100 Maddede YKS Kimya Özeti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yer alan Kimyaya dair 100 maddelik bilgiyi bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

1) Simyacıların asıl amacı ; ölümsüzlük iksirini bulmak ve sonsuz zengin olmak

2) Simyacılar sadece deneme yanılma yöntemi kullanmışlardır.

3) Element : aynı cins atomlardan oluşur kendinden daha basit maddelere ayrılamaz.

4) Bileşik : İki veya daha fazla cins atomun bir araya gelerek oluşturduğu maddeler

5) Element ve bileşik saf ve homojendir. Erime ve kaynama noktaları sabittir.

6) Bileşikler kendini oluşturan maddelerin özelliklerini kaybeder.

7) İyonik bileşikler anyon ve katyonlar arasında meydana gelir.

8) İyonik bileşikler kristal yapıdadır. Sadece sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

9) Kovalent bileşikler , elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur.

10) Kütlenin korunumu kanunu > Lavoisier

11) Sabit Oranlar kanunu > Proust

12) Katlı Oranlar kanunu > Dalton

13) Atom numarası = Proton sayısı = Çekirdek yükü

14) Kütle numarası = Nötron sayısı + proton sayısı

15) İzotop atomlar = Proton sayısı aynı , nötron sayısı farklı olan atomlardır.

16) İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı , proton sayıları farklı olan atomlardır.

17) İzoton atomlar = Nötron sayıları aynı , proton sayıları farklı olan atomlardır.

18) İzobar atomlar = Kütle numaraları aynı , proton sayıları farklı olan atomlardır.

19) İzoelektronik atomlar= Elektron dizilimi aynı , proton sayıları farklı atomlardır.

20) Allotrop atomlar = Bir elementin aynı tür atomlarının farklı sayıda dizilmesidir.

21) Bir elementin allotroplarının molekülleri ve büyüklükleri farklıdır.

22) Bir elementin allotroplarının tepkime aktiflikleri farklıdır.

23) Elmas-Grafit , Beyaz fosfor-Kırmızı fosfor , allotrop atomlara örnektir.

24) Elektron ( J.J. Thompson) , Proton ( E. Rutherford) , Nötron ( J.Chadwick)

25) + yüklü iyon = katyon , – yüklü iyon = anyon

26) Periyodik cetvelde elementler artan atom numaralarına göre dizilmiştir.

27) İlk periyodik cetvel atom kütlelerine göre dizilmiştir ( Mendeleyev )

28) Periyodik cetvelde 7 yatay sıra vardır. Bunlara periyot denir.

29) Düşey sütunlara grup denir. 18 grup vardır.

30) Son katmandaki elektron sayısı 2’ye tamamlanmasına dublet denir.

31) Son katmandaki elektron sayısını 8’e tamamlamaya oktet denir.

32) Kimyasal tepkimelerde atomun çekirdek yapısı değişmez.

33) Metaller ; ısı ve elektriği iyi iletir. Parlaktırlar . Atomik yapıdadırlar.

34) Metaller ; cıva hariç hepsi katıdır. Oksitlerin sulu çözeltisi bazik özelliktedir.

35) Ametaller ; ısı ve elektriği iletmezler ( grafit hariç) . Kırılgandırlar , Mat görünürler

36) Ametaller , oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir

37) Ametaller ; oksitlerin sulu çözeltisi asidik özelliktedir.

38) 1A Grubu = Alkali Metaller ( H Hariç )

39) 1A Grubu çok aktiftir. Li , Na, K , Rb , Cs ve Fr’den oluşur.

40) 2A Grubu = Toprak Alkali Metalleri > Son katmanlarında 2 elektron vardır.

41) 2A Grubu = Be,Mg,Ca,Sr,Ba ve Ra’dan oluşur.

42) 3A Grubu = Toprak Metalleri

43) 7A Grubu = Halojenler . Son katmanlarında 7 elektron bulunur.

44) 7A Grubu = Flor ( F ) her zaman (-1) değerlik alır , diğerleri -1 ile +7 arası alabilir.

45) 8A Grubu = Soygazlar . Kararlı elementlerdir.

46) 8A Grubu = Bağ yapmazlar. He, Ne , Ar , Kr , Xe ve Rn’den oluşur.

47) Metaller bazik özellik gösterir

48) Ametaller asidik özellik gösterir

49) A grupları 8 adet , B grupları 10 adettir. ( Toplam 18 Grup )

50) B gruplarının tamamı geçiş metalleridir.

51) Süspansiyon : Katıların sıvı içerisinde çözülmeden dağılması. ( Çamurlu-su )

52) Emülsiyon : Birbiri içerisinde çözünmeyen iki sıvının heterojen dağılması ( yağ-su)

53) Aerosol: Birbiri içinde katı veya sıvının gaz içinde dağılması ( duman,sis)

54) Ayırma Hunisi : Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluk farkıyla ayrılması

55) Ayrımsal Damıtma : Birbiri içinde çözünen sıvıların kaynama noktaları farkıyla ayrılması

56) Turbo : Karbon yüzdesi düşük olan en genç kömür türüdür.

57) Linyit : Isıl değeri düşük , barındırdığı kül ve nem miktarı fazladır. ( Termik santrallerde yakıt )

58) Taş kömürü : Isıl değeri yüksektir. Karbon yüzdesi turbo ve linyitten fazladır.

59) Antrasit : Güçlükle tutuşan, koku ve duman çıkarmadan yanar . En güçlü ve en eski kömür.

60) Kömürler yaygın , güvenilir ve ekonomiktir.

61) Ham petrol işlenirse ; benzin , motorin  , LPG ,  , jet yakıt , asfalt ve diğer ürünler elde edilir.

62) Petrolün içinde ; Metan , etan , propan , bütan … bulunur.

63) Ca+2 , Mg+2 ve Fe+2 iyonların miktarı suyun sertliğini belirler.

64) E100-199 > Renklendiriciler

65) E200-297 > Koruyucular

66) E300-321> Antioksidanlar

67) E322-500> Emülgatör ve stalizitörler

68) E500-578 > Asit-baz sağlayıcılar

69) E620-697 > Tatlandırıcı ve koku verenler

70) E900-927 > Geniş amaçlılar

71) Şehir sularının arıtılma aşamaları : Dinlenme ve havalandırma > Sertlik giderme > Klorlama > Kongülasyon > Süzme ve son klonlama

76) Sabun , bir asit ile  (yağ asidi) bir bazın reaksiyonu sonucu oluşur.

77) Stearik asit ( C17H15-COOH) NaOH tepkimeye girerse katı sabun oluşur.

78) Stearik asit ( C17H15-COOH) KOH ile tepkimeye girerse sıvı sabun oluşur.

79) Sabun yapılarında hidrofil ve hidrofob uçları vardır.

80) Deterjan ; yağ asitlerinden değil petrol ürünlerinden elde edilir.

81) Deterjan sert sularda bile köpürür , çevreye genel olarak zararlıdır.

82) Sabun ve deterjanlar yüzey aktif maddelerdir.

83) Na2CO3 > Çamaşır sodası > Suyun temizleme gücünü artırır

84) NaClO > Sodyum hipoklorit > Çamaşır suyu > Ağartıcı özellik gösterir

85) Kireç Çözücü > HCl , HNO3

86) Yağ Çözücü > NaOH

87) Lavabo Açıcı > KOH , NaOH

88) Tuvalet Temizleyici > H2SO4 , HCl

89) Mor ötesi ışınlar çok etkili bir strerilizasyon sağlar.

90) Boyalar ; çözücü , bağlayıcı ve renklendiriciden oluşur.

91) Camların temel bileşeni SiO2 (Kum)’dur. Paslanmaz , saydam ve dayanıklıdır.

92) Havayı kirleten gazlar : NH3 , SO2 , SO3 , H2S , NO , NO2 , CO

93) Porselen suya karşı yalıtkan, elektriği iletmez , ışığı geçirir

94) Çimento : Kil ve kireç taşının özel fırınlarda pişirilip ezilmesiyle oluşur.

95) Sıva : Çimento , kum , kireç ve su karıştırılarak elde edilir.

96) Beton : Çimento , çakıl , kum ve su karıştırılarak elde edilir.

97) CaCO3 > Kireç taşı , CaO > Sönmemiş Kireç , Ca(OH)2 > Sönmüş Kireç

98) İlaç çeşitleri ; Draje , Kapsül , Tablet , Solüsyon , Şurup , Süspansiyon’dur.

99) DDT> Böcek öldürmede kullanılan zehirli bir bileşik

100) Ötrafikasyon > Besin ve bitki varlığının artması ile göl ve akarsu ekosistemindeki canlıların zarar görmesi

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu