Kolejler

Amerikan Robert Koleji Kayıt Bilgileri – MEB LGS 2019

Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile öğrenci alacak özel okullar için ön kayıtlar başladı.

 

Birinci Asil Liste Kesin Kayıt : 2 Temmuz 09:00-17:00

Birinci Liste Yedek Kayıt : 3 Temmuz 09:00-17:00

İkinci Ön Kayıt Dönemi : 4 Temmuz 09:00-17:00

İkinci Kesin Kayıt Dönemi : 5 Temmuz 09:00-15:00

İkinci Liste Yedek Kayıt : 5 Temmuz 15:00 – …

Üçüncü Ön Kayıt Dönemi : 8 Temmuz 09:00-17:00

Üçüncü Kesin Kayıt Dönemi : 9 Temmuz 09:00-15:00

Üçüncü Yedek Kayıt Dönemi : 9 Temmuz 15:00- …

Açık Kontenjanlar için Serbest Kayıt : 10-11-12 Temmuz 

 

Kayıtlarla ilgili okuldan yapılan açıklamalar :

 

Kayıt Kabul İşlemleri
Özel Amerikan Robert Lisesi Kurum Yönetmeliğine uygun olarak, öğrencilerin kayıt ve kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

(a) Özel Amerikan Robert Lisesine ilan edilen kontenjan ile sınırlı olarak her yıl , Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Lise Geçiş Sınavı (Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav) sonucu oluşacak Merkezi Sınav Puanı (MSP) ile öğrenci alınır.

(b) Okula kayıt olmak isteyen öğrencilerin Merkezi Sınav Puanı, ilan edilme şekline göre, öğrenci velisinin izni alınarak doğrudan e-okul sisteminden ve/veya öğrenci velisinden resmî sınav sonuç belgesi teslim alınarak tespit edilir.

(c) Her kayıt döneminde; Merkezi Sınav Puanı (MSP) Okulun ilan ettiği taban puanına eşit veya üzerinde olan öğrencilerin ön kayıt döneminde başvuruları alınarak, en yüksek puan alan öğrenciden başlayarak başarı sıralaması yapılır.

Başarı sıralamasının belirlenmesinde Öğrencilerin Merkezi Sınav Puanının (MSP) eşitliği halinde; ilk olarak Ortaokul Başarı Puanı (OBP), eşitliğin devam etmesi durumunda sırasıyla; 8. sınıf Yılsonu Başarı Puanı, 7. sınıf Yılsonu Başarı Puanı ve 6. sınıf Yılsonu Başarı Puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Buna rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir. Eşitlik hâlâ bozulmazsa kayıt hakkı kazanacak öğrenci kura ile belirlenir.

Okulun ilan ettiği kontenjan sayısı kadar öğrenci, yukarıdaki esaslara uygun yapılacak başarı sıralamasına göre kesin kayıt hakkı kazanır.

(d) Okula kayıt yaptıran her öğrencinin hazırlık sınıfı okuması zorunludur.

 

I. Kayıt Dönemi

Asil ve yedek listeler açıklanmıştır.

I. Kayıt Dönemi Erkek Asil-Yedek Kayıt Listesi için tıklayınız

I. Kayıt Dönemi Kız Asil-Yedek Kayıt Listesi için tıklayınız

ASİL LİSTEDEN KESİN KAYIT (2 Temmuz 2019 Salı)

Ön kayıt yaptırarak, ilan edilen asil listede yer alan öğrencilerin kesin kayıtları 2 Temmuz 2019 Salı günü, saat 09.00-17.00 arasında yapılır. 2 Temmuz 2019 Salı günü sadece asil listede olan öğrencilerin kayıtları alınıp yedek liste kayıtları yapılmayacaktır.

Asil Listeden Yatılı Öğrenci Adaylarının Kaydı:

·      Ön kayıt sırasında yurt başvurusu yapmış olan öğrenciler, puan üstünlüğüne ve yurt kontenjanına göre asil kız ve erkek listelerinde; “yurt asil ve yurt yedek” olmak üzere belirlenirler.

·      Asil kayıt listesinde “yurt asil” olarak belirlenmiş olan öğrencilerin okul kayıt ve yurt kayıtları 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 09.00 – 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

·      Listede “Yurt asil” olup da saat 13.30’e kadar kaydını yaptırmayan öğrenci yatılı sıra hakkını kaybeder, yatılı yedek listenin sonuna eklenir. Ancak gündüzlü kayıt olma hakkı saat 17.00’ye kadar geçerlidir. Yatılı yedek listenin sonuna eklenmesi için, aday öğrencinin gündüzlü olarak kaydını tamamlamış olması gerekmektedir.

·      Yurt başvurusunda asil listede olan öğrencilerin kayıtlarının saat 13.30’da tamamlanmasından sonra, yurt kontenjanında açık olması durumunda, aynı gün saat 14.00’ten sonra listede “yurt yedek” olan öğrencilerin kaydı alınır.

·      Listede “yurt yedek” olan öğrenci velilerinin saat 14.00’te küçük tiyatro salonu Bingham 1’de  hazır olmaları gerekmektedir. Puan sırası ile çağrılacak olan yedek öğrencinin velisi orada bulunuyorsa, aday öğrenci yurda kayıt hakkı kazanacaktır. İsimleri okunduğu zaman, orada velisi bulunmayan aday öğrenci, yurt kayıt hakkını kaybedecektir.

·      Detaylar Kayıt Kılavuzunda bulunmaktadır, lütfen dikkatle okuyunuz.

2 Temmuz 2019 tarihinde asil liste kayıtların tamamlanması sonucu, ilan edilen hazırlık kontenjanının dolmaması halinde, saat 17.30’da okul web sitesinde kontenjan açığı duyurulur. İlan edilen kontenjan açığı doğrultusunda 1 Temmuz2019’da ilan edilmiş olan yedek listeye göre kayıtlara 3 Temmuz Çarşamba günü devam edilir.

YEDEK LİSTEDEN KESİN KAYIT (3 Temmuz 2019 Çarşamba )

●     3 Temmuz 2019 Çarşamba saat 09.00’da yedek liste kayıtlarına geçilir. Yedek listede adı olan öğrenci velileri en geç saat 8.30’da kampüs içinde bulunan Maze’de (açık toplanma alanı) hazır bulunurlar. İlan edilen yedek listede olan öğrencilerin isimleri, sıralamaya göre en yüksek puandan en düşük puana doğru tek tek okunur. İsmi okunan ve orada velisi bulunan aday öğrenci kayıt hakkı elde eder. Öğrenci ismi okunduğunda, aday öğrencinin kaydını gerçekleştirecek velisi Maze alanında bulunmuyorsa, aday öğrenci kayıt hakkını kaybeder, hak yedek listede bir sonra gelen aday öğrenci(lere) geçer.

●     Adı okunan ve o sırada ailesi mevcut olan öğrencinin kayıt işlemleri tamamlanır. İlk tur yedek kayıtları saat 13.00’e kadar devam eder. İlk turda kayıt hakkı kazanmış olmasına rağmen, saat 13.00’e kadar kayıt işlemini başlatmayan yedek öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

●     3 Temmuz 2019 Çarşamba, saat 13.00 itibari ile, sabah isimleri okunmuş ve kayıt hakkı elde etmiş öğrencilerin kayıtlarını yapmaması nedeniyle kontenjan açığı olması durumunda, kontenjan açığı ilan edilir. Saat 13.30’da ikinci tur yedek liste kaydına geçilir. İkinci tur yedek liste kaydı, sabah saat 09.00’da yapılan birinci tur yedek kayıtlarında sırası gelen son yedek öğrenciden devam edilerek yapılır.

●     Detaylar için Kayıt Kılavuzunu okuyunuz.

Önemli Not: Okul kampüsümüzün büyük olması nedeniyle, saat 9.00’da kayıt alanında olabilmek için, okula girişinizin bu saatten en az 30 dk. önce olmasını öneririz. KAMPÜS KAPILARI SAAT 9.00’DA KAPANACAKTIR, SAAT 9.00’DAN SONRA KAMPÜSE GİRİŞ YAPILMAYACAKTIR. KAMPÜSTEN ÇIKIŞ YAPAN VELİLER TEKRAR GİRİŞ YAPAMAYACAKLARDIR.

●     Birinci kayıt dönemi sonucu, hazırlık kontenjanında açık olması durumunda, ikinci kayıt dönemi için yerleştirmeye esas taban Merkezi Sınav Puanı ve açık kontenjan sayısı 3 Temmuz 2019’de, okul web sayfasında ilan edilir.

Mali Yardım Olanakları

Özel Amerikan Robert Lisesi’nde mali yardım bursu verilmekte olup, başarı bursu bulunmamaktadır. Mali yardım bursuna başvuru için yapılması gereken işlemler ve teslim edilmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Okul tarafından ilan edilen tarihlerde yapılan mali yardım başvuruları, Okul Burs Komisyonu tarafından, önceden belirlenmiş kriterlere göre ve belgelere dayalı olarak değerlendirilir. Burs bütçesi çerçevesinde, belirli sayıda öğrenciye tam veya kısmi mali destek sağlanır. Mevcut durumunda, öğrencilerimizin %25’i mali yardım olanaklarından yararlanmaktadır.

MALİ YARDIM OLANAKLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI: 

1) Mali yardım velinin maddi olarak sınırlı olanaklara sahip olması durumunda verilir, ihtiyaca yöneliktir.

2) Başvuru formunda yapılan beyanın ve teslim edilen belgelerin tam ve doğru olması zorunludur. Beyan ve belgelerde eksik ve yanlış bilgi olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz, alınmış bile olsa iptal edilir. Eksik ve/veya yanlış bilgi öğrenciye burs verildikten sonra ortaya çıkar veya tespit edilir ise öğrenciye sağlanan burs, öğrenciye verildiği tarihten itibaren faizi ile birlikte veliden geri alınır. Veli, bursu faizi ile birlikte geri iade etmez ise aleyhine hukuki yollara başvurulur. Yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi aynı zamanda kanunlarda yazılı bir suçu teşkil ederse yanıltıcı bilgi veya belgeyi veren hakkında ilgili merciye şikâyette bulunulur.

3) Başvurular her yıl yeniden yapılır ve değerlendirmeye alınır. Malî yardıma esas alınan koşulların değişmesi halinde mali yardım oranı da değişebilir.

4) Mali yardım imkanlarından faydalanan öğrencinin, tüm öğrencilerimiz gibi, akademik ve davranış olarak olumlu özelliklere sahip olması, okulun kural ve beklentilerini karşılaması beklenir.

HAZIRLIK SINIFLARI İÇİN MALİ YARDIM BAŞVURUSU

I. Ön Kayıt Dönemi mali yardım başvurusu sona ermiştir.

MALİ YARDIM BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER:

Mali yardım için müracaat eden öğrenci velilerinin, başvuru formunu doldurmaları, doldurulmuş olan formun çıktısını alıp imzaladıktan sonra aşağıda belirtilen belgelerle eksiksiz olarak okula teslim etmeleri gerekmektedir. Velilerimizin, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVK) gereği, Mali Yardım Başvuru sisteminde olan Mali Yardım Başvurusu Aydınlatma Metnini okumaları ve yine aynı sistemde olan Mali Yardım Başvurusu Rıza Metninin çıktısını alıp, imzalayarak teslim etmeleri beklenmektedir. Islak imzalı Mali Yardım Başvuru Formu ve Mali Yardım Başvurusu Rıza Metni teslim edilmemiş olan öğrencilerin talepleri dikkate alınmayacaktır.

E-devletten alınan belgelerin çıktılarında tarih bilgisinin güncel olması gerekmektedir.

1) Ailenin Gelir Belgeleri: 

·     Ücretli çalışan aile bireylerinden çalıştıkları kurumdan onaylı gelir belgeleri (son ay dahil olmak üzere bir yıllık bordroların detaylı dökümü varsa ikramiye, prim veya döner sermaye dahil edilmiş olarak)

·   Emeklilik durumu varsa, emeklilik belgesi ve maaş ödentisini gösterir resmi belge

·   Anne ve/veya baba serbest meslek sahibi veya şirket ortağı ise işyerine ait en son tarihli ve onaylı vergi levhası ile son vergi dönemine ait vergi beyannamesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu

·   Çalışmayan ebeveyn için e-devlet üzerinden alınan 4a- 4b-4c Sigortalı tescil kaydı ekran görüntüsü,

2) Gayrimenkul Belgeleri:  

·    Aile bireylerine (anne, baba,18 yaş üzeri çocuklar ) ait e-devletten alınmış taşınmaz listesi, her taşınmaz için “Detaylar” sayfası, varsa hisse bilgileri-şerh, beyan, rehin dökümü.

·     Ailenin ikamet ettiği ev kira ise, kira kontratı ve son aya ait kira ödemesine ilişkin dekont  (farklı ödeme şekli var ise ödemenin nasıl yapıldığına dair yazılı beyan)

·     Ailenin ikamet ettiği ev aile bireylerinden/akrabalardan birine ait ise mal sahibinin kimlik ve tapu fotokopisi.

·     Ailenin ikamet ettiği ev dışındaki gayrimenkullere ait; varsa kira sözleşmesi, son bir yıla ait gelir vergisi beyannamesi ve emlak vergisi ödendi makbuzu

(gayrimenkul olmaması halinde de, olmadığını belgelemek üzere e-devletten istenen sayfalar, anne ve baba için ayrı alınmış olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

3) Araç Belgeleri:

·   Aile bireylerine (anne-baba) ait e-devlet/Adıma Tescilli Araç Sorgulama sayfasından alınan araç bildirim belgesi. Belge üzerinde güncel tarih olmalıdır, tarihsiz belge kabul edilmeyecektir.

(araç olmaması halinde de, olmadığını belgelemek üzere e-devletten istenen sayfalar, anne ve baba için ayrı alınmış olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

4) Menkul Belgeleri;

·     Banka tasdikli güncel vadeli/vadesiz hesap dökümleri

5) Öğrenim gören kardeşlerin okullarından alınan öğrenci belgeleri. Kardeşlerden özel okul ya da Vakıf üniversitelerinde burslu okuyanlar için, ilgili kurumdan alınan ve bursluluk durumunu gösteren resmi belge

6) Annesi, babası vefat etmiş veya şehit olmuş öğrencilerin özel durumlarını gösterir belge.

7) Anne baba ayrı ise velayet durumunu belirtir kesinleşmiş mahkeme kararı.

8) Ailede sakatlık veya uzun vadeli tedavi gerektiren ciddi bir hastalık varsa, bunu belgeleyen ilgili raporlar.

9) Öğrenci ve aile bireylerinin nüfus cüzdanı fotokopileri ve ikametgâh belgesi

10) Islak İmzalı Onay Belgeleri:

·     Mali Yardım Başvuru Formu (çıktısı alınıp imzalanacak)

·     Mali Yardım Başvurusu Rıza Metni (çıktısı alınıp imzalanacak)

MALİ YARDIM BAŞVURU TAKVİMİ

·     Ön Kayıt Dönemi mali yardım başvurusu 27 Haziran 2019’da sona ermiştir. İstenilen belgelerin teslimi 28 Haziran 2019’da sona ermiştir.

·     Mali Yardım Sonuçlarının Duyurulması; 1 Temmuz 2019, saat 17.00’den sonra, okulun web sitesinden “Mali Yardım Başvuru Sorgulama” bağlantısından duyurulacaktır. Başvuru sonuçlarının açıklandığı bilgisi sizlere SMS ile bildirilecektir. Sonuçlarla ilgili bilgi almak üzere telefon edilmemesi önemle rica edilir.

https://website.robcol.k12.tr/tr/kayit-kabul-bilgileri/kayit-basvuru-islemleri/mali-yardim-basvurusu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu
Kapalı