kişiliklerinin şiirlerini sürdürmüşlerdir.

 

Behçet Necatigil
 • Evler Şairi
 • Orta tabaka insanın yaşantısını, ev – aile sorunlarını işledi.
 • Toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışı ve bireysel psikolojik, metafizik konularını işlediği şiirleri vardır.
 • Gizli Sevda Solgun Bir Gül Oluyor Dokununca Şiirleri ünlüdür.
 • Radyo Oyunları önemlidir.

Şiir          :    Kapalı Çarşı – Evler – Divançe – Arada – Çevre Eski Toprak; Kareler Aklar – Sevgilerde – Şiirler

Deneme  :    Bile / Yazdı – Düz Yazıları

Radyo      :    Yıldızlara Bakmak – Üç Turunçlar : Ertuğrul Faciası

Araştırma :    Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü

Mektup    :    Mektuplar – Serin Mavi

 

Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Hece ile başladı. Serbest Şiire geçti.
 • Çocuk ve Allah kitabıyla ün kazandı.
 • Yapma destanlarla Kurtuluş Savaşını anlatmıştır.
 • Biçim, içerik ve söyleyişte müthiş bir uyum vardır.
 • Her konuda şiir yazmıştır.
 • Kendine özgü bir şiir dili yaratmıştır.
 • “Türkçem benim ses bayrağım.”

Şiir  : Havaya Çizilen Dünya – Çocuk ve Allah Üç Şehitler Destanı – İstiklal Savaşı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk – Sivaslı Karınca İstanbul Fetih Destanı – Taş Devri – Nötron Bombas Mevlana’da Olmak – Yunus Emre’de Olmak Çanakkale Destanı – Yazıları Seven Ayı

 

 

Cahit Külebi

 • Hikaye şiiriyle tanındı ve
 • Aşık edebiyatı geleneğinden
 • Anadolu gerçeklerini yansıtır.
 • Halk Türküleri de deyişleri şiirlerinde vardır.
 • Yurt-Doğa Sevgisi, Yalnızlık, Aşk, Kurtuluş Savaşını işledi.

Şiir  :  Adamın Biri – Rüzgar – Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda Yeşeren Otlar – Süt – Şiirler – Türk Mavisi

Sıkıntı Ve Umut – Sivas Yollarında – Tokat’a doğru

Anı  : İçi Sevda Dolu Yolculuk

Düz Yazı : Şiir Her Zaman

 

Sabahattin Kudret Aksal

 • Garipçilerden etkilenmiş fakat daha sonra felsefi şiire yönelmiştir.
 • Eserlerinde Psikolojik ögeler öne çıkar.
 • Biçimi önemser.
 • Yaşama Sevincini işlemiştir.

Şiir          :       Şarkılı Kahve – Gün Işığı – Duru Gök – Eşik Bir Zaman Düşü

Öykü       :    Gazoz Ağacı – Yaralı Hayvan

Tiyatro    :    Tersine Dönen Şemsiye – Kahvede Şenlik Var

 

 1. Maviciler

 

 • 1952’De Mavi adlı dergi etrafında oluşturuldu.
 • Halk şiirine yakındırlar.
 • Ulusal Sanat
 • Garip’e karşıdır.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyat’a yakındır.

 

 

 

Atilla İlhan

 • İsmi Mavi ile anılır.
 • Toplumcu gerçekçiliği kendine has yorumlamıştır.
 • Barış, özgürlük, yalnızlık, aşk, ölüm gibi temalar işler.
 • Biçim ve Söyleyiş bakımından Divan – Halk ve Batı’dan yararlandı.
 • Şiirlerinde hiç büyük harf

Şiir  :  Duvar – Sisler Bulvarı – Ben sana Mecburum Elde var Hüzün – Kimi Sevsem Sensin Yağmur Kaçağı – Ayrılık Sevdaya Dahil

Roman  :  Kurtlar Sofrası – Bıçağın Ucu – Sırtlan Payı Sokaktaki Adam

 

Hilmi Yavuz

 • Zamanla mistik bir şiire yöneldi.

Şiir          :    Bakış Kuşu – Bedreddin Üzerine Şiirler Doğu Şiirleri – Yaz Şiirleri – Gizemli Şiirler Zaman Şiirleri – Söylen Şiirleri

Anlatı      :    Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri

 

2.    İkinci Yeni Şiiri (1954-60)

 

 • Soyutçular olarakta
 • Garipçilere karşı doğmuş bir
 • Şiirde anlama değil ses güzelliğine önem
 • Sözcükler arasındaki anlamsal bağlantıları koparırlar.
 • İmgeye, hayal gücüne ağırlık
 • Yalnızlık, sıkıntı, uyumsuzluk gibi temalar işlendi.
 • Kapalı ve soyut bir anlatım.
 • Serbest şiir.
 • Sanat için sanat
 • Aydın kesime
 • Noktalama işaretlerine önem vermediler

 

 • Cemal Süreya
 • Sezai Karakoç
 • Edip Cansefer
 • Turgut Uyar
 • Ece Ayhan
 • İlhan Berk

 

Cemal Süreyya

 • Cemalettin Seber
 • İlk şiiri : Şarkısı-beyaz
 • Yoğun imge kullanır.
 • Aşk ve özgürlük odağında
 • Zeka ve ince mizahtan ustaca yararlanır.
 • Papirüs dergisi çıkardı.

 

Şiir   :  Üvercinka – Göçebe – Beni Öp Sonra Doğur Beni Sıcak Nal ve Güz Btiği – Sevda Sözleri

Deneme  : Şapkam Dolu Çiçekle – Günübirlik – 99 Yüz 999.Gün – Üstü Kalsın

Mektup  :  On üç Günün Mektupları

Antoloji : Mülkiyeli Şairler – 100 Aşk Şiiri

 

İlhan Berk

 • İkinci Yeni Akımının
 • Aşk ve Tarih ana temalardır.
 • Kent, Sokak gibi olguları ayrıntılı bir somutlukla şiirleştirmiştir.

Şiir          :    Güneşi Yakanların Selamı – Günaydın Yeryüzü Türkiye Şarkısı – Galile Denizi – Çivi Yazısı Otağ – Mısırkalyoniğne – Aşıkane – Şenlikname İstanbul Kitabı – Deniz Eskisi – Delta ve Çocuk

Otobiyografi  :    Uzun Bir Adam

Günlük    :    El Yazılarına Vuruyor Güneş

Deneme  :    İnferno – Şairin Toprağı – Poetika – Logos

 

 

Edip Cansever

 • Bireysellik ve yalnızlık şiirleri vardır.
 • Oldukça uzun şiirler yazmıştır.
 • İnsanın iç dünyasını işlemiştir.
 • Varoluşçudur.
 • Tasvir, öykü ve diyalog’a yer
 • Masa da Masaymış Ha – Yerçekimli Karanfil ile tanındı.

Şiir          :    İkindi üstü, Dirlik Düzenlik – Yerçekimli Karanfil Umutsuzlar Parkı – Petrol – Nerde Antigone Çağırılmayan Yakup – Ben Ruhi Bey Nasılım

Düzyazı   :    Şiiri şiirler ölçmek

 

 

Ece Ayhan

 • Modern şiirin en önemlilerinden
 • Kendine özgü çağrışımlarla örülü şiirleri vardır.
 • Sarışın Tarih – Karaşın – Gerçek Tarih
 • Meçhul Öğrenci Anıtı şiiriyle

Şiir          :    Kınar Hanımın Denizleri – Bakışsız Bir Kedi Kara Ortadokslular – Devlet ve Tabiat – Yort Savul Zambaklı Padişah – Çok Eski Adıyladır

Deneme  :  Aynalı Denemeler – Bir Şiirin Bakır Çağı Dipyazılar

Günlük    :  Başıbozuk Günceler

Anlatı  : Morötesi Requem

Mülakat   : Hay Hak! Söyleyişler

 

 

 

Turgut Uyar

 • Hece ile de yazdı.
 • Bireyin iç dünyasını, yalnızlığını eksen almıştır.
 • Sınıfsal, siyasal mücadeleyi yansıttı.
 • Göğe Bakma Durağı şiiri ile

Şiir :  Arz-ı Hal – Türkiyem – Dünyanın En Güzel Arabistnı Tütünler Islak – Her Pazartesi – Divan – Toplandılar

İnceleme :    Bir Şiirden

Düzyazı   :    Korkulu ustalık

 

 

Sezai Karakoç

 • İslami düşünceyi gerçeküstücülükle kaynaştırmış.
 • Mistisizm ve Evliya kıssalarından yararlanmış.
 • Çarpıcı benzetme ve imgelere yer
 • Monna Rosa ile sevilmiştir.

Şiir          :    Körfez – Şahdamar – Hızırla Krık Saat – Sesler Taha’nın Kitabı – Gül Muşutusu – Ayinler Zaamana Adanmış Sözler

Deneme  :    Edebiyat Yazıları

İnceleme :    Yunus Emre – Mehmet Akif – Mevlana

 

 

 

1.       İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1954-60)
 • Ataol Behramoğlu
 • İsmet Özel
 • Süreyya Berfe
 • Özkan Mert
 • Refik Durbaş
 • Nihat Behram

 

 • Ozanlar kendini toplumun sözcüsü olarak görmüşlerdir.
 • Şiirde slogana dayalı sert bir söyleyiş vardır.
 • Marksizm ve komünizm Şiirin konusuna
 • Şiirde içeriğe önem
 • Geleneksel söyleyiş
 • Umut ve Yarına İnanç – Direnme ve İsyan konuları vardır.

 

Ataol Behramoğlu

 • Halkın Dostları ve Militan dergilerini çıkarıp yönetti.
 • İşçi sınıfının sosyal sıkıntılarını anlattı.
 • Yalın ve açık bir anlatım
 • Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir şey Var şiiriyle tanındı.

Şiir          :    Bir Ermeni General – Bir Gün Mutlaka Mustafa Suppi Destanı – Ne Yağmur Ne Şiirler Türkiye Üzgün Yurdum Güzel Yurdum Kuşatmada – İyi bir Yurttaş Aranıyor

Düzyazı   :    Yaşayan Bir Şiir – Şiirin Dili-Ana Dil – Utanıyorum Mekanik Gözyaşı

 

Nihat Behram

 • Vatandaşlıktan çıkarılmıştır.
 • Sonradan yeniden alıntı.

Şiir          :    Hayatımız üzerine Şiirler–Fırtınayla Borayla Direniş Arkadaşlıklar – Dövüşe Dövüşe Yürünecek

Roman     :    Gurbet – Lanetli Ömrün Kırlangıçları

 

 

İsmet Özel

 • Halkın dostları dergisini çıkarmıştır.
 • Toplumcu şiirin unutulmaz şiirlerini yazmıştır.
 • İmge Yoğunluğu vardır.
 • 74’ten sonra İslami ve mistik bir yöneliştedir.
 • Başkaldırı, Özgürlük gibi temaları işledi

Şiir          :    Geceleyin Bir Koşu – Evet İsyan – Cinayetler Kitabı Celladıma Gülümserken – Erbain

Düzyazı   :    Şiir Okuma Kılavuzu

 

 

1.      1980 Sonrası Şiir

 

 • Özgün imgelere başvuruldu.
 • Sanatçılarda anlaşılma kaygısı
 • Kapalı anlatım
 • Büyük harf ve noktalama işaretleri kullanıldı.
 • Şiir araç değil amaçtır.
 • Esas konu bireyin

 

 

 

Haydar Ergülen

 • Üç çiçek dergisini çıkardı.
 • Aşk, Kardeşlik Çocukluk gibi konularda yazdı.
 • İmgeli mecazlı bir

Şiir : Karşılığını bulamamış sorular – Sokak Prensesi Sırat Şiirleri – Eskiden Terzi – Ölüm bir Skandal Karton Valiz – Nar – Hafır ve Semender

Deneme  :  Haziran Tekrar – Üvey Sokak – Düz Yazı:100

Eski Yazı – Trenler de Ahşaptır – Paradoks Diyaletik

 

Hüseyin Atlansoy

 • Mistik ve Metafizikçi Şair.
 • Metropol hayatını ironik bir biçimde ele almıştır.

Şiir          :    İntihar İlacı – Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi Şehir Konuşmaları – İlk Sözler – Kaçak Yolcu

 

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

 

1. Anlatmaya Bağlı (Roman – Hikaye)

 

A . Milli Edebiyat Zevk Ve Anlayışını Sürdüren Eserler

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Halide Edip Adıvar
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Refik Halit Karay
 • Aka Gündüz
 • Mithat Cemal Kuntay
 • Memduh Şevket Esendal

 

 • Batı ölçülerine göre eserler
 • Teknik bakımdan başarılı eserler yazıldı.
 • Anadolu ve Anadolu insanı başarılı bir şekilde yansıtıldı.
 • Hikayelerde Olay Hikayeciliği devam etmiştir.
 • Yanlış batılılaşma, Doğu –batı çatışması, Halk-Aydın işlendi.

 

Memduh Şevket Esendal

 • Çehov Tarzı öykünün ilk
 • Gözlem yeteneği vardır.
 • Topluma ayna tutan bir sanatçıdır.
 • Gereksiz süslemelerden kaçınmıştır.
 • Dili konuma
 • Kişileri İstanbul Aksaray’da orta tabakadan seçmiştir.
 • Edebiyatsız Edebiyat Yapmak

Öykü :  Otlakçı – Mendil Altında – Hava Parası

Temiz Sevgiler – Ev Ona Yakıştı – İhtiyar Çilingir Bir Kucak Çilek – Bizim Nesine – Gödeli Mehmet

Roman :  Ayaşlı ve Kiracıları – Vassaf Bey – Miras

 

Mithat Cemal Kuntay

 • Vatan Millet sevgisi temalı epik şiirleri vardır.
 • En önemli yapıtı Üç
 • Meşrutiyet yıllarını anlatmıştır.

Roman   : Üç İstanbul

Tiyatro  :  Kemal – Yirmi Sekiz Kanun-ı Evvel

 

 

Toplumcu Gerçekçi Eserler

 

 • Sabahattin Ali Fakir Baykurt
 • Kemal Tahir Sadri Ertem
 • Orhan Kemal Yaşar Kemal
 • Necati Cumalı Aziz Nesin
 • Mahmut Makal Kemal Bilbaşar
 • Samim Kocagöz Abbas Sayar

 

 • Köylüden – işçiden söz edilmiştir.
 • Sosyal Realizm akımının etkisi vardır.
 • Tezli Romanlar yazılmış.
 • Ağa-Köylü çatışması – Köy sorunları- Zengin Fakir karşıtı
  • Gibi konular ele alınmıştır.
 • Gözleme dayalı bir anlatım vardır.
 • Siyasi ideolojiler ön plandadır.
 • Köy enstitülerinde yetişen yazarlar vardır.

 

 

Sadri Ertem

 • 1930lu yıllarda köylü, işçinin sıkıntılarını alan romanlar yazdı.
 • Estetiği düşünmemiştir.

 

Hikaye  :    Silindir Şapka Giyen köylü – Bir Şehrin Ruhu Bay Virgül – Bacayı indir Bacayı

Roman     :    Çıkrıklar Durunca – Bir varmış bir yokmuş Düşkünler – Yol arkadaşlar

 

 

Sabahattin Ali

 • Toplumcu gerçekçi bir yazardır.
 • İnsan zavallılığını ve gücünü yazmıştır.
 • Markopaşa adlı dergiyi çıkarmışlardır.

Hikaye     :    Değirmen – Kağnı – Ses – Yeni Dünya – Sırça Köşk

Roman     :    Kuyucaklı Yusuf – İçimizdeki Şeytan – KürkMadonna

 

 

Kemal Tahir

 • Toplumcu gerçekçi bir romancıdır.
 • Hapishane yaşamını, kurtuluş savaşını konu edinmiştir.
 • Tasvire önem
 • Dili

Roman     :    Devlet Ana – Yorgun Savaşçı – Esir Şehrin İnsanları Rahmet Yolları Kesti – Eski Şehrin Mahpusu Bozkırdaki Çekirdek – Kurt Kanunu – Yol Ayrımı

 

 

Aziz Nesin

 • Markopaşa adlı bir mizah dergisi çıkarmışlardır
 • Toplumcu gerçekçi
 • Dünyaca tanınmıştır.

Roman     :    Yaşar ne yaşar ne yaşamaz – Zübük

Hikaye     :    Toros Canavarı – Damda Deli Var – Fil Hamdi Sizin Memlekette Eşek Yok mu?

 

 

 

Orhan Kemal

 • Kişileri yerel sözcüklerle konuşturmada ustadır.
 • Çukurova yazarıdır.
 • Tarımda makineleşmeyi, işsizlik sorunlarını konu

Roman     :    Baba Evi – Murtaza – Cemile – Bereketli Topraklar Hanımın Çiftliği

Hikaye     :    Ekmek Kavgası – 72.Koğuş – Önce Ekmek

 

 

Yaşar Kemal

 • Cumhuriyetteki röportajlarıyla tanındı.
 • İnce Mehmet büyük yankı uyandırdı.
 • Çukurova bölgesini ve bu bölgenin toplumsal gerçekliklerini ortaya koymuştur.
 • Al Gözlüm Seyreyle Salih romanıyla ilk kez Çukurova dışına çıktı.
 • Teneke Romanı
  • Çukurovadaki ağalara karşı gelen idealist
 • Destan, Ağıt, Halk Öykülerinden yararlanmıştır Bunu Çağdaş Roman tekniğiyle buluşturmuştur.
 • İmge ve Mitlere yer
 • Anlatımı canlı kılmıştır.

Roman :  İnce Memed – Teneke – Deniz Küstü – Çakırcalı Efe “Dağın Öteki Yüzü” üçlemesi

“Akçasazın Ağaları” dizisi “Hüyükteki Nar Ağacı” üçlemesi

Ağrı dağı Efsanesi – Binboğa Efesanesi

Hikaye  :   Sarı Sıcak

Derleme  :    Ağıtlar – Üç Anadolu Efsanesi

Röportaj  : Bu Diyar Baştan Başa

Deneme  :   Taş Çatlasa

 

 

Necati Cumalı

  • Ege Bölgesinin kırsal insanlarının sorunlarını işlemiştir.
  • Susuz Yaz adlı eseri sinema-tiyatro ve hikayedir.

 

 

Şiir :  Kızılçullu Yolu – Harbe Gidenin Şarkıları

 

Roman : Tütün Zamanı – Yağmurlar Ve Topraklar

Acı Tütün – Viran Dağlar

 

Hikaye     :    Ay Büyürken Uyuyamam – Dila Hanım

 

 

Tiyatro    :    Susuz Yaz – Nalınlar – Boş Beşik – Ezik Otlar

 

 

Fakir Baykurt

 • Köy Enstitüsü çıkışlıdır.
 • Orta Anadolu bölgesini konu edinmiştir.
 • İnsanları aydınlatmayı görev edinmiştir.

Roman     :    Yılanların Öcü – Irazca’nın Dirliği

Onuncu Köy – Tırpan – Kaplumbağalar

 

Abbas Sayar

 • Şiirle başlamıştır, roman’a geçmiştir.
 • Köy gerçekliğini kendine has üslupla dile
 • Yılkı Atı ile

Roman     :    Yılkı Atı – Çelo – Can Şenliği – Dik Bayır Tarlabaşı Salkım Saçak – Anılarda Yumak Yumak

Hikaye     :    Yorganımı Sıkı Sar

 

 

C . Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

 

 • Peyami Safa Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Tarık Buğra Mustafa Kutlu
 • Selim İleri

 

 • Psikoloji biliminin olanaklarından yararlanılmıştır.
 • Psikolojik tahliller önemli yer

Ruhsal portrelere önem verilir.

 

 

Peyami Safa

 • Psikolojik Roman türünün usta
 • Roman tekniği oldukça gelişmiştir.
 • Fatih Harbiye
  • Batılı olamayan ama doğuda da kalamamış türk toplumu
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
  • Hasta bir gencin psikolojisini anlattığı
 • Olaydan çok psikolojik tahlillere önem

 

 

Roman     :    Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Biz İnsanlar Matmazel Noraliya’nın Koltuğu – Sözde Kızlar Bir Tereddütün Romanı – Fatih Harbiye Yalnızız – Mahşer – Süngülerin Gölgesinde

Deneme  :    Eğitim – Gençlik – Üniversite

Makale     :    Sanat – Edebiyat – Tenkit

 

 

Tarık Buğra

 • Öykü ve romanlarında Türk toplumunun tarihine yönelmiştir.
 • Olay
 • Küçük Ağa
  • Kurtuluş savaşı yılları
 • Osmancık
  • Osmanlı Devleti’nin kuruluşu

Hikaye     :    Yarın Diye Bir Şey Yoktur – Siyah Kehribar Oğlumuz

Roman     :    Küçük Ağa – Küçük Ağa Ankara’da – Osmancık Firavun İmanı – İbişin Rüyası

 

 

Abdülhak Şinasi Hisar

 • Hatıra, Geçmişe Özlem, Tasvir Ve Kültür önemli ögeler.
 • Süslü, sanatlı ve uzun cümleleri vardır.
 • Fehim Bey ve Biz
  • Sıra dışı kişilere ve bu kişilerin iç çatışmalarına yer verir.
 • Çamlıca’daki Eniştemiz – Ali Nizami Beyin Alafrangalığı
  • Kahramanlar tuhaf ve içe dök ve siliktir

Roman     :    Fehim Bey ve Biz – Çamlıca’daki Eniştemiz Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği

Anı          :    Boğaziçi Mektupları – Boğaziçi Yalıları

 

 

Mustafa Kutlu

 • Hikayelerinde iç konuşmalar vardır.
 • Dergah dergisini çıkarmaktadır.

Roman     :    Ortadaki Adam – Gönül İşi – Yokuşa Akan Sular Yoksulluk İçimizde – Ya Tahammül Ya Sefer – Sır Bu Böyledir – Arka Kapak Yazıları – Uzun Hikaye

Deneme  :    Şehir Mektupları

 

 

Selim İleri

 • Cumartesi Yalnızlığı adlı öykü kitabıyla dikkatleri çekti.
 • Modernist ögelere yer
 • Romanlarında bireyler arasındaki iletişimsizliği işlemiştir.

Hikaye     :    Cumartesi Yalnızlığı – Pastırma Yazı Dostukların Son Günü – Son Yaz Akşamları Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler

Bir Denizin Eteklerinde

Roman     :    Destan Gönüller – Her Gece Bodrum Cehennem Kraliçesi – Ölüm İlişkileri Yalancı Şafak – Bir Akşam Alacası Kanatlarında Yalnız Benim Olsaydın

Anı          :    Annem İçin – Anılar Issız ve Yağmurlu

 

 

Modernizmi Esas Alan Eserler

 

 • Orhan Pamuk Yusuf Atılgan
 • Oğuz Atay Rasim Özdenören
 • Sait Faik Abasıyanık Memduh Şevket Esendal
 • Halikarnas Balıkçısı Mustafa Necati Sepetçioğlu
 • Bilge Karasu Nezihe Meriç
 • Buket Uzuner Füruzan Tekil
 • Pınar Kür İnci Aral
 • Adalet Ağaoğlu İhsan Oktay Anar
 • Ayşe Kulin Elif Şafak

 

 • “Ben”i ortaya çıkarır.
 • Topluma ait değerleri ortaya çıkara amacı
 • Kişilerin psikolojik özellikleri ön plandadır.
 • Simgesel anlatım
 • Birey bunalımları, yalnızlığı anlatılır.
 • Yeniye Yönelim vardır.

 

Orhan Pamuk

 • 2006’da Nobel Edebiyat Ödülü aldı.
 • Postmodern yaklaşımlarıyla dikkat çeker.
 • Doğu batı sorununu kültürel açıdan ele alır.
 • Aydın kesmi anlatır.
 • Zor anlaşılan romanlar yazmıştır.
 • Cevdet Bey ve Oğulları
  • Abdülhamitten 12 Mart’a kadar bir ailenin yaşamı.
 • Kara Kitap
  • Simgesel değerlerle yüklüdür
 • Beyaz Kale
  • Tarihsel roman özelliği taşır.

Roman     :    Cevdet Bey ve Oğulları – Sessiz Ev – Beyaz Kale Kara Kitap – Benim Adım Kırmızı

Kar – Masumiyet Müzesi – Yeni Hayat

Anı          :    İstanbul

Deneme  :    Manzaradan Parçalar – Saf ve Düşünceli Romancı

Senaryo   :    Öteki Renkler

 

 

Sait Faik Abasıyanık

 • Çağdaş öykücülüğün öncüleri.
 • Çehov (Durum) öyküsünün
 • Bazı Öykülerde Gerçeküstü ögeler öne çıkar

Hikaye     :    Semaver – Sarnıç – Mahalle Kahvesi

Tüneldeki Çocuk – Şahmerdan – Lüzumsuz Adam Havada Bulut – Kumpanya – Son Kuşlar Alemdağ’da Var bir Yılan – Az Şekerli

Roman     :    Medar-ı Maişet Motoru – Kayıp Arnıyor

Şiir          :    Şimdi Sevişme Vakti

Röportaj  :    Mahkeme Kapısı

 

 

Memduh Şevket Esendal

 • Durum öykücülüğünün ilk ustasıdır.
 • Halkın içinden kişileri konu
 • Sade bir
 • Toplumun çektiği sıkıntıları dile getirdi
 • Komiser ve Haşmet Gülkokan ile

Hikaye     :    Otlakçı – Mendil Altında – Temiz Sevgiler Ev Ona Yakıştı

Roman     :    Ayyaşlı ve Kiracıları – Miras

 

 

Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)

 • Deniz Öyküleri ile tanınır.
 • Bodrum ve Ege Denizi Efsanelerini anlatmıştır.
 • Tekniğe çok önem
 • Şiirsel Destansı bir anlatımı

Hikaye     :    Merhaba Akdeniz – Ege Kıyılarından – Yaşasın Deniz Egenin Dibi – Gülen Ada – Gençlik Denizlerinde

Roman     :    Aganta Burina Burinata – Ötelerin Çocuğu Uluç Reis – Turgut Reis – Deniz Gurbetçileri

Anı          :    Mavi Sürgün

 

 

 

Mustafa Necati Sepetçioğlu

 • Türk Tarihini konu

Roman     :    Kilit – Anahtar – Kapı – Konak – Çatı Üçler * Yediler – Bu Atlı Geçide Gider

 

 

 

Bilge Karasu

 • Ben merkezli hikayeler yazmıştır.

Hikaye     :    Troya’da Ölüm Vardı – Kılavuz – Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı – Göçmüş Kediler Bahçesi Narla İncire Gazel

 

 

 

Nezihe Meriç

 • Çehov tarzı hikaye
 • İç yalnızlığını sürdüren genç kızları anlatmıştır.

Hikaye     :    Bozbulanık – Topal Koşma – Menekşeli Bilinç Dumanaltı – Bir Kara Derin Suyu – Yandırma

 

 

Yusuf Atılgan

 • Yalnızlık ve Psikolojik Yabancılaşmayı konu
 • Anayurt Oteli
  • Kahramanı: Zebercet
 • Aylak Adam
  • Kahramanı: C

Hikaye     :    Bodur Minareden Öte

Roman     :    Aylak Adam – Anayurt Oteli – Canistan

 

 

Oğuz Atay

 • Toplum kurallarıyla çatışan aydınların iç dünyasını işler.
 • İroni ve ince alay vardır.
 • Tutunamayanlar romanı ile postmodern romanın önü açıldı.

Hikaye     :    Korkuyu Beklerken

Roman     :    Tutunamayanlar – Tehlikeli Oyunlar Bir Bilim Adamının Romanı

 

 

 

Adalet Ağaoğlu

 • Yeni anlatım olanakları denemiştir.
 • Romanların kahramanı aydınlardır.
 • Korku, Ölüm, Kadın erkek ilişkileri, özveri gibi konuları iç içe vermiştir.
 • Cinsel Konuları da sıkça işler.

Hikaye     :    Yüksek Gerilim – Sessizliğin İlk Sesi – Hadi Gidelim Hayatı Savunma Biçimleri

Roman     :    Ölmeye Yatmak – Fikrimin İnce Gülü

Bir Düğün Gecesi – Yaz Sonu – Üç Beş Kişi Ruh Üşümesi – Romantik Bir Viyana Yazı

Tiyatro    :    Yaşamak – Evcilik Oyunu

 

 

İnci Aral

 • Sosyal, Siyasi, Ailevi olayları postmodern yöntemle ele alır.
 • Ölü Erkek Kuşlar ve Yeni Yalan Zamanlar
  • Kadın Duyarlılığını, kadın kimliğini yansıtır.
 • Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm
  • Bir annenin kırılma noktasına gelen kızı ile ilişkisi.

Hikaye     :    Ağda Zamanı – Uykusuzlar – Kıran Resimleri Sevginin Eşsiz Kışı – Gölgede 40 Derece

Roman     :    Ölü Erkek Kuşlar – Yeni Yalan Zamanlar Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm – Mor – Taş ve Ten Şarkını Söylediğin Zaman

 

 

Pınar Kür

 • Toplumsal sorunları ve kadınların bireysel dertlerini temel alır.
 • Psikolojik tahliller
 • Cinselliği ön plana çıkarır.
 • Yarın Yarın
  • Melek’in 12 Mart darbesi serüveni.

Hikaye     :    Bir Deli Ağaç – Akışı Olmayan Sular Hayalet Öyküleri

Roman     :    Yarın Yarın – Küçük Oyuncu – Asılacak Kadın Bitmeyen Aşk – Bir Cinayet Romanı

 

 

Buket Uzuner

 • Düşsel romanlarıyla üstlenmiştir.
 • Kişileri alegoriktir

Hikaye     :    Güneş Yiyen Çingene – Şairler Şehri

Karayel Hüznü – Benim Adım Mayıs – İstanbul Blues

Roman     :    Kumral Ada Mavi Tuna – Uzun Beyaz Bulut-Gelibolu Balık İzlerinin Sesleri

 

İhsan Oktay Anar

 • Felsefeyi edebiyata sokmuştur.
 • Romanların konusu
 • Puslu Kıtalar Atlası
  • Venedik kökenli kahraman vardır.

Roman     :    Puslu Kıtalar Atlası – Efrasıyab’ın Hikayeleri Amat – Suskunlar – Kitabü’l Hiyel – Yedinci Gün

 

 

Ayşe Kulin

 • Biyografi yazarı olarak ünlenmiştir.
 • Romanlarını sosyal ve siyasal olaylar içinde yoğurmuştur.

Hikaye     :    Geniş Zamanlar – Güneşe Dön Yüzünü

Roman     :    Bir Tatlu Huzur – Adı Aylin – Sevdalinka – Füreya Nefes Nefese – Umut – Gece Sesleri – Veda Köprü – Bir Gün

 

Elif Şafak

 • Bit Palas
  • Yalnızlık, Yabancılık, Dil ve roman üzerine yazıldı.
 • Pinhan
  • Tarih ile fantezi karıştı.
 • Şehrin Aynaları ve Mehrem
  • Kent insanının iç çatışması
 • Araf
  • Kimlik Bunalımı
 • Baba ve Piç
  • Bir İstanbul ailesinin hikayesi

Roman     :    Pinhan – Şehrin Aydanları – Mahrem – Bit Palas Araf – Baba ve Piç – Siyah Süt – Aşk – İskender

Deneme  :    Firarperest – Med Cezir – Şemspare

 

 

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro)

 

Haldun Taner

 • Öykü ve Roman yazarı
 • Çağının sorunlarını ortaya
 • Epik tiyatronun – Kabare tiyatrosunun öncüsüdür.

Öykü       :    Yaşasın Demokrasi – Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu On İkiye Bir Var – Sancho’nun Sabah Yürüyüşü

Tiyatro    :    Keşanlı Ali Destanı – Günün Adamı – Dışardakiler Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Huzur Çıkmazı – Fazilet Eczanesi

Anı          :    Ölür ise Ten Ölür Canlar Ölesi Değil

 

Turan Oflazoğlu

 • Oyunların konusu köyden ve Türk

Tiyatro    :    IV.Murat – Deli İbrahim – Genç Osman Kösem Sultan – Bizans Düştü

 

 

Turgut Özakman

 • Türk tarihinin çeşitli evrelerini ele almıştır.

Tiyatro    :    Pembe Evin Kaderi – Ben Mimar Sinan Ah şu Gençler – Duvarların Ötesinde

Roman     :    Şu Çılgın Türkler – Diriliş Çanakkale 1915

 

 

Orhan Asena

 • Tanrılar ve İnsanlar ile ünlenmiştir.
 • Tarihten alır konularını

Tiyatro    :    Tohum ve Toprak – Hürrem Sultan

Tanrılar ve İnsanlar – Fadik Kız – Karacaoğlan Atçalı Kel Mehmet

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close