YKS – Temel Yeterlilik Testi Matematik Konuları – 2018

YGS-LYS’nin kalkmasıyla yeni sınav sisteminin adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Haziran ayının bir Cumartesi sabahında yapılacak olan Temel Yeterlilik Testinde 40 Matematik sorusu sorulacak. İşte Temel Yeterlilik Testinde sorulacak Matematik konularının listesi :
YKS – Temel Yeterlilik Testi Matematik Konuları – 2018 
 • Rasyonel Sayılar
 • Denklem Çözümü
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Oran-Orantı
 • Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 • Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Sayı Basamakları
 • Tek-Çift , Pozitif-Negatif , Ardışık Sayılar , Faktöriyel
 • Asal Sayı , EBOB-EKOK
 • Bölme Bölünebilme
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Yüzde , Kar-Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Tablo Grafik Problemleri
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık
 • Üçgenler (Açı Kenar Bağıntıları – Benzerlik-Özel Üçgenler)
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Çember-Daire
 • Katı Cisimler
 • Analitik Geometri
 • Vektörler