Temel Yeterlilik Testi (TYT) Nedir ? Kaç Soru Sorulacak ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testinde adaylara Türkçe ve Matematikten 40’ar soru sorulacak. Haziran ayında bir haftasonu cumartesi sabahında yapılacak.

 

Temel Yeterlilik Testinde adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır. 

 

Sorular MEB Müfredatına uygun olacak. Bütün adayların bu teste girmesi zorunlu olacak.

TYT bittikten sonra ara verilip bu sürede adayların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamaları için zaman verilecek.

Bu sınavın sonucunda adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirlenecektir.

 

TYT’de ; 

  • 150-179.9 puan alan adaylar önlisans
  • 180-… puan alan adaylar önlisans&lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacak.
  • Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacak.

 

TYT’de  Testlerin Ağırlıkları
Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel Matematik testinin ağırlığı %50’dir.

 

YKS – Temel Yeterlilik Testi Türkçe Konuları- 2018

 

YKS – Temel Yeterlilik Testi Matematik Konuları – 2018