Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu Sonuçları Açıklandı

15 Temmuz FETÖ kalkışmasından sonra kapatılan askeri okullar yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi , Mayıs ayında aldığı başvuruları değerlendirip sonuçları açıkladı.  Sonuçlar

Baraj puanları;

  Erkek Adaylar için                                                   YGS  1-2 Puan Türünden  212,80046 ve üzeri,

                                                                                  YGS 4-5-6 Puan Türünden 254,58316 ve üzeri,

  Bayan Adaylar için                                                  YGS  1-2     Puan Türünden   350,15878 ve üzeri,

                                                                                  YGS 4-5-6   Puan Türünden  354,48338 ve üzeri

 olan adaylar sınavlara çağırıldı.

 

Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanlığının sonuçlarla ilgili açıklaması :

 

4. Şehit/Gazi çocuğu olan adaylardan; puanı belirtilen baraj puanın %90’ı ve fazlası olan adaylara da Şehit-Gazi Kontenjanından çağrı yapılmıştır.

5. Adayların tercihleri; aldıkları puanlar incelenerek Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu kontenjanlarına göre UYGUN/UYGUN DEĞİL olarak belirlenmiştir.

6. Hava Harp Okulu tercihi “UYGUN” olarak çağrı yapılan adaylardan kontenjan miktarı kadar aday Psikomotor Testine alınacak, başarılı olan adaylardan belirlenen sayı kadarı Öğrenci Seçme Uçuşuna(ÖSU) planlanacaktır.

7. Sınavlar, Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/ANKARA) adresinde 19 Haziran –19 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

8. Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Ön Fiziki Kontrol, Psikomotor (HHO adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), Mülakat, aşamalarından başarı ile geçen adaylar Sağlık Muayenesi için hastaneye sevk edilecektir.

9. Seçim aşamaları;

1’inci gün   : Evrak Kontrolü, Kişilik Testi, Ön Fiziki Kontrol (HHO ilk tercih olan adaylar için Psikomotor Testi) ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2’nci gün : Mülakat, Aday Tanıma (Güvenlik Soruşturma Formlarının teslimi).

3’üncü gün : Sağlık Muayenesi işlemleri başlatılacaktır.

10. Seçim aşamaları her bir aday için 4-5 gün sürebilecektir.

11. Adayların, birinci gün Fiziki Yeterlilik testi yapılacağından gelişlerinde Spor kıyafeti (Eşofman, Spor Şortu veya tayt, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

12. Adayların 2 suret Güvenlik Soruşturma Formunu talimata uygun olarak doldurmaları, bilgisayarda resim eklendikten sonra A4 boyutunda kağıda arkalı önlü renkli çıktı alarak gelmeleri gerekmektedir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formuna ulaşmak için tıklayınız…Doldurma talimatına ulaşmak için tıklayınız…

13. Şehit, Malul gazi ve muharip gazi çocuğu olanların Şehit, Malul gazi ve muharip gazi çocuğu olduğunu gösterir belgenin (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.) aslı ve fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

14. Nüfus Cüzdanı veya geçerli kimlik belgesi ve fotokopisi.

15. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

16. YGS Sonuç Belgesi

17. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Olarak Kaydı Olduğu Tespit edilen Adaylardan İstenecektir.)

18. Harp Okulu Sınavlarına çağrılmış ortak adayların sınav sonuçları Astsubay Meslek Yüksek Okulları (MYO) sınavlarında da geçerli sayılacak ve MYO sınav çağrısı yapılmayacak ancak değerlendirmeye alınacaktır.(Bando MYO hariçtir.)

19. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

20. Çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.

21. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirmeyiniz.

22. Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız…

23. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

24. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

25. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız…

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan insan kaynakları bölümüne bakınız.

MSB PER.TEM.D.BŞK.LIĞI   (0312) 562 05 43

KARA HARP OKULU  (0312) 419 75 58-59

DENİZ HARP OKULU  (0216) 395 26 30  (DÂHİLİ: 2500)

HAVA HARP OKULU  (0212) 663 28 30  –  (0212) 663 24 90