Notlar

50 Maddede YKS Felsefe Özeti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yer alan Felsefeye dair 50 maddelik bilgiyi bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Suje(Özne) : Bilen kişidir

Obje ( Nesne ) : Bilinen varlıktır

Gündelik Bilgi : Yaşantılar sonucu elde edilen bilgidir.

Teknik Bilgi : Nesneleri amaca yönelik dönüştürme bilgisidir.

Sanat Bilgisi : Sanatçı ve estetik alımlayıcının bilgisidir.

Dini Bilgi : Doğaüstü varlık inancına dayanan bilgidir.

Felsefi Bilgi :Varlığı bir bütün olarak kavrama ve açıklama çabasının ürünüdür.

Sofizm : Doğru bilgi görelidir

Septisizm : Doğru bilgi olanaksızdır

Dogmatizm : Doğru bilgi olanaklıdır.

Rasyonalizm : Doğru bilginin kaynağı akıldır

Empirizm : Doğru bilginin kaynağı duyu organları ve deneydir

Sensualizim : Doğru bilginin kaynağı sadece duyu organlarıdır

Kritisizm : Doğru bilginin kaynağı deneye dayanan akıldır

Pozitivizm : Doğru bilginin kaynağı olgulardır

Pragmatizm : Doğru bilginin kaynağı uygulamada işe yararlılığıdır

Entüisyonizm : Doğru bilginin kaynağı sezgidir

Rölativizm : Düşüncenin sonucu kişiye ve zamana göre olduğu görüştür

Fenomenoloji : Doğru bilginin kaynağı fenomendir.  (Öz)

İdealizm : Nesnelerin değil , düşüncelerin tek gerçek olduğunu öne süren görüştür

Materyalizm : Varlığın özünü madde olarak kabul eden görüştür

Dualizm : Varlığı hem madde , hem idea olarak kabul eden görüştür

Metafizik : Duyusal olarak algılanamayan ve kanıtlanamayan varlıklara ait bilgi

Arkhe : İlk madde , varlıkların özü , cevheri

İdea : Değişmeyen , yok olmayan öncesiz ve sonrasız olan mükemmel varlıklardır

Determinizm : Ne karar verirken ne de gerçekleştirirken özgür değiliz.

İndeterminizm : İnsan seçiminde ve davranışlarında özgürdür.

Otodeterminizm : İnsan bildiği ölçüde özgürdür

Libertayanizm : Bireysel özerkliğimiz çerçevesinde özgürüz

Fatalizm : Her şey önceden yargı tarafından belirlenmiştir. ( Kader )

Hedonizm : Haz veren iyidir. ( Haz ahlakı )

Egoizm : İnsanın yalnız kendisine uygun olan iyidir. ( Bencillik )

Anarşizm : Toplumsal düzeni ve toplumsal değerleri reddeden , kişisel iradeyi egemen kılmak istenir.

Varoluşçuluk : İnsan kendi varoluşunu ancak özgürce davranarak gerçekleştirebilir

Teizm : Bütün varlıkların yaratıcısı olan ve vahiy yoluyla insanlara buyruklarını bildiren bir Tanrı’nın varlığına inanmaktadır.

Monoteizm : Tek bir Tanrıya inanma inancıdır.

Politeizm : Birden fazla Tanrıya inanma inancıdır.Politeizme göre birden çok Tanrı vardır.

Deizm: Deizme göre Tanrı vardır ama bu evrene hiçbir müdahelesi olmayan bir varlıktır.

Panteizm : Tanrının ve doğanın aynı olduğunu savunan inanıştır. Buna göre Tanrı ve evren bir bütündür , özdeştir.

Agnostizm ( Bilinmezcilik ) : Bizim Tanrıya ilişkin bir bilgiye sahip olamayacağımızı savunur

Ateizm ( İnançsızlık ) : Tanrının varlığını reddeder.

Ütopya : Ütopya hiçbir yerde bulunmayan hayali bir devlet yazınıdır.

Nihilizm ( Hiççilik ) : İdeal bir düzen yoktur.

Bürokrasi : Devlet işlerinin yürümesini sağlayan hiyerarşik bir düzen içinde örgütlenmiş olan memurlar topluluğudur.

Hipotez : Henüz yeterince doğrulanmamış olgusal ve doğrulanabilir önermelerdir.

Monarşi : Yönetimin tek kişinin elinde toplanması

Oligarşi : Yönetimin seçkinlerin elinde bulunması

Paradigma : Toplumların ya da bireylerin olayları algılayış kalıpları

Vicdan : İnsanın kendi kendisini yargılamasıdır

Temellendirme : Varlıkları ve kavramları zihinde anlamlandırmak

 

 

( Alıntıdır )

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Reklam Engelleyici Tespit Edildi

Sitemizde sizi rahatsız edecek reklamlar gösterilmez. Tüm reklamlar Google politikalarına uygundur.

Lütfen AdBlock vb. reklam engelleyici eklentiler için sitemizi istisna olarak ekleyin veya devre dışı bırakın. Sonra sayfayı yenileyip sitemizde gezebilirsiniz.

İyi Çalışmalar Dileriz

www.unikampus.net

 

Close